Mapování polí v aplikaci Business Contact Manager

Při importu dat z jiné aplikace do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook mohou být vaše data roztříděna do jiných polí, než jaká se používají v databázi aplikace Business Contact Manager. Aby byla data importována správně, musíte označit, které pole v importovaném souboru odpovídá příslušnému poli v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Tento proces se nazývá mapování.

Tip : Před importem datového souboru doporučujeme porovnat jeho pole s poli v záznamu klienta nebo obchodního kontaktu. Například nezahrnujte město a stát do adresy do zaměstnání. Zadejte je jako dvě samostatné hodnoty, aby bylo možné mapovat pole adresy do zaměstnání, města a státu samostatně.

Z:      Přetáhněte hodnotu ze seznamu Hodnota do pole, ke kterému ji chcete mapovat, v seznamu Pole. Po namapování hodnoty se vedle dané hodnoty zobrazí v seznamu Hodnota zaškrtávací značka a název hodnoty se zobrazí vedle namapovaného pole v seznamu Pole.

Do:      Přetažením položky ze seznamu Pole k hodnotě v seznamu Hodnota, ze které byla namapována, odeberete mapování z tohoto pole.

Vymazat mapování:      Klepnutím na tuto možnost zrušíte veškerá mapování zdrojových hodnot na cílová pole.

Použít předchozí mapování:      Po importu souboru budou namapovaná pole uložena. Klepnutím na toto tlačítko použijete předchozí mapování, jestliže používáte soubor se stejným názvem a stejnými poli.

Tip

Jestliže nechcete data mapovat přetažením, vyberte hodnotu v seznamu Hodnota, stiskněte klávesovou kombinaci Ctrl+L, vyberte cílové pole ze seznamu Pole a znovu stiskněte klávesy Ctrl+L.

Chcete-li svá data mapovat k novým uživatelem definovaným polím nebo k jiným existujícím nebo uživatelem definovaným typům polí, klepněte na příkaz Mapovat k novému poli.

Poznámka : Tato stránka je částí průvodce Import a export obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Chcete-li průvodce spustit, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Import a Export a klepněte na možnost Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×