Lepší zobrazení dat pomocí datových symbolů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Informace o datech obsažených v obrazci můžete zobrazit pomocí datových symbolů. V Microsoft Visio 2010 můžete vytvářet vlastní datové symboly, které budou zahrnovat text, datové pruhy, ikony nebo jedinečné barvy výplně.

Poznámky: 

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

V tomto článku

Co je datový symbol?

Vytvoření datového symbolu

Použití existujícího datového symbolu pro obrazec

Změna existujícího datového symbolu

Odebrání datového symbolu z obrazce

Co je datový symbol?

Datový symbol je vizuální vylepšení, které můžete použít u obrazců k zobrazení dat, která obrazce obsahují. Datové symboly zobrazují data jako kombinaci textových a vizuálních prvků, jako jsou čísla, příznaky a pruhy průběhu.

Předpokládejme například, že máte obrazec, který představuje proces, který obsahuje data o nákladech, číslech procesů, vlastníkovi, funkci, počátečním datu, datu ukončení a stavu procesu:

Obrazec Proces bez datového symbolu

1. obrazec proces bez datových symbolů

2. podokno úloh data obrazce zobrazující data obsažená ve obrazci proces

Teď si představte, že chcete data obsažená v obrazci vizuálně vyjádřit:

Obrazec Proces s použitým datovým symbolem.

1. funkce procesu ("test") se zobrazuje jako jedinečná Barva výplně.

2. cena procesu ("$50 000,00") se zobrazuje jako datový pruh.

3. stav procesu ("Nezahájeno") se zobrazuje jako ikona otazníku.

4. vlastník ("Phyllis Harris") a koncové datum ("9/30/2009") procesu se zobrazí jako textové popisky.

Když na obrazec použijete datový symbol, můžete snadno zobrazit data obsažená v obrazci, aniž byste museli vybrat obrazec a zobrazit podokno úloh data obrazce . Pomocí datových symbolů obrazců můžete navíc rychle zobrazit specifická data obsažená v několika obrazcích najednou.

Po vytvoření můžete datový symbol použít pro další obrazce se stejnými daty. Ve výchozím nastavení se změna automaticky použije na všechny obrazce, na které je datový symbol aplikovaný.

Můžete vytvořit libovolný počet datových symbolů pro obrazce. Můžete si ho vytvořit například pro zobrazení dat procesu a jeho použití u všech obrazců zaměstnanců. Můžete vytvořit druhý datový symbol pro zobrazení dat zařízení a použít ho u všech obrazců zařízení.

Odkud data pocházejí?     Data, která můžete zobrazit pomocí datových symbolů, jsou uvedená v datech obrazcejednotlivých obrazců. Data můžete zadat do podokna úloh data obrazce pro každý obrazec jednotlivě, nebo můžete použít Průvodce propojením dat s obrazci. Pokud data importujete pomocí Průvodce propojením dat s obrazci, můžete zvolit, jak má Visio data zobrazovat. Další informace o průvodci najdete v tématu Import dat do obrazců ve výkresu.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit podokno úloh data obrazce , klikněte na kartě data ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko okno data obrazce .

Začátek stránky

Vytvoření datového symbolu

Do datového symbolu můžete přidat čtyři typy položek: text, datové pruhy, ikony a barevné kódování. Následující části popisují, jak přidat jednotlivé typy prvků.

Poznámka: Tyto postupy fungují nejlépe, pokud váš obrazec už data obsahuje. Další informace o použití dat u obrazců najdete v tématu Import dat do obrazců ve výkresu.

Přidání textového obrázku do obrazce

Můžete si vybrat z textových popisků nebo textových nadpisů. Textové popisky obsahují název sloupce i jeho hodnotu. V nadpisech se zobrazuje jenom hodnota dat.

 1. Vyberte obrazec, pro který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině Zobrazit data na datové symbolya pak vyberte vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně nový datový symbol klikněte na Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka v části zobrazenívyberte v seznamu datových polí datové pole, které chcete znázornit.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Text

 5. V seznamu zobrazený jako vyberte text.

 6. V seznamu styl vyberte požadovaný styl textového obrázku.

 7. V části pozicevyberte umístění pro textovou grafiku jedním z následujících způsobů:

  • Pokud chcete použít výchozí pozici, zaškrtněte políčko použít výchozí pozici .

