Mapování kódu jazyka Microsoft Visual Basic .NET k jazyku UML

Během zpětné analýzy odpovídají prvkům UML následující konstrukce kódů jazyka Visual Basic .NET.

Obor názvů

Obor názvů v jazyce Visual Basic je zpětně analyzován jako Balíček UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Členové.

Třída

Třída v jazyce Visual Basic je zpětně analyzována jako BalíčekTřída UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Zděděné třídy a implementovaná rozhraní;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • IsLeaf;

 • Operace či funkce členů (proměnné členů).

Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje následující konstrukce třídy jazyka Visual Basic:

 • Friend;

 • Shadows.

Rozhraní

Rozhraní v jazyce Visual Basic je zpětně analyzováno jako BalíčekTřídaRozhraní UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Základní rozhraní;

 • Operace členů.

Výčtový typ

Výčtový typ v jazyce Visual Basic je zpětně analyzován jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typ UML se BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypy <<výčet>> a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Základní třídy;

 • Členové.

Poznámka : Typy integrálů v jazyce Visual Basic zpětně analyzovány nejsou.

Struktura

Struktura v jazyce Visual Basic je zpětně analyzována jako třída UML se BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypy <<struktura>> a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • IsLeaf;

 • Základní třídy a implementovaná rozhraní;

 • Členové.

Vlastnosti

Vlastnosti v jazyce Visual Basic jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypyOperace UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Typ;

 • Návratová a nastavovací metoda.

Poznámka : V jazyce Visual Basic není podporována výchozí vlastnost.

Delegáti

Delegáti v jazyce Visual Basic jsou zpětně analyzováni jako třídy UML se stereotypem <<delegát>> a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Podpis (přidán ke třídě jako operace).

Operace členů

Operace členů v jazyce Visual Basic jsou přidány do modelu UML jako operace UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (statický nebo sdílený);

 • IsPolymorphic;

 • IsAbstract;

 • Druh operace.

Operace jsou označeny podle typu příznakem, například constructor, destructor, operator nebo procedure. V modelu UML je možné tyto příznaky zobrazit na kartě Možnosti generování kódu v dialogovém okně Vlastnosti operace UML.

 • Návratový typ;

 • Parametry;

 • mustOverride.

Poznámka : Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje následující operace členů jazyka Visual Basic:

 • Not overridable – není přímo podporována, mapuje se k prvku UML: operace::IsLeaf;

 • Overloads – není podporována;

 • Handles – není podporována.

Události

Události v jazyce Visual Basic jsou přidány do modelu jako operace a obsahují následující položky:

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypyOperaceParametr.

Konstanty

Konstanty v jazyce Visual Basic jsou zpětně analyzovány jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypyOperaceParametrAtribut UML a obsahují následující položky:

 • Viditelnost (veřejná nebo soukromá);

 • Typ;

 • Počáteční hodnota.

Konstanty jsou přidány do modelu jako atributy se zmrazeným měnitelným polem.

Například řádek v aplikaci Visual Basic:

Const str As String = "some text"

bude nastaven na počáteční hodnotu:

"some text"

zatímco

Const x As Integer = 1

bude nastaven na počáteční hodnotu 1.

Poznámka : Prvky kódu určené jen pro čtení jsou zpětně analyzovány jako konstanty.

Proměnné členů

Proměnné členů v jazyce Visual Basic jsou přidány do modelu UML jako atributy UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Typ;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (statický nebo sdílený);

 • S možností změny (zmrazené nebo s možností změny);

 • Počáteční hodnota.

Parametry metody

Parametry metody v jazyce Visual Basic jsou přidány do modelu UML jako BalíčekTřídaRozhraníDatový typStereotypyOperaceParametr UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Typ;

 • Směr (vstup, vstup a výstup, výstup nebo návrat);

 • Výchozí hodnota.

Poznámka : Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje následující konstrukce parametrů jazyka Visual Basic:

 • Optional;

 • ParamArray.

Konstrukce kódu jazyka Visual Basic nepodporované v jazyce UML

Při zpětné analýze z programu Visual Studio. NET do aplikace Microsoft Office Visio nebudou k prvkům UML mapovány následující konstrukce kódu jazyka Visual Basic.

 • Třídy: Friend, Protected Friend, Shadows;

 • Datové členy: Dim, New, WithEvents;

 • Výčtový typ: neprovádí se zpětná analýza typů integrálů;

 • Operace členů: Overloads, Handles, Not overridable (mapuje se k prvku UML: operace::IsLeaf);

 • Parametr: Optional, paramArray;

 • Vlastnost: default.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×