Limity hledání u SharePointu Online

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jako správce, kdo vám spravuje Sharepointu Online (Další informace najdete v tématu Přehled správy hledání pro SharePoint Online), byste měli taky znát limity hledání. Jsou například omezení počtu položek, ke kterým máte ve vlastním slovníku vyhledávání nebo počet řádků, které jsou vráceny jako součást hledání.

Existují dva typy limitů:

  • Mez: Číslo, které se nesmí překročit.

  • Podporováno: Číslo doporučené základě testování Microsoftem. Nemělo by se překročit.

    Pokud překročíte podporovaný limit, můžete dostat neočekávané výsledky nebo zaznamenat významný pokles výkonu.

Poznámka : Indexovat a prohledávat alfanumerická data v aplikaci Microsoft Excel dokumenty, ale nejsou číselná data. Například ve výsledcích hledání by vrácen řetězec "PO123456789", ale nebude číslo "123456789".

Tyto limity platí pro všechny plány Sharepointu Online.

Limity hledání pro SharePoint Online uvádí následující tabulka.

Limita

Maximální hodnota

Typ limitu

Poznámky

Velikost dokumentu, kterou dokážou stáhnout součásti pro procházení

64 MB, 3 MB v případě excelových dokumentů

Mez

Hledání stahuje z dokumentu metadata a obsah, dokud se nedosáhne maximální velikosti. Zbytek obsahu se nestáhne.

Velikost analyzovaného obsahu

2 miliony znaků

Mez

Hledání zastaví analýzu položky potom, co z jejího obsahu analyzuje maximálně 2 miliony znaků, a to včetně jejích příloh. Skutečný objem analyzovaných znaků může být nižší než tento limit, protože hledání vyhradí pro analýzu jedné položky a jejích příloh maximálně 30 sekund. Když hledání zastaví analýzu položky, položka se označí jako částečně zpracovaná. Veškerý neanalyzovaný obsah se nezpracovává, a proto se ani neindexuje.

Znaky zpracovány službou dělení slov

1 000 000

Mez

Hledání rozdělí obsah na jednotlivá slova (tokeny). Dělení na slova vytvoří tokenů z první 1,000,000 znaky jedné položky, včetně příloh na položku.

Skutečný objem tokenů může být nižší než tento limit, protože hledání vyhradí pro dělení na slova maximálně 30 sekund. Veškerý zbývající obsah se nezpracovává.

Velikost indexované spravované vlastnosti

512 kB na jednu spravovanou vlastnost, která je nastavená jako vyhledávatelná nebo dotazovatelná

Mez

Velikost spravované vlastnosti zobrazitelné ve výsledcích vyhledávání

16 kB na spravovanou vlastnost

Mez

Velikost seřaditelné spravované vlastnosti a spravované vlastnosti k upřesnění vyhledávání

16 kB na spravovanou vlastnost

Mez

Velikost tokenu

Různá – velikost závisí na modulu pro dělení na slova a ten je zase závislý na jazyku.

Mez

Hledání může indexovat tokeny libovolné délky, ale modul pro dělení na slova, který slouží k vytváření tokenů, může délku tokenů omezovat. Moduly pro dělení na slova jsou komponenty rozlišující jazyky, které rozdělují obsah na jednotlivá slova (tokeny).

Počet položek ve vlastním slovníku vyhledávání

5 000 termínů na klienta

Mez

Omezuje počet termínů povolených ve slovnících zahrnutí a vyloučení pro opravy pravopisu dotazů a extrahování společností. V úložišti termínů je možné uložit víc termínů, než je tento limit, ale hledání používá jenom 5 000 termínů na klienta.

Mapování spravovaných vlastností

100 na spravovanou vlastnost

Podporováno

Procházené vlastnosti se dají mapovat ke spravovaným vlastnostem. Překročení tohoto limitu může snížit rychlost procházení a výkon dotazů.

Počet hodnot na spravovanou vlastnost

1 000

Mez

Spravovaná vlastnost může mít víc hodnot stejného typu. Toto je maximální počet hodnot na jednu spravovanou vlastnost s více hodnotami na jeden dokument. Pokud se toto číslo překročí, zbývající hodnoty se zahodí.

Jedinečné kontexty použité pro řazení

15 jedinečných kontextů na model řazení

Mez

Autoritativní stránky

1 stránka nejvyšší úrovně a minimální počet stránek druhé a třetí úrovně na každého klienta

Podporováno

Použijte co nejnižší počet stránek druhé a třetí úrovně, který vám pořád ještě umožní dosáhnout požadované relevance.

Pokud přidáte další stránky, možná nedosáhnete požadované relevance. Na první úroveň relevance přidejte klíčový web. Přidejte jednotlivě další klíčové weby buď na druhou, nebo na třetí úroveň relevance. Vyhodnoťte relevanci po každém přidání, abyste měli jistotu, že jste dosáhli požadovaného efektu relevance.

Délka textu u dotazů v jazyce KQL (Keyword Query Language)

4 znalostní bázi Knowledge Base (4.096 znaků)

Mez

Pro zjišťování dotazů je maximální délka textu 16 KB je (16 384 znaků).

Počet řádků v sadě výsledků

500

Mez

Pokud chcete zobrazit celou sadu výsledků, zadejte víc stránkovacích dotazů.

U zjišťovacích dotazů je maximální počet řádků v sadě výsledků 10 000.

Modely řazení

1 000 na klienta

Mez

Pokud se přiblížíte k tomuto limitu, může to mít negativní vliv na celkový výkon systému.

Uživatelem definované fulltextové indexy

3

Mez

Maximální počet položek v místním indexovaných v Office 365

20 milionů položek

Mezní hodnota

Pro každý 1 TB úložiště, které vašeho klienta má v Office 365 můžete index 1 milion položky místní obsahu v indexu vyhledávání vašeho klienta v Office 365 s cloudu hybridní hledání řešení. Tento kvóta je ve výchozím nastavení omezené nahoru k položkám 20 milionů. Pokud chcete zvýšit počet položek, které lze indexovat za 20 milionů položky, kontaktujte Microsoft Support.

Viz taky:

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×