Kurz: Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abstraktní:    Na konci předchozím kurzu Sestav Power View založených na mapě vytvořenísešitu aplikace Excel zahrnuty dat z různých zdrojů, datový Model na základě relací zřídit Power Pivot a sestavy Power View založených na mapě pomocí některé základní informace o olympijských hrách. V tomto kurzu budeme rozšíření optimalizace sešit s víc dat, zajímavé grafiky a připravit sešit, který chcete snadno vytváření skvělých sestav Power View.

Poznámka : Tento článek popisuje datových modelech v Excelu 2013. Však stejné modelování dat a doplňku Power Pivot funkcích v Excelu 2013 použít do Excelu 2016.

Tento kurz se skládá z následujících částí:

Import internetových odkazů na obrázky do datového modelu

Použití internetových dat k dokončení datového modelu

Skrytí tabulek a polí kvůli snadnějšímu vytváření sestav

Kontrolní bod a kvíz

Na konci tohoto kurzu je kvíz, kde si můžete otestovat, co jste se naučili.

V této řadě kurzů používáme data popisující olympijské medaile, hostitelské země a různé olympijské sportovní události. Tato řada obsahuje následující kurzy:

 1. Import dat do Excelu 2013 a vytvoření datového modelu

 2. Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu 2013, doplňku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytváření sestav Power View založených na mapě

 4. Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

 5. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 1

 6. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

Měli byste je absolvovat v tomto pořadí.

Tyto kurzy pomocí Excelu 2013 Power Pivot povolené. Další informace o Excelu 2013, klikněte sem. Pokyny k povolení Power Pivot, klikněte sem.


Import internetových odkazů na obrázky do datového modelu

Množství dat trvale roste a s tím roste i očekávání, že je bude možné vizualizovat. Další data přinášejí nové perspektivy a příležitosti k přezkoumání a posouzení různých způsobů datové interakce. Power Pivot a Power View umožňují vaše data sloučit (včetně externích dat) a znázornit je zábavnými a zajímavými způsoby.

V této části rozšíříte datový model tak, aby zahrnoval obrázky vlajek oblastí a zemí, které se účastní olympijských her. Pak přidáte obrázky představující disciplíny, ve kterých se na olympijských hrách soutěžilo.

Přidání obrázků vlajek do datového modelu

Obrázky obohatí vizuální působivost sestav Power View. V následujícím postupu přidáte dvě kategorie obrázků – obrázky pro jednotlivé disciplíny a obrázky vlajek představujících jednotlivé oblasti nebo země.

K začlenění těchto informací jsou vhodné dvě tabulky: tabulka Discipline pro obrázky disciplín a tabulka Hosts pro vlajky. Aby to bylo zajímavé, použijete obrázky nacházející se na internetu a na každý obrázek se odvoláte pomocí odkazu, aby se obrázek vykreslil každému, kdo si bude sestavu prohlížet, ať bude kdekoli.

 1. Po chvíli hledání na internetu najdete dobrý zdroj obrázků vlajek pro jednotlivé země nebo oblasti: web World Factbook v doméně CIA.gov. Pokud kliknete třeba na následující odkaz, dostanete obrázek vlajky Francie.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Když při dalším zkoumání najdete na tomto webu adresy URL dalších obrázků vlajek, uvědomíte si, že adresy URL mají pevný formát a mění se jenom dvouznakový kód země nebo oblasti. Pokud byste tedy znali jednotlivé dvouznakové kódy zemí nebo oblastí, mohli byste tento kód jednoduše vložit do každé adresy URL a získat tak odkazy na jednotlivé vlajky. To je výhoda – a když se důkladněji podíváte na svoje data, pochopíte, že tabulka Hosts obsahuje dvouznakové kódy zemí nebo oblastí. Prima!

