LOGNORM.INV (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce LOGNORM.INV v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení hodnot x, kde ln(x) má normální rozdělení s parametry stř_hodn a sm_odch. Je-li p = LOGNORM.DIST(x;...), pak LOGNORM.INV(p;...) = x.

Pomocí logaritmicko-normálního rozdělení lze analyzovat logaritmicky transformovaná data.

Syntaxe

LOGNORM.INV(pravděpodobnost; střed_hodn; sm_odch)

Funkce LOGNORM.INV má následující argumenty:

  • Pravděpodobnost:    Povinný argument. Jedná se o pravděpodobnost odpovídající logaritmicko-normálnímu rozdělení.

  • Střed_hodn:    Povinný argument. Jedná se o střední hodnotu funkce ln(x).

  • Sm_odch:    Povinný argument. Jedná se o směrodatnou odchylku funkce ln(x).

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce LOGNORM.INV chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Jestliže argument pravděpodobnost <= 0 nebo >= 1, vrátí funkce LOGNORM.INV chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud sm_odch <= 0, vrátí funkce LOGNORM.INV chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Příklad:

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,039084

Pravděpodobnost odpovídající logaritmicko-normálnímu rozdělení

3,5

Střední hodnota funkce ln(x)

1,2

Směrodatná odchylka funkce ln(x)

Vzorec

Popis

Výsledek

=LOGNORM.INV(A2;A3;A4)

Inverzní funkce ke kumulativní distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení za výše uvedených podmínek

4,0000252

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×