Load dimension members and member sets from a CSV file

V aplikaci Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePointmůžete načíst vlastnosti dimenze, jako jsou například členy a sady členů, ze souboru hodnot oddělených čárkami (CSV).

Důležité : Chcete-li se vyhnout chybám, je vhodné používat kódování Unicode. Pokud soubor CSV není kódován správně, může aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu chybně interpretovat znaky v souboru.

Uspořádání dat v souboru CSV

Datové typy pro vlastnosti zadané v souboru CSV

Pravidla formátování datového typu

Omezení názvů vlastností dimenze

Zvláštní popisky vlastností pro typ Účet, Měna a Entita

Uspořádání dat v souboru CSV

Soubor CSV je textová podoba tabulky. Text v souboru CSV je uspořádán do dvou částí, záhlaví a textu . Část záhlaví určuje popisky vlastností dimenze. Část záhlaví může například určovat požadované vlastnosti člena dimenze: Název, Popisek a Popis. Část textu obsahuje hodnoty těchto vlastností.

Předpokládejme například, že následující tabulka představuje zjednodušenou verzi skupiny členů dimenze Účet. Všimněte si, že název prvního sloupce je Popisek. První sloupec musí mít vždy název Popisek.

Popisek

Název

AccountTypeMemberID

Všechny členy

Všechny členy

Záhlaví

5005

Operace resortu

Mezipodnikový příjem

5411

Prodej projektů

Příjem

6205

Plat

Výdaje

9930

Indi Tours

Jednotka

1000

Aktiva

Aktiva

1010

Současná aktiva

Krátkodobá aktiva

1020

Krátkodobé vklady

Hotovost

Tato tabulka bude zobrazena pomocí následujícího obsahu souboru CSV:

Popisek,Název,AccountTypeMemberIDVšechny členy,Všechny členy5005,Operace resortu,Mezipodnikový příjem5411,Prodej projektů,Příjem6205,Plat,Výdaje 9930,Indi Tours,jednotka1000,Aktiva,Aktiva1010,Současná aktiva,Krátkodobá aktiva1020,Krátkodobé vklady,Hotovost

Všimněte si, že slovo Popisek se zobrazí jako první slovo v textu souboru CSV. První slovo v textu ve formátu CSV představuje název prvního sloupce a musí být vždy Popisek.

Začátek stránky

Datové typy pro vlastnosti zadané v souboru CSV

Ve výchozím nastavení jsou vlastnosti zadané v souboru CSV typu Řetězec. Pro popisek nebo název vlastnosti však můžete zadat jiný datový typ. Obchodní modelování pro Plánovací službu podporuje následující datové typy pro vlastnosti dimenze:

DateTime

Boolean

Decimal

Double

Byte

Int16

Int32

Int64

  • Chcete-li popisek vlastnosti určit jako číselný typ, použijte klíčové slovo a specifikátor Popisek: Typ, kde Typ je podporovaný datový typ.

  • Chcete-li název vlastnosti určit jako číselný typ, použijte klíčové slovo a specifikátor PropertyName: Typ, kde Typ je podporovaný datový typ.

Poznámka : Názvy a popisky v souboru CSV musí dodržovat pravidla pojmenování. Další informace získáte v části Názvy a popisky.

Například můžete například zahrnout systémem definovanou vlastnost Konsolidováno což je logická hodnota, v souboru CSV pro načtení do dimenze Účet. Předpokládejme, že následující tabulka představuje vlastnosti a hodnoty, které chcete načíst:

Popisek

Název

AccountTypeMemberID

Konsolidováno

Všechny členy

Všechny členy

Záhlaví

False

5005

Operace resortu

Mezipodnikový příjem

True

5411

Prodej projektů

Příjem

True

6205

Plat

Výdaje

True

9930

Indi Tours

Jednotka

False

1000

Aktiva

Aktiva

True

1010

Současná aktiva

Krátkodobá aktiva

True

1020

Krátkodobé vklady

Hotovost

True

Pro načtení vlastností a hodnot v této tabulce použijte následující text ve formátu CSV:

