Mapování jazyka Microsoft Visual C++ 6.0

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Šablona Diagram modelu UML v aplikaci Microsoft Office Visio provádí zpětnou analýzu všech informací o kódu uložených v souboru projektu s informacemi o procházení. Podporuje následující konstrukce jazyka C++ pro zpětnou analýzu jazyka Visual C++:

 • Třídy zahrnují dědičnost tříd (reprezentovanou generalizacemi UML), funkce členů a proměnné členů.

 • Typy definované uživatelem jsou vytvořeny jako třídy s názvy proměnných členů.

 • Výčtové typy jsou vytvořeny jako třídy (pouze názvy typů).

 • Funkce členů zahrnují viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá), obor (místní, statický nebo sdílený), polymorfismus a parametry.

 • Proměnné členů zahrnují viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá) a obor (místní, statický nebo sdílený).

 • Parametry metody zahrnují typ a název (s určitými výjimkami).

Vzhledem k tomu, jakým způsobem rozhraní API souboru s informacemi o procházení získává názvy parametrů, není vždy možné generovat správné názvy parametrů pro danou metodu. V takových případech integrace generuje výchozí názvy (p0, p1 atd.).

Modifikátory násobnosti jsou uvedeny jako předpony názvu parametru.

Poznámky : 

 • Pro metody jsou generovány názvy a typy parametrů.

 • Nejsou přečteny parametry pro funkce nástrojů (funkce, které nejsou součástí třídy).

 • Názvy parametrů lze vzhledem k omezení v rozhraní API souboru po procházení načíst pouze v případě, že deklarace metody existuje mimo definici třídy. Pokud názvy parametrů nelze určit, generuje šablona Diagram modelu UML názvy automaticky (například p0, p1 atd.).

 • Návratové typy metody nejsou generovány, protože tyto informace nejsou v souboru pro procházení uloženy.

 • Přidružení N-to-1 nejsou v této verzi rozpoznána (ale informace o typu atributu nejsou generovány, protože tyto informace nejsou uloženy v souboru pro procházení).

 • Proměnné členů třídy jsou vytvořeny jako atributy UML (ale informace o typu atributu nejsou generovány, protože tyto informace nejsou uloženy v souboru pro procházení).

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×