Mám vytvořit aplikaci pro Access nebo desktopovou databázi Accessu?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Volba závisí na tom, jaké nástroje jsou vám dostupné, a na vašich specifických cílech. Tady najdete základní rozdíly, za kterými následují podrobné rozdíly mezi těmito dvěma možnostmi.

Identifikace obou typů accessových šablon

Šablona Access webové aplikace

Šablona desktopové databáze aplikace Access

Šablona aplikace pro sledování majetku

Desktopová šablona sledování majetku

 • Obrázek obsahuje ikonu zeměkoule.

 • Název neobsahuje „desktop“. Název může být třeba „Přehled majetku“ nebo „Vlastní webová aplikace“.

 • Obrázek neobsahuje ikonu zeměkoule.

 • Název aplikace obsahuje „desktop“. Název může být třeba „Desktopové sledování majetku“ nebo „Prázdná desktopová databáze“.

Porovnání Access web apps a desktopovými databázemi Access

Použijte webovou aplikaci Access, pokud...

Desktopovou databázi aplikace Access použijte v těchto případech

Vaše organizace používá některý z těchto produktů:

 • Office 365 s SharePoint Online

 • Místní SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 službou Access Services a Server SQL 2012 (nebo novější).

Vaše organizace nepoužívá SharePoint nebo váš plán služeb Office 365 neobsahuje SharePoint Online.

Líbí se vám jednoduchý a intuitivní vzhled a chování uživatelského rozhraní pro Access webové aplikace.

Potřebujete úplnou kontrolu nad vzhledem a chováním uživatelského prostředí databáze.

Požadujete spolehlivé, zabezpečené a spravovatelné ukládání dat v SQL databázi Microsoft Azure nebo v systému Server SQL.

Vyžadujete místní databázi k ukládání dat nebo potřebujete konsolidovat data z různých místních zdrojů dat.

Každý, kdo má oprávnění, může data zobrazit a upravit, přestože nemá Access.

Nevadí vám, že musíte zajistit, aby měl každý uživatel databáze buď Access, nebo nainstalovaný runtime modul Access.

Uživatelé uvnitř a mimo organizaci se potřebují dostat k datům odkudkoli a z mnoha různých zařízení.

K počítači, na kterém je databáze aplikace Access uložená, se může připojit každý, a bude tuto databázi používat hlavně ve stolním nebo přenosném počítači, který je připojený do sítě.

Chcete, aby se změny návrhu projevily okamžitě.

Nevadí vám, že při každé změně návrhu budete muset znovu distribuovat front-end databáze.

Chcete nejnovější funkce služeb Access Services hned, jak budou dostupné.

Nevadí vám, že si na nejnovější funkce budete muset počkat do příští verze aplikace Access.

Každý, kdo potřebuje vytvořit nebo upravit webovou aplikaci Access má Access 2013 nebo Access 2016.

Uživatelé, kteří vytvářejí nebo mění databáze, používají různé verze aplikace Access.

Problém, který se snažíte vyřešit, nevyžaduje pokročilé databázové funkce.

Potřebujete pokročilé funkce, například:

 • Visual Basic for Applications (VBA)

 • Odkazy na externí data, nejenom sharepointové seznamy určené jen pro čtení

 • Používání aktualizačních nebo křížových dotazů

 • Import dat z XML, datových služeb, dokumentů HTML nebo složek aplikace Outlook

Máte základní potřeby vykazování, nebo můžete nevadí, že se k propojení s daty ve web appu Access u složitějších sestav použijete desktopovou databázi.

Máte komplexní potřeby vykazování nad rámec jednoduchých souhrnných sestav, jaké poskytují aplikace pro Access; potřebujete například integrovat do sestavy jiné databáze nebo sestavu naformátovat.

Podrobné rozdíly mezi aplikací Access web apps a desktopovými databázemi Access

Následující tabulky zdůrazňují mnohé rozdíly mezi aplikací Access web apps a desktopovými databázemi Access.

Základní prvky

Funkce

Access web appu

Desktopová databáze aplikace Access

Šablony

Při vytváření webovou aplikaci Access jsou dostupné v Office storu a v Access šablony webových aplikací.

Při vytváření tabulek jsou dostupné šablony tabulek.

Při vytváření desktopové databáze jsou dostupné na webu Office.com a Access 2013Access 2016 šablony databáze.

V galerii součástí aplikace jsou dostupné součásti aplikace – šablony obsahující několik databázových objektů.

Pro pole jsou dostupné součásti datových typů.

Určení oprávnění

Nikoli přímo ve webové aplikaci – oprávnění se dědí od Sharepointového webu, kde je vytvořená web appu.

Na základě oprávnění k systému souborů se dají nastavit oprávnění pro jednotlivce.

Databáze se navíc dá zašifrovat heslem.

Požadované nástroje pro zadávání dat, zobrazení dat a změnu struktury databáze

K zadávání a zobrazení dat se nevyžaduje žádný klientský software, stačí webový prohlížeč.

Vytvoření nebo úprava webové aplikace pro Access, je třeba Access 2013 nebo Access 2016.

K zadávání a zobrazení dat se vyžaduje Access nebo runtime modul Access (dostupný jako součást aplikace Access nebo zdarma ke stažení).

K vytvoření nebo změně databáze se vyžaduje Access.

Ukládání dat

Oblast

Access web appu

Desktopová databáze aplikace Access

Kam se ukládají data

Pokud používáte Office 365 se službou SharePoint Online, ukládají se data do SQL databáze Microsoft Azure.

