MAXA (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MAXA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí maximální hodnotu v seznamu argumentů.

Funkce MAXA je podobná funkci MINA. Další informace najdete v tématu příklady Funkce MINA.

Syntaxe

MAXA(hodnota1,[hodnota2],...)

Syntaxe funkce MAXA má následující argumenty:

  • Hodnota1:     Povinný argument. Jedná se o první z číselných argumentů, mezi kterými chcete najít maximální hodnotu.

  • Hodnota2;...:     Nepovinný argument. Jedná se o 2. až 255. číselný argument, mezi kterými chcete najít maximální hodnotu.

Poznámky

  • Argumenty mohou být následující: čísla či názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla, čísla formátovaná jako text nebo logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) v odkazu.

  • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

  • Jestliže je argument matice nebo odkaz, budou použity hodnoty pouze z této matice nebo odkazu. Prázdné buňky a textové hodnoty budou v matici nebo odkazu přeskočeny.

  • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

  • Argumenty obsahující logickou hodnotu PRAVDA jsou vyhodnoceny jako 1, argumenty obsahující text nebo logickou hodnotu NEPRAVDA jsou vyhodnoceny jako 0 (nula).

  • Jestliže argumenty neobsahují žádné hodnoty, vrátí funkce MAXA hodnotu 0 (nula).

  • Nechcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci MAX.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

0

0,2

0,5

0,4

PRAVDA

Vzorec

Popis

Výsledek

=MAXA(A2:A6)

Největší číslo v oblasti A2:A6. Protože hodnota PRAVDA je vyhodnocena jako 1, je největší.

1

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×