Mapování kódu jazyka Microsoft Visual C# k jazyku UML

Při zpětné analýze odpovídají prvkům UML následující konstrukce kódu v jazyce Visual C#.

Obor názvů

Obor názvů jazyka C# je zpětně analyzován jako Balíček UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Členové.

Třídy

Třídy jazyka C# jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřída UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Zděděné třídy a implementovaná rozhraní;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • IsLeaf;

 • Základní třídy a implementovaná rozhraní;

 • Operace či funkce členů;

 • Proměnné členů.

Poznámka : Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje následující konstrukce třídy jazyka C#:

 • New;

 • Internal.

Rozhraní

Rozhraní jazyka C# jsou zpětně analyzována jako obrazce BalíčekTřídaRozhraní UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Základní rozhraní;

 • Operace členů.

Výčtový typ

Výčtový typ jazyka C# je zpětně analyzován jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typ UML se BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypy <<výčet>> a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Členové.

Poznámka : Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje v jazyce C# informace seřazené podle základního typu.

Struktura

Struktura jazyka C# je zpětně analyzována jako třída UML se BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypy <<struktura>> a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • IsLeaf;

 • Základní třídy a implementovaná rozhraní;

 • Členové.

Vlastnosti

Vlastnosti v jazyce C# jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypyOperace UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Typ;

 • Návratová a nastavovací metoda (přidány jako možnosti generování kódu).

Poznámka : Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje následující vlastnosti jazyka C#:

 • New;

 • Internal;

 • Override.

Delegáti

 • Delegáti v jazyce C# jsou zpětně analyzováni jako třídy UML se stereotypem <<delegát>> a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Podpis (přidán ke třídě jako operace).

Operace členů

Operace členů jazyka C# jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypyOperace UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (statický nebo sdílený);

 • IsPolymorphic;

 • IsAbstract;

 • Druh operace.

Operace jsou označeny podle typu příznakem, například constructor, destructor, property, event, indexer nebo procedure. V modelu UML je možné tyto hodnoty s příznakem zobrazit na kartě Možnosti generování kódu v dialogovém okně Vlastnosti operace UML.

 • Návratový typ;

 • Parametry.

Poznámka : Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje následující operace členů jazyka C#:

 • New;

 • Internal;

 • Extern;

 • Override.

Konstanty

Konstanty v jazyce C# jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypyOperaceAtribut UML a obsahují následující položky:

 • Viditelnost (veřejná nebo soukromá);

 • Typ;

 • Počáteční hodnota.

Konstanty jsou přidány do modelu jako atributy se zmrazeným měnitelným polem.

Poznámka : Prvky kódu určené jen pro čtení jsou zpětně analyzovány jako konstanty.

Proměnné členů

Proměnné členů jazyka C# jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypyOperaceAtribut UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Typ;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (statický nebo sdílený);

 • S možností změny (zmrazené nebo s možností změny);

 • Počáteční hodnota.

Parametry metody

Parametry metody jazyka C# jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypyOperaceAtributParametr UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Typ;

 • Směr (vstup, vstup a výstup, výstup nebo návrat);

 • Výchozí hodnota.

Konstrukce kódu jazyka C# nepodporované v jazyce UML

Při zpětné analýze z programu Visual Studio .NET do aplikace Microsoft Office Visio nebudou k prvkům UML mapovány následující konstrukce kódu jazyka C#.

 • Třídy: new, internal, static constructors;

 • Datové členy: new, internal;

 • Výčtový typ: base type;

 • Události: new, internal;

 • Výjimky;

 • Parametr: paramArray;

 • Vlastnosti: new, internal, override, sealed.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×