 2. Potřebujete k vytvoření nového pole do tabulky Hosts ukládat příznak adresy URL. V předchozích kurzu jste použili DAX ke zřetězení dvou polí a můžeme udělat stejný příznaku adresy URL. V Power Pivot vyberte prázdný sloupec s názvem Přidat sloupec do tabulky Hosts . V řádku vzorců zadejte následující vzorec jazyka DAX (nebo můžete zkopírovat a vložit ho do vzorce sloupce). Vypadá dlouhý, ale většina jeho adresu URL chceme použít od CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  ve funkci DAX jste několik věcí, na jeden řádek. První, funkce jazyka DAX nahradit slouží k nahrazení textu v dané textový řetězec, takže pomocí této funkce můžete nahradit část adresy URL, na které odkazuje Francie příznak (fr) se příslušný kód dvojpísmenných pro jednotlivé země nebo oblasti. Číslo 82, bude funkce nahradit zahájíte 82 znaky v řetězci. Kolik znaky nahradit nahradit 2, která sděluje, takto. Potom jste si všimli, že adresa URL je velká a malá písmena (testování nejdřív, samozřejmě) a naše dvojpísmenných kódů velká písmena, tak, aby bylo převést na malá písmena, jak jsme je vložen do adresu URL pomocí funkce jazyka DAX nižší.

 3. Sloupec s adresami URL vlajek přejmenujte na FlagURL. Vaše obrazovka Power Pivot teď vypadá jako na následujícím obrázku.

  Vytvoření pole URL pomocí doplňku Power Pivot a vzorce DAX

 4. Vraťte se do Excelu a vyberte kontingenční tabulku na listu List1. V Polích kontingenční tabulky vyberte VŠE. Vidíte, že je dostupné pole FlagURL, které jste přidali – jak ukazuje následující obrazovka.
  Pole FlagURL je přidané do tabulky Hosts

  Poznámky : V některých případech neodpovídá kód alfa 2 používá web CIA.gov světě Factbook oficiální ISO 3166-1 alfa 2 kód podle tabulky Hosts , což znamená, že některé příznaky nezobrazují správně. Řešení, která a najděte vpravo adresy URL příznak, tím, že jsou následující náhrady přímo do tabulky Hosts v Excelu pro každou položku problémového. Dobrá zpráva je tento Power Pivot automaticky rozpozná změny provedené v Excelu a přepočítá vzorec DAX:

  • Změňte AT na AU.

Přidání piktogramů sportů do datového modelu

Sestavy Power View budou zajímavější, když k olympijským událostem přidružíte obrázky. V této části přidáte obrázky do tabulky Disciplines.

 1. Po vyhledávání na Internetu, zjistíte, že Wikimedia Commons obsahuje skvělé piktogramy pro každou olympijských discipline předložený Parutakupiu. Následující odkaz zobrazují mnoho obrázky z Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Když se ale podíváte na jednotlivé obrázky, zjistíte, že se společná struktura adres URL nehodí k automatickému vytvoření odkazů na obrázky pomocí jazyka DAX. Chcete se dozvědět, kolik disciplín ve vašem datovém modelu je, abyste mohli posoudit, jestli máte zadat odkazy ručně. V doplňku Power Pivot vyberte tabulku Disciplines a podívejte se na dolní okraj okna Power Pivot. Tam vidíte, že počet záznamů je 69, jak ukazuje následující obrazovka.
  Power Pivot ukazuje počet záznamů

  Usoudíte, že 69 záznamů není tolik, aby nešly zkopírovat a vložit ručně, zvlášť když vytvořené sestavy budou tak působivé.

 3. K přidání adres URL piktogramů potřebujete vytvořit v tabulce Disciplines nový sloupec. To představuje zajímavý problém: Tabulka Disciplines byla do datového modelu přidaná importováním z accessové databáze. Tabulka Disciplines se tedy objeví jenom v doplňku Power Pivot, ne v Excelu. V doplňku Power Pivot ale nejdou zadávat data přímo do jednotlivých záznamů neboli řádků. Abychom tento problém vyřešili, můžeme s využitím informací v tabulce Disciplines vytvořit novou tabulku, přidat ji do datového modelu a vytvořit relaci.

