Mapování polí z datového souboru do Ganttova diagramu

Pole z datového souboru mapujte do odpovídajících polí Ganttova diagramu.

Mapování sloupce

Zobrazuje názvy polí v datovém souboru, názvy polí, kterým tyto názvy odpovídají v terminologii plánu projektu aplikace Microsoft Office Visio, a formát názvu pole.

Poznámka : Povinná jsou následující pole: Číslo úkolu (toto pole se na výkresu nezobrazuje, ačkoli je povinné), Název úkolu, Datum zahájení a Datum dokončení nebo Trvání.

Změnit mapování

Otevře dialogové okno, v němž lze mapovat název pole, který jste vybrali ve skupinovém rámečku Mapování sloupce.

Náhled sloupce

Zobrazí několik prvních řádek datového souboru. Pokud se název mapovaného sloupce liší od názvu pole, zobrazí se tento název v kulatých závorkách v záhlaví oblasti Náhled sloupce.

První řádek obsahuje záhlaví sloupce

Je-li políčko zaškrtnuto, určuje, že první řádek datového souboru obsahuje záhlaví každého sloupce dat.

Pokud není políčko zaškrtnuto nebo pokud datový soubor neobsahuje záhlaví sloupců, zobrazí se záhlaví sloupců jako Sloupec1, Sloupec2 a tak dále.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×