MUNIT (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MUNIT v Microsoft Excelu.

Popis

Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

Syntaxe

MUNIT(dimenze)

Syntaxe funkce MUNIT má následující argumenty:

Dimenze:    Povinný argument. Dimenze je celé číslo udávající dimenzi jednotkové matice, která se má vrátit. Vrací matici. Dimenze musí být větší než nula.

Funkce MUNIT používá následující rovnici:

Rovnice funkce Munit

Poznámky:

  • Pokud je dimenze hodnota rovna nebo menší než nula, vrátí funkce MUNIT chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledkem je tato matice 3×3 v buňkách C2:E4.

'=MUNIT(3)

Vrátí jednotkovou matici pro 3 dimenze.

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

'=SOUČIN.MATIC({1;3|5;12};MUNIT(2))={1;3|5;12}

Funkci MUNIT můžete použít jako argument jiných maticových funkcí, jako například s funkcí SOUČIN.MATIC, jak je uvedeno v příkladu.

=SOUČIN.MATIC({1;3|5;12};MUNIT(2))={1;3|5;12}

Poznámka: Aby výsledkem byla matice 3×3, vzorec v buňkách C2:E4 musí být zadán jako matice stisknutím Ctrl+Shift+Enter.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×