 4. V doplňku Power Pivot zkopírujte do schránky tři sloupce z tabulky Disciplines. Můžete je vybrat tak, že najedete myší na sloupec Discipline a potáhnete myší až na sloupec SportID – jak ukazuje následující obrazovka. Potom kliknete na Domů > Schránka > Kopírovat.

  Kopírování polí v Power Pivotu

 5. V Excelu vytvoříte nový list a vložíte do něj zkopírovaná data. Vložená data naformátujte jako tabulku, jako jste to dělali v předchozích kurzech této řady – v prvním řádku budou popisky. Potom dejte tabulce název DiscImage. List pojmenujte taky DiscImage.

Poznámka : Sešit s ručního zadávání dokončen, s názvem DiscImage_table.xlsx, je jedním ze soubory, které jste si stáhli v první kurz v této řadě. Aby bylo snadné, můžete si ji kliknutím sem. Přečtěte si další kroky, které lze použít pro podobných situacích s vlastními daty.

 1. V sloupci vedle sloupce SportID zadejte do prvního řádku název DiscImage. Excel tabulku automaticky rozšíří. Váš list DiscImage bude vypadat jako na následující obrazovce.

  Rozšíření tabulky v Excelu

 2. Zadejte adresy URL pro jednotlivé disciplíny s využitím piktogramů z webu Wikimedia Commons. Pokud jste si stáhli sešit, kde už jsou zadané, můžete je zkopírovat a vložit do tohoto sloupce.

 3. Zůstaňte v Excelu a zvolte Power Pivot > Tabulky > Přidat do datového modelu a přidejte vytvořenou tabulku do datového modelu.

 4. V doplňku Power Pivot v Zobrazení diagramu vytvořte relaci tím, že pole DisciplineID z tabulky Disciplines přetáhnete na pole DisciplineID v tabulce DiscImage.

Nastavení Kategorie dat kvůli správnému zobrazení obrázků

Aby sestavy v Power View správně zobrazovaly obrázky, musíte správně nastavit vlastnost Kategorie dat na hodnotu Adresa URL obrázku. Doplněk Power Pivot se pokusí určit typ dat ve vašem datovém modelu, a pokud se mu to podaří, přidá za automaticky vybranou Kategorii termín (Navrhovaná), ale je dobré mít jistotu. Proto se ujistíme.

 1. V doplňku Power Pivot vyberte tabulku DiscImage a zvolte sloupec DiscImage.

 2. Na pásu karet vyberte Upřesnit > Vlastnosti sestav > Kategorie dat a vyberte Adresa URL obrázku, jak ukazuje následující obrazovka. Excel se pokusí kategorii dat rozpoznat, a když to udělá, označí vybranou kategorii dat jako (navrhovanou).

  Nastavení kategorie dat v Power Pivotu

Váš datový model teď zahrnuje adresy URL pro piktogramy, které se dají přidružit k jednotlivým disciplínám, a vlastnost Kategorie dat je správně nastavená na Adresa URL obrázku.

Použití internetových dat k dokončení datového modelu

Mnoho internetových webů nabízí data, která se dají použít v sestavách – pokud zjistíte, že data jsou spolehlivá a užitečná. V této části přidáte do datového modelu údaje o populaci.

Přidání informací o počtu obyvatel do datového modelu

Abyste mohli vytvořit sestavy, které budou obsahovat informace o počtu obyvatel, potřebujete údaje o populaci najít a zahrnout je do datového modelu. Skvělým zdrojem takových informací je databanka Worldbank.org. Když tento web navštívíte, najdete následující stránku, která umožňuje vybrat a stáhnout nejrůznější údaje o zemích nebo oblastech.

http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Pro stahování dat z webu Worldbank.org se nabízí hodně možností, takže budete moct vytvořit nejrůznější zajímavé sestavy. Teď vás zajímají počty obyvatel zemí nebo oblastí pro váš datový model. V následujícím postupu si stáhnete tabulku populačních dat a přidáte ji do datového modelu.