Popisek,Název,AccountTypeMemberID, Konsolidováno:BooleanVšechny členy,Všechny členy, Záhlaví, False5005,Operace resortu,Mezipodnikový příjem, True5411,Prodej projektů,Příjem, True6205,Plat,Výdaje, True 9930,Indi Tours,Jednotka, False1000,Aktiva,Aktiva, True1010,Současná aktiva,Krátkodobá aktiva, True1020,Krátkodobé vklady,Hotovost, True

Začátek stránky

Pravidla formátování datového typu

Obchodní modelování pro Plánovací službu podporuje při načítání dat ze souboru CSV pouze jazykově neutrální formátování datových typů. V následující tabulce jsou uvedeny různé datové typy a jejich přidružená pravidla formátování.

Datový typ

Pravidlo formátování

Boolean

Musí být ve formátu True/False.

Currency

Jako oddělovač desetinných míst používá tečku (.). Jako oddělovač tisíců (tj. každých tří číslic) může používat čárku (,).

DateTime

Musí být ve formátu MM/DD/RRRR.

Double

Jako oddělovač desetinných míst používá tečku (.). Jako oddělovač tisíců (tj. každých tří číslic) může používat čárku (,).

Integer

Nesmí obsahovat tečky (.). Jako oddělovač tisíců (tj. každých tří číslic) nesmí používat čárku (,).

String

Pro tento datový typ neexistují žádná omezení formátování.

Začátek stránky

Omezení názvů vlastností dimenze

Název Parent je vyhrazen. Pokud načtete člen do sady členů Všechny členy s tímto názvem, bude ignorován. Plánovací server PerformancePoint používá název Parent k určení popisku nadřízeného člena určitého členu.

Protože aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu uloží vlastnosti dimenze do databáze serveru Microsoft SQL Server, existují určitá omezení pro názvy sloupců. Omezeny jsou následující názvy:

ChangeDateTime

CreateDateTime

OwnerId

LoadingControlId

lvlPosition

Pokud používáte jeden z těchto názvů, nelze data uložit. Navíc se může zobrazit chybová zpráva.

Začátek stránky

Zvláštní popisky vlastností pro typ Účet, Měna a Entita

Dimenze Účet, dimenze Měna a dimenze Entita obsahují vlastnosti, které vyžadují zvláštní způsob zpracování. Obchodní modelování pro Plánovací službu zobrazí pro tyto vlastnosti záhlaví sloupců lišící se od záhlaví ve skutečném popisku vlastnosti.

Dimenze

Záhlaví sloupce

Popisek vlastnosti

Účet

Typ účtu

AccountTypeMemberId

Měna

Měna

CurrencyMemberId

Entita

Typ entity

EntityTypeId

  • Dimenze Účet    

    Obchodní modelování pro Plánovací službu zobrazují záhlaví sloupce vlastnosti s názvem Typ účtu pro dimenzi Účet. Interní popisek této vlastnosti je však AccountTypeMemberId.

    Chcete-li nastavit hodnotu vlastnosti uvedené v tabulce pomocí dat ze souboru CSV, musí část záhlaví používat odpovídající popisek vlastnosti definovaný systémem CurrencyMemberId, AccountTypeMemberId či EntityTypeId. Navíc pro vlastnost AccountTypeMemberId musí být hodnota odpovídajícího člena v části textu jeden z předdefinovaných názvů členů v dimenzi Účet, jako je například Interco Rec ST.

    Poznámka :  Pokud je v záhlaví souboru CSV uveden popisek vlastnosti s názvem Typ účtu, Měna nebo Typ entity, vytvoří aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu novou vlastnost dimenze s tímto názvem. Obchodní modelování pro Plánovací službu nerozpozná tyto hodnoty jako systémem definované popisky vlastnosti: AccountTypeMemberId, CurrencyMemberId a EntityTypeId.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×