LOGZ (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce LOGZ v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí logaritmus čísla při daném základu.

Syntaxe

LOGZ(číslo, [základ])

Syntaxe funkce LOGZ obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o kladné reálné číslo, jehož logaritmus chcete vypočítat.

  • Základ:    Nepovinný argument. Jedná se o základ logaritmu. Pokud není uveden, předpokládá se základ 10.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=LOGZ(10)

Logaritmus hodnoty 10. Protože druhý argument (základ logaritmu) je vynechaný, předpokládá se, že jeho hodnota je 10. Výsledek, hodnota 1, je exponent, kterým musí být základ logaritmu umocněn, aby byl výsledek roven hodnotě 10.

1

=LOGZ(8;2)

Logaritmus čísla 8 při základu 2. Výsledek, hodnota 3, je exponent, kterým musí být základ logaritmu umocněn, aby výsledkem byla hodnota 8.

3

=LOGZ(86;2,7182818)

Logaritmus čísla 86 při základu e (přibližně 2,718). Výsledek, hodnota 4,454, je exponent, kterým musí být základ logaritmu umocněn, aby byl výsledek 86.

4,4543473

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×