Poznámka : Weby někdy měnit, takže rozložení na Worldbank.org může být trochu jiný než píše níže. Můžete taky můžete stáhnout Excelového sešitu s názvem Population.xlsx , který již obsahuje data Worldbank.org vytvořené pomocí následujících kroků kliknutím sem.

 1. Pomocí výše uvedeného odkazu přejděte na web worldbank.org.

 2. V prostřední části stránky pod zeměklepněte na tlačítko Vybrat vše.

 3. V oblasti SERIES najděte a zaškrtněte položku Population, total. Obrázek tohoto hledání ukazuje následující obrazovka – s šipkou ukazující na vyhledávací pole.

  Vybírání datových sad z webu worldbank.org

 4. V oblasti TIME vyberte 2008 (je to sice trochu starší, ale odpovídá to údajům o olympijských hrách používaným v těchto kurzech).

 5. Po dokončení těchto výběrů klikněte na tlačítko DOWNLOAD a jako typ souboru zvolte Excel. Název staženého sešitu není příliš praktický. Přejmenujte sešit na Population.xls a uložte ho někam, kde k němu budete mít v následujícím postupu snadný přístup.

Teď můžete tato data importovat do datového modelu.

 1. V excelovém sešitu, který obsahuje údaje o olympijských hrách, vložte nový list a pojmenujte ho Population.

 2. Najděte sešit Population.xls, otevřete ho a zkopírujte data do schránky. Pamatujte, že když v listu vyberete některou buňku datové sady, můžete stisknutím Ctrl+A vybrat všechna sousední data. Vložte data do buňky A1 na listu Population ve vašem sešitu s informacemi o olympijských hrách.

 3. V sešitu s informacemi o olympijských hrách budete chtít vložená data naformátovat jako tabulku a dát tabulce název Population. Vyberte libovolnou buňku v datové sadě, třeba buňku A1, stisknutím Ctrl+A vyberte všechna sousední data a stiskněte Ctrl+T, abyste data naformátovali jako tabulku. Protože data mají záhlaví, zaškrtněte v okně Vytvořit tabulku políčko Tabulka obsahuje záhlaví – jak je vidět na tomto obrázku.

  Okno Vytvořit tabulku

  Naformátovat data jako tabulku má mnoho výhod. Tabulce můžete přiřadit název, aby se dala snadno identifikovat. Můžete taky vytvořit relace mezi tabulkami, což umožní zkoumat a analyzovat data v kontingenčních tabulkách, doplňku Power Pivot a nástroji Power View.

 4. V Nástroje tabulky > Návrh tabulátorem, vyhledejte pole Název tabulky a zadejte základního souboru a název tabulky. Údaje o obyvatelstvu byla ve sloupci s názvem 2008. Jednodušší rovné, přejmenujte sloupec 2008 v tabulce základního souboru na základního souboru. Sešit se teď vypadá na následující obrazovce.

  Údaje o populaci přenesené do Excelu

  Poznámky : V některých případech Směrové číslo země aplikace pro Worldbank.org webu neshoduje s oficiální ISO 3166-1 alfa-3 kód uvedených v tabulce Medals , což znamená, že některé countryregions obyvatelstvu jsou převzaté se nezobrazí. Můžete opravit provedením následujících náhrady přímo v tabulce základního souboru v aplikaci Excel pro každou položku problémového. Dobrá zpráva je, že tento Power Pivot automaticky rozpozná změny provedené v Excelu:

  • Změna NLD NED

  • Změna č zvláštní

 5. V Excelu přidejte tabulku do datového modelu – vyberte Power Pivot > Tabulky > Přidat do datového modelu, jak ukazuje následující obrazovka.

