Lidé – přehled – Outlook Web App

V oblasti Lidé najdete svoje osobní kontakty a všechny adresáře, které jsou nastavené pro vaši organizaci. Zobrazení stránky Lidé v aplikaci Outlook na webu:

 1. Přihlaste se k aplikaci Outlook Web App. Nápovědu najdete v tématu Přihlášení k Outlooku na webu.

 2. Nahoře na stránce vyberte Lidé. Taky můžete vybrat ikonu pro spuštění aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak Lidé.

  Možnosti navigace v Office 365

V tomto článku

Co se v oblasti Lidé zobrazuje

Vytvoření nového kontaktu

Vytvoření skupiny

Vytvoření sdílené skupiny

Vytvoření kontaktu ze zprávy

Úprava kontaktu

Propojení a zrušení propojení kontaktů

Používání Outlook Web Appu na mobilním zařízení

Můžu z Outlook Web Appu sdílet složku s kontakty s ostatními?

Co když budu chtít vědět víc?

Co se v oblasti Lidé zobrazuje

Zobrazení Lidé

 1. Nový kontakt vytvoříte klepnutím na nové Nový.

 2. Všechna místa, kde můžete najít kontaktní informace

 3. Hledání: Pokud chcete vyhledat osobu ve svých kontaktech a v adresáři organizace, zadejte sem její jméno. Další informace najdete v tématu Hledání v Lidech.

 4. Seznam všech kontaktů v aktuální složce

 5. Karta kontaktu pro vybranou osobu

 6. Akce, které můžete provést přímo z karty kontaktu. Výběrem příslušných ikon můžete kontaktu poslat zprávu, zahájit s ním relaci rychlých zpráv nebo vytvořit žádost o schůzku.

Začátek stránky

Vytvoření nového kontaktu

Pokud chcete vytvořit kontakt, v oblasti Moje kontakty vyberte složku, ve které chcete kontakt vytvořit, vyberte nové Nový a potom Vytvořit kontakt.

prázdný kontakt

Tím se otevře prázdný formulář kontaktu. Vyplňte všechny potřebné detaily. Kliknutím na ikonu Nová pošta zobrazíte další možnosti pro příslušný typ informací. Pokud má například osoba, kterou si přidáváte do kontaktů, několik telefonních čísel, můžete kliknutím na Nová pošta vedle Telefon přidat další telefonní čísla.

Až skončíte, kliknutím na Uložení Uložit změny uložte nebo je kliknutím na zahodit Zahodit zrušte.

Poznámka : Pokud chcete vytvořit nový kontakt aplikace Lync, otevřete Lync na počítači nebo zařízení, kam jste ho nainstalovali, a přidejte kontakt tam. Další informace najdete v článku Přidání kontaktu v Lyncu.

Vytvoření skupiny

Outlook na webu umožňuje vytvořit dva typy skupin. Prvním typem je osobní skupina, což je skupina uložená ve složce Kontakty, která může obsahovat záznamy z vašich osobních kontaktů a z adresářů organizace.

Pokud chcete vytvořit osobní skupinu, v oblasti Moje kontakty vyberte složku, ve které chcete skupinu vytvořit, klikněte na nové nová a vyberte Vytvořit skupinu.

Nová osobní skupina

Tím se otevře prázdný formulář skupiny. Zadejte požadovaný název skupiny a případné poznámky. Pokud chcete přidat členy, zadejte do pole Členové název osoby, kterou chcete přidat. Outlook na webu začne hledat shodu ve vašich kontaktech a v adresářích organizace. Pokud shodu nenajde, můžete tuto osobu vyhledat. Přímo do pole Členové můžete taky zadat e-mailovou adresu. Stisknutím klávesy ENTER přidáte výběr do skupiny.

Až skončíte, kliknutím na Uložení Uložit změny uložte nebo je kliknutím na zahodit Zahodit zrušte.

Vytvoření sdílené skupiny

V závislosti na nastavení svého účtu můžete vytvářet skupiny, které se zobrazí v adresáři organizace. Pokud chcete zjistit, jak se vytvářejí a spravují sdílené skupiny, přejděte na článek Distribuční skupiny.