  • Pokud chcete zadat jinou pozici, zrušte zaškrtnutí políčka použít výchozí pozici , klikněte na vodorovně nebo svislea pak vyberte požadované pozice.

 8. V části Podrobnostivyberte možnosti a zvolte, jak má popisek nebo nadpis vypadat.

 9. Po vytvoření nové položky datového symbolu klikněte na OK.

 10. Pokud chcete do datového symbolu přidat další položky, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po přidání položek do datového symbolu klikněte v dialogovém okně nový datový symbol na použíta potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Přidání datového pruhu k obrazci

Datové pruhy znázorňují data dynamicky v miniaturních grafech a grafech, jako jsou indikátory průběhu, hodnocení hvězdičkami, teploměry a rychloměry.

 1. Vyberte obrazec, pro který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině Zobrazit data na datové symbolya pak vyberte vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně nový datový symbol klikněte na Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka v části zobrazenívyberte v seznamu datových polí datové pole, které chcete znázornit.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Datový pruh

 5. V seznamu zobrazený jako vyberte datový pruh.

 6. V seznamu styl vyberte požadovaný styl datového pruhu.

 7. V části pozicevyberte umístění datového pruhu jedním z následujících způsobů:

  • Pokud chcete použít výchozí pozici, zaškrtněte políčko použít výchozí pozici .

  • Pokud chcete zadat jinou pozici, zrušte zaškrtnutí políčka použít výchozí pozici , klikněte na vodorovně nebo svislea pak vyberte požadované pozice.

 8. V části Podrobnostivyberte možnosti a zvolte, jak se má datový pruh zobrazit.

 9. Po vytvoření nové položky datového symbolu klikněte na OK.

 10. Pokud chcete do datového symbolu přidat další položky, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po přidání položek do datového symbolu klikněte v dialogovém okně nový datový symbol na použíta potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Přidání sady ikon k obrazci

Data můžete zobrazit pomocí sad ikon, jako jsou příznaky, světelné signály a šipky trendu. Ikony můžete nastavit tak, aby se zobrazovaly na základě konkrétních hodnot, kalendářních dat, výrazů nebo jiných datových polí ve stejném obrazci.

Pomocí příznaků můžete například označit, jaký vliv má aktuální prodej na pravidla předchozího roku. Jak je vidět v následujícím příkladu, můžete nastavit hodnoty příznaku tak, aby modrý příznak znamená, že prodej byl značně velký, žlutý příznak znamená, že prodej byl mírně aktuální, a Červený praporek znamená, že prodej za rok je mimo provoz.

 1. Vyberte obrazec, pro který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině Zobrazit data na datové symbolya pak vyberte vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně nový datový symbol klikněte na Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka v části zobrazenívyberte v seznamu datových polí datové pole, které chcete znázornit.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Sada ikon.

 5. V seznamu zobrazený jako vyberte sadu ikon.

 6. V seznamu styl vyberte požadovanou sadu ikon.

 7. V části umístěnívyberte umístění ikony jedním z následujících způsobů:

  • Pokud chcete použít výchozí pozici uvedenou v seznamu umístění, zaškrtněte políčko použít výchozí pozici .

  • Pokud chcete zadat jinou pozici, zrušte zaškrtnutí políčka použít výchozí pozici , klikněte na vodorovně nebo svisle a pak vyberte požadované pozice.

 8. V části pravidla pro zobrazení ikonvyberte hodnoty, které má každá ikona představovat.

 9. Po vytvoření nové položky datového symbolu klikněte na OK.

 10. Pokud chcete do datového symbolu přidat další položky, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po přidání položek do datového symbolu klikněte v dialogovém okně nový datový symbol na použíta potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Použití barvy výplně podle datové hodnoty

Pomocí možnosti barva podle hodnoty můžete použít barvu výplně k označení jedinečných hodnot nebo rozsahů hodnot.