  Přidání nových dat do datového modelu

 6. Teď vytvoříme relaci. Všimli jsme si, že Country Code nebo Region Code v tabulce Population je stejný tříznakový kód jako v poli NOC_CountryRegion tabulky Medals. Výborně – mezi těmito tabulkami můžeme snadno vytvořit relaci. V doplňku Power Pivot v Zobrazení diagramu přetáhněte tabulku Population tak, aby byla umístěná vedle tabulky Medals. Pole NOC_CountryRegion tabulky Medals přetáhněte do pole Country Code nebo Region Code tabulky Population. Vytvoří se relace – jak ukazuje následující obrazovka.

  Vytvoření relace mezi tabulkami

To nebylo moc těžké. Datový model teď obsahuje odkazy na vlajky, odkazy na obrázky disciplín (dřív jsme jim říkali piktogramy) a nové tabulky s informacemi o populaci. Máme všechna potřebná data a jsme skoro připraveni vytvořit nějaké působivé vizualizace a zahrnout je do sestav.

Nejdřív si ale vytváření sestav trochu usnadníme tím, že skryjeme některé tabulky a pole, které nebudeme potřebovat.

Skrytí tabulek a polí kvůli snadnějšímu vytváření sestav

Možná jste si všimli, kolik polí má tabulka Medals. Má jich spoustu a mnoho z nich nebudete k vytvoření sestavy potřebovat. V této části se naučíte, jak některé z těchto polí skrýt, aby byl postup vytváření sestav v Power View jednodušší.

Podívejte se sami – vyberte v Excelu list Power View. Následující obrazovka ukazuje seznam tabulek v podokně Pole nástroje Power View. Je to dlouhý seznam tabulek, ze kterých můžete vybírat, a v mnoha tabulkách jsou pole, která nebudete potřebovat.

Příliš mnoho dostupných tabulek v excelovém sešitu

Příslušná data jsou určitě důležitá, ale seznam polí a tabulek je moc dlouhý a možná i trochu deprimující. V klientských nástrojích, jako jsou kontingenční tabulky a Power View, se dají tabulky a pole skrýt, takže není nutné příslušná data odstraňovat z datového modelu.

V následujících krocích skryjete několik tabulek a polí pomocí doplňku Power Pivot. Pokud budete tabulky nebo pole, které jste skryli, potřebovat k vytváření sestav, můžete se kdykoli vrátit do doplňku Power Pivot a zrušit jejich skrytí.

Poznámka : Když nějaký sloupec nebo pole skryjete, nebudete na jejich základě moct vytvářet sestavy nebo filtry.

Skrytí tabulek pomocí Power Pivot

 1. V okně Power Pivot vyberte Domů > Zobrazit > Zobrazení dat. Zajistíte tak, že nebudete v zobrazení diagramu, ale přejdete do zobrazení dat.

 2. Skryjme následující tabulky, o kterých si myslíte, že je nebudete k vytváření sestav potřebovat: S_Teams a W_Teams. Všimnete si pár tabulek, ve kterých je užitečné jenom jedno pole – později v tomto kurzu najdeme řešení i pro ně.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu W_Teams, která se nachází v dolní části okna, a vyberte Skrýt v nástrojích klienta. Následující obrazovka ukazuje nabídku, která se objeví po kliknutí na kartu tabulky v okně Power Pivot.

  Jak skrýt tabulky v klientských nástrojích Excelu

 4. Skryjte taky druhou tabulku, S_Teams. Všimněte si, že karty skrytých tabulek se zobrazují šedě, jak ukazuje následující obrazovka.

  Karty skrytých tabulek jsou v Power Pivotu šedé

Skrytí polí pomocí Power Pivot

Taky některá pole nejsou pro vytváření sestav užitečná. Příslušná data můžou být důležitá, ale když pole v klientských nástrojích (například v kontingenčních tabulkách nebo v Power View) skryjete, zjednoduší se navigace a vybírání polí pro sestavy.

Následujícím postupem skryjete různá pole (z různých tabulek), která nebudete v sestavách potřebovat.

