Mapování kódu jazyka Microsoft Visual C++ 7.0 k jazyku UML

Při zpětné analýze odpovídají prvkům jazyka UML následující konstrukce kódu jazyka Visual C++:

Obor názvů

Obor názvů jazyka C++ je zpětně analyzován jako Balíček UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Členové.

Poznámka : Proměnné definované mimo třídu jsou přidány do třídy se stereotypem <<utility>> v rámci oboru názvů.

Třída

Třída v jazyce C++ je zpětně analyzována jako BalíčekTřída UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Zděděné třídy;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • Operace členů;

 • Proměnné členů.

Poznámka : Zpětná analýza definic tříd uvnitř funkcí není v jazyce C++ prováděna.

Výčet

Výčtový typ v jazyce C++ je zpětně analyzován jako BalíčekTřídaDatový typ UML se BalíčekTřídaDatový typStereotypy <<výčet>> a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Členové.

Struktura

Struktura v jazyce C++ je zpětně analyzována jako třída UML se BalíčekTřídaDatový typStereotypy <<struktura>> a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • IsLeaf;

 • Základní třídy;

 • Členové.

Sjednocení

Sjednocení v jazyce C++ je zpětně analyzováno jako třída UML se stereotypem <<sjednocení>> a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Členové.

Operace členů

Operace členů v jazyce C++ jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaDatový typStereotypyOperace UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (místní, statický nebo sdílený);

 • IsPolymorphic;

 • IsAbstract;

 • Druh operace.

Operace jsou označeny podle typu příznakem, například constructor, destructor, operator nebo procedure. V modelu UML je možné tyto příznaky zobrazit na kartě Možnosti generování kódu v dialogovém okně Vlastnosti operace UML.

 • Návratový typ;

 • Parametry.

Proměnné členů

Proměnné členů v jazyce C++ jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaDatový typStereotypyOperaceAtribut UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Typ;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (místní, statický nebo sdílený);

 • S možností změny (zmrazené nebo s možností změny);

 • Počáteční hodnota.

Parametry metody

Parametry metody v jazyce C++ jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaDatový typStereotypyOperaceAtributParametr UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Typ;

 • Směr (vstup, vstup a výstup, výstup nebo návrat);

 • Výchozí hodnota;

 • Násobnost.

Modifikátory násobnosti budou přidány k příponě typu parametru. Například:

void Func(int *p)

bude při zpětné analýze převedeno na:

p: int*

Definice typu

Definice typu v jazyce C++ je zpětně analyzována jako třída UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Vztah vazby k základnímu typu.

Definice šablon

Definice šablon v jazyce C++ jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaDatový typStereotypyOperaceAtributParametrParametrizovaná třída UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Parametry;

 • Proměnné členů;

 • Operace členů.

Další konstrukce kódu jazyka C++, jejichž zpětnou analýzu lze provést

 • Specifikátor funkce: Inline;

 • Kvalifikátor Cv: položka Const je zpětně analyzována pro proměnné a funkce členů;

 • ID konverze-funkce: ID typu konverze operátoru;

 • ID operátor-funkce: operátor operátor.

Konstrukce kódu jazyka C++ nepodporované v jazyce UML

Při zpětné analýze z programu Visual Studio .NET nebudou k prvkům diagramu modelu UML aplikace Microsoft Office Visio mapovány následující konstrukce kódu jazyka C++:

Třídy:  není prováděna zpětná analýza definic tříd uvnitř funkcí;

Specifikátor deklarace:  není prováděna zpětná analýza specifikátoru Friend;

Specifikátory paměťových tříd:  není prováděna zpětná analýza specifikátorů Auto, Register, Extern, Mutable;

Specifikátor funkce:  není prováděna zpětná analýza specifikátoru Explicit;

Direktiva Using:  není prováděna zpětná analýza oboru názvů Using;

Definice Asm:  není prováděna zpětná analýza definice Asm;

Specifikace propojení:  není prováděna zpětná analýza specifikace Extern.

Není prováděna zpětná analýza kvalifikátoru Cv Volatile.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×