Vytvoření kontaktu ze zprávy

Jakýkoli kontakt, který vidíte ve zprávě, si můžete přidat do kontaktů. Při přidávání kontaktu ze zprávy postupujte takto:

 1. Výběrem jména zobrazte kartu kontaktu.

 2. Vyberte Přidat do kontaktů.
  Přidání kontaktu z karty

 3. Doplňte všechny požadované informace.

 4. Kliknutím na Uložení Uložit přidáte kartu ke kontaktům, kliknutím na zahodit Zahodit ji zrušíte.

Úprava kontaktu

Najděte a vyberte kontakt, který chcete upravit. Upravovat můžete jenom kontakty ve složkách v oblasti Moje kontakty. Při výběru kontaktu se jeho podrobnosti zobrazí v podokně čtení. Upravit je můžete kliknutím na Upravit. Změňte, co potřebujete, a potom kliknutím na Uložení Uložit změny uložte nebo je kliknutím na zahodit Zahodit zrušte.

Začátek stránky

Propojení a zrušení propojení kontaktů

Outlook na webu rozpozná kontakty se stejnými nebo hodně podobnými zobrazovanými jmény a propojí je do jednoho zobrazení. Pokud chcete zjistit, které kontakty se propojily, vyberte kartu kontaktu a v podokně čtení pod položkou Propojené kontakty klikněte na Spravovat. Kontakty, které chcete propojit, si můžete taky vybrat.

správa profilů u kontaktu

Takto zobrazíte propojené kontakty (pokud nějaké jsou) pro danou kartu.

stránka Propojené kontakty

 1. Prohlédněte si všechny kontakty propojené s touto kartou kontaktu. Pokud se přidalo propojení, které chcete odebrat, můžete na ně kliknout a zobrazit ho nebo odpojit.

 2. Navržená propojení jsou propojení, která můžou odpovídat této osobě.

 3. Další kontakty k propojení můžete najít vyhledáváním.

Všechny změny se automaticky ukládají hned, jak je uděláte. Až skončíte, zavřete okno kliknutím na zahodit .

Používání Outlooku na webu na mobilním zařízení

Pokud používáte Outlook na webu na mobilním zařízení, třeba na tabletu nebo smartphonu, může se vám zobrazit něco jiného, než vidíte na obrázcích.

Lidé

Většina věcí funguje stejně, jako když používáte Outlook na webu na stolním počítači nebo notebooku, jen některé věci se dělají trochu jinak.

Klepnutím na ikonu navigace Navigace v dolním rohu se přepíná mezi zobrazeními Pošta, Kalendář a Lidé.

Pokud chcete hledat, klepněte na ikonu hledání Hledání . Klepnutím na ikonu přidání do kontaktů Přidat do kontaktů přidáte vybranou položku z adresáře organizace mezi svoje kontakty. Další možnosti výběru zobrazíte klepnutím na ikonu Další možnosti .

Nové položky vytvoříte klepnutím na ikonu nové položky Nový . Všimněte si ikony dvojitých šipek Dvojitá šipka nahoru Dvojitá šipka vlevo , kterými se dá rozbalit nebo sbalit ta část obrazovky, na které jsou zobrazené.

Pokud se při používání mobilního zařízení chcete dostat k Možnostem, klepněte na ikonu Další Další možnosti a potom klepněte na Možnosti. Další informace najdete v článku Možnosti na mobilním zařízení.

Informace o aplikaci OWA pro zařízení najdete v článku OWA pro iPad a OWA pro iPhone.

Můžu z Outlooku na webu sdílet složku s kontakty s ostatními?

Funkce sdílení nebo zobrazení složky se sdílenými kontakty se v aplikaci Outlook na webu nepodporuje. Jestli chcete sdílet kontakty s lidmi ve své organizaci i mimo ni, doporučujeme používat funkci sdílení kontaktů, která je v aplikaci Outlook 2013. Další informace najdete v tématu Sdílení složky kontaktů s ostatními. Je tu ještě jiná možnost, jak sdílet kontakty s ostatními ve vaší organizaci, totiž sdílená poštovní schránka. Sdílenou poštovní schránku může v organizaci vytvořit jenom správce. Ke sdílené poštovní schránce, kalendáři a kontaktům můžou přistupovat jenom oprávnění uživatelé.

Co když budu chtít vědět víc?

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×