MODE (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí nejčastěji se vyskytující nebo opakující hodnotu v seznamu argumentů (modus). Podobně jako funkce MEDIAN slouží funkce MODE ke zjištění polohy.

Syntaxe

MODE(číslo1;číslo2; ...)

Číslo1, číslo2, ...     je 1 až 30 argumentů, jejichž modus chcete vypočítat.

Poznámky

  • Argumenty by měly být čísla nebo odkazy na sloupce, které čísla obsahují.

  • Pokud argument ve formě odkazu na sloupec obsahuje text, logické hodnoty nebo je prázdný, budou tyto hodnoty ignorovány. Argumenty s nulovou hodnotou však budou zahrnuty.

  • Pokud soubor dat neobsahuje žádné duplicitní hodnoty, vrátí funkce MODE chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

Modus je nejčastěji se vyskytující hodnota v množině hodnot, medián je prostřední hodnota a průměr je průměrná hodnota. Žádné jednotlivé měření střední hodnoty neposkytuje úplný obraz o datech. Předpokládejme, že jsou data seskupena ve třech oblastech. Polovina z nich je soustředěna kolem jedné nízké hodnoty a druhá polovina kolem dvou vysokých hodnot. Funkce PRŮMĚR i MEDIAN pravděpodobně vrátí hodnoty z relativně prázdného středu a funkce MODE vrátí dominantní nízkou hodnotu.

Příklad

Sloupec1

Sl2

Sloupec3

Sloupec4

Sloupec5

Sloupec6

Vzorec

Popis (výsledek)

5,6

4

4

3

2

4

=MODE([Sloupec1];[Sloupec2];[Sloupec3];[Sloupec4];[Sloupec5];[Sloupec6])

Modus, neboli nejčastěji se vyskytující číslo (4)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×