Pokud používáte vlastní místní SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 nasazení, se data uložená místně na Server SQL.

Místní databáze aplikace Access

Vyžaduje se SQL Server

Ne – pokud používáte Office 365 se službou SharePoint Online, Microsoft hostí SQL databáze v Microsoft Azure.

Ano, pokud používáte vlastní nasazení SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 a Server SQL 2012 (nebo novější).

Ne

Velikost databáze

Pokud používáte SharePoint Online, je limit 1 GB.

Pokud používáte SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 a Server SQL 2012 (nebo novější) místním velikost databáze řídí Server SQL.

Jestliže hodláte zálohovat data uložením balíčku aplikace, musí být v obou případech zkomprimovaná data menší než 100 MB.

2 GB pro data a objekty

Zadávání dat

Úkol

Access web appu

Desktopová databáze aplikace Access

Kopírování a vkládání z Excelu, Wordu nebo jiných zdrojů

Ano

Ano

Zdroje importu dat

Excel

ODBC databáze Access, jako je Server SQL

Textové soubory nebo textové soubory s oddělovači (CSV)

Sharepointový seznam

Excel

ODBC databáze Access, jako je Server SQL

Textové soubory nebo textové soubory s oddělovači (CSV)

Sharepointový seznam

XML

Datové služby

Dokument HTML

Složka Outlooku

Připojení dat k tabulce pomocí průvodce importem

Ne

Ano

Cíle propojení dat

Sharepointový seznam (jen pro čtení)

Excel

ODBC databáze Access, jako je Server SQL

Textové soubory nebo textové soubory s oddělovači (CSV)

Sharepointový seznam

Dokument HTML

Složka Outlooku

Struktura databáze

Oblast

Access web appu

Desktopová databáze aplikace Access

Tabulky

Jsou dostupné šablony tabulek.

Tabulky se dají skrýt.

Jsou dostupné šablony součástí aplikace.

Relace mezi tabulkami

Vytvořením datového typu Vyhledávání se stanoví relace. Informace o relaci se zobrazí výběrem pole Vyhledávání a kliknutím na ikonu Změnit vyhledávání.

Dají se zobrazit v okně relací.

Dotazy

Nedají se použít akční dotazy.

K provádění aktualizací, připojení a odstranění se používají datová makra.

Akční dotazy

Křížové dotazy

Formuláře, zobrazení

Označují jako zobrazení. "v Access webových aplikací web apps

Návrhář interaktivních zobrazení

Dají se zobrazit miniatury.

Typy:

 • Podrobnosti seznamu

 • Datový list

 • Prázdný (pro vlastní přepínací panely, místní okna obsahující jeden záznam atd.)

 • Souhrnný (skupina založená na poli, vypočteném součtu, průměru, místní okna umožňují přechod k podrobnostem)

Průvodce formulářem 

Typy:

 • Více položek

 • Datový list

 • Rozdělené formuláře

 • Modální dialogová okna

Rozložení formuláře

 • Přichycení k mřížce

 • Ovládací prvky, které se dají do určité míry přeuspořádat a změnit

 • Přizpůsobitelný panel akcí

Ovládání po pixelech, rozdělené formuláře, podformuláře, ovládací prvky karet, modální dialogová okna

Ovládací prvky pro zadávání dat

Všechny základní ovládací prvky, mezi které patří:

 • Kaskádové ovládací prvky (jenom Office 365)

 • Související položky

 • Automatické dokončování

Další ovládací prvky pro web, navigaci a grafy

Hledání dat

Místní zobrazení

Filtrování seznamů

Řazení nebo filtrování zobrazení datového listu

Možnosti dostupné prostřednictvím uživatelského rozhraní a vlastního návrhu

Sestavy

Součástí jsou jednoduchá souhrnná a skupinová zobrazení.

Pro tradiční Access sestavy použijte desktopovou databázi samostatných Access a připojte ji k SQL databázi Microsoft Azure, která jsou uložená data z vaší webové aplikace Access.

Podle potřeby se dají vytvářet sestavy aplikace Access.

Makra

K automatizaci uživatelského rozhraní a datových operací použijte dodaná makra.

K automatizaci uživatelského rozhraní a datových operací se dají použít makra nebo jazyk VBA.

Ovládací prvky ActiveX a datové objekty

Ne

Ano

E-mailová oznámení

Ano, pomocí datových maker, pokud používáte Office 365.

Ano, pomocí maker

Nástroje

Nástroj

Access web appu

Desktopová databáze aplikace Access

Průvodce analýzou tabulky pro identifikaci redundantních dat

Ne

Ano

Komprimace a oprava

Ne

Ano

Dokumentace databáze

Ne

Ano

Analýza výkonu

Ne

Ano

Zálohování a obnovení procesů pro data a strukturu

Přestože je databáze uložená v Microsoft Azure, doporučuje se pravidelně ji místně zálohovat.

Obecnějším údajům, přesunout nebo nasadit webovou aplikaci Access ji uložíte jako balíček aplikace.

Zabalení pouze strukturu v prohlížeči, nebo web app struktury a dat.

Uložením databázového souboru zálohujete data nebo data a strukturu.

Co dál?

Prozkoumání místnosti schůzky rozdíly pro sebe vytvořením webovou aplikaci Access a desktopovou databázi Access. Vytvořit ze šablony, takže můžete snadno zkoumat rozdíly:

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×