Poznámka: Pokud vytvoříte více než jednu barvu u položek datového symbolu hodnoty a obě mají hodnotu pravda pro jeden obrazec, použije Visio v dialogovém okně Upravit datový symbol výplň datového symbolu na tento obrazec.

 1. Vyberte obrazec, pro který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině Zobrazit data na datové symbolya pak vyberte vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně nový datový symbol klikněte na Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka v části zobrazenívyberte v seznamu datových polí datové pole, které chcete znázornit datovým symbolem.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Barva podle hodnoty.

 5. V seznamu zobrazený jako vyberte položku Barva podle hodnoty.

 6. V seznamu způsob vybarvení vyberte způsob, jakým Visio aplikuje výplň na obrazec založený na tomto datovém poli:

  • Každá barva představuje jedinečnou hodnotu      Stejnou barvu můžete použít u všech obrazců, které mají stejnou hodnotu. Můžete například obarvit všechny obrazce zaměstnanců v oddělení prodeje žlutě a všechny obrazce zaměstnanců v účetním oddělení červeně.

  • Každá barva představuje rozsah hodnot.      K označení rozsahu hodnot můžete použít rozsah barev od světlé do ztlumení. Můžete například použít rozsah barev, které budou světle červené až růžové, aby odpovídaly oblastem s vysokou, střední a nízkou úrovní prodeje.

 7. V části přiřazení barevzadejte hodnoty datových polí, které chcete použít pro každou barvu výplně, a vyberte barvy výplně a textu, které chcete použít.

 8. Pokud potřebujete vytvořit více možných barev výplně, klikněte na Vložit.

 9. Po vytvoření nové položky datového symbolu klikněte na OK.

 10. Pokud chcete do datového symbolu přidat další položky, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po přidání položek do datového symbolu klikněte v dialogovém okně nový datový symbol na použíta potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Použití existujícího datového symbolu pro obrazec

Poznámka: Obrazec, na který chcete použít stávající datový symbol, musí obsahovat datová pole, na která odkazuje datový symbol.

 1. Vyberte obrazec, u kterého chcete použít datový symbol.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině Zobrazit data na datové symbolya potom v části dostupné datové symbolyvyberte požadovaný datový symbol.

  Výběrem položky Žádný datový symbol odeberete datový symbol z obrazce.

Poznámka: Umístěním ukazatele myši na obrázek můžete zobrazit náhled obrazce s aplikovaným datovým symbolem.

Začátek stránky

Změna existujícího datového symbolu

 1. Vyberte obrazec s datovým symbolem, který chcete upravit.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině Zobrazit data na datové symbolya vyberte Upravit datový symbol.

  Dialogové okno Upravit datový symbol.

 3. V dialogovém okně Upravit datový symbol proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete změnit datové pole, které grafika představuje, ve sloupci datové pole vyberte jiné datové pole pro danou položku.

  2. Pokud chcete změnit barvu, nastavení, písmo, formát nebo typ zobrazeného obrázku, ve sloupci Zobrazit jako vyberte položku, kterou chcete změnit, a klikněte na Upravit položku. V dialogovém okně Upravit položku v části zobrazenívyberte v seznamu Zobrazit jako požadovaný typ grafického typu.

  3. Pokud chcete změnit umístění položky datového symbolu vzhledem k obrazci, vyberte ve sloupci Zobrazit jako možnost položky, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Upravit položku. V dialogovém okně Upravit položku v části pozicevyberte požadovanou pozici.

 4. Pokud chcete změny použít u všech obrazců, které mají stejný datový symbol, vyberte v části použít změny namožnost všechny obrazce s tímto datovým symbolem .

 5. Pokud chcete změny použít jenom u vybraných obrazců, vyberte v části použít změny namožnost pouze vybrané obrazce .

Začátek stránky

Odebrání datového symbolu z obrazce

 1. Vyberte obrazce, ze kterých chcete odebrat datový symbol.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině Zobrazit data na datové symbolya potom v části žádný datový symbol vyberte žádný datovýsymbol.

  Výběrem položky Žádný datový symbol odeberete datový symbol z obrazce.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×