 1. V okně Power Pivot klikněte na kartu Medals. Klikněte pravým tlačítkem na sloupec Edition a potom klikněte na Skrýt v nástrojích klienta – jak ukazuje následující obrazovka.

  Kliknutí pravým tlačítkem a skrytí polí tabulky v klientských nástrojích Excelu

  Všimněte si, že sloupec zešedne – podobně, jako jsou šedé karty skrytých tabulek.

 2. Na kartě Medals skryjte v klientských nástrojích tato pole: Event_gender, MedalKey.

 3. Na kartě Events skryjte v klientských nástrojích tato pole: EventID, SportID.

 4. Na kartě Sports skryjte pole SportID.

Když se teď podíváme na list Power View a na Pole nástroje Power View, uvidíme následující obrazovku. S tím už se dá líp pracovat.

Míň tabulek v klientských nástrojích usnadňuje vytváření sestav

Skrytím tabulek a sloupců v klientských nástrojích se usnadní proces vytváření sestav. Skrýt můžete tolik tabulek a sloupců, kolik potřebujete. Pokud bude potřeba, můžete jejich skrytí kdykoli zase zrušit.

Datový model je dokončený, takže můžete začít experimentovat s daty. V dalším kurzu vytvoříte pomocí údajů o olympijských hrách a datového modelu různé typy zajímavých a působivých vizualizací.

Kontrolní bod a kvíz

Shrnutí nových znalostí

V tomto kurzu jste se naučili importovat do datového modelu internetová data. Na internetu jsou spousty dat, a když teď víte, jak je najít a zahrnout do sestav, hodně vám to při vytváření sestav pomůže.

Taky jste se dozvěděli, jak zahrnout do datového modelu obrázky a jak pomocí vzorců DAX usnadnit vložení adres URL do změti vašich dat, abyste je mohli použít v sestavách. Naučili jste se, jak skrýt tabulky a pole, což se vám může hodit, když potřebujete vytvářet sestavy a chcete omezit množství tabulek a polí, která nejspíš nepoužijete. Skrytí tabulek a polí je užitečné zvlášť v situacích, kdy z vámi poskytnutých dat budou vytvářet sestavy jiní lidé.

V dalším kurzu této řady začnete vytvářet skvělé sestavy Power View. Jsou zábavné, interaktivní a budete omezeni jenom svou tvořivostí a představivostí. I v rámci sady dat z olympiád je počet a množství typů sestav, které můžete vytvořit, téměř nekonečný.

Myslíte, že by vás to bavilo? Tady je odkaz na další kurz, abyste si mohli vytváření takových sestav sami vyzkoušet:

Kurz 5: Vytváření skvělých sestav Power View – část 1

KVÍZ

Chcete zjistit, jak dobře si pamatujete, co jste se dozvěděli? Tady máte příležitost. Následující kvíz je zaměřený na funkce, možnosti a požadavky, se kterými jste se v tomto kurzu seznámili. Odpovědi najdete na konci stránky. Hodně štěstí!

Otázka 1: Jakým způsobem dostanete internetová data do datového modelu?

A: Informace zkopírujete a vložíte je do Excelu jako čistý text. Automaticky se přidají do datového modelu.

B: Informace zkopírujete, vložíte je do Excelu, naformátujete je jako tabulku a vyberete Power Pivot > Tabulky > Přidat do datového modelu.

C: V doplňku Power Pivot vytvoříte vzorec DAX, který naplní nový sloupec adresami URL odkazujícími na zdroje internetových dat.

D: B i C.

Otázka 2: Která z následujících tvrzení týkajících se formátování dat v Excelu jako tabulky jsou pravdivá?

A: Tabulce můžete přiřadit název, aby se dala snadno identifikovat.

B: Tabulku můžete přidat do datového modelu.

C: Mezi tabulkami můžete vytvořit relace a pak můžete data zkoumat a analyzovat v kontingenčních tabulkách, v doplňku Power Pivot a v nástroji Power View.

D: Všechny výše uvedené možnosti.

Otázka 3: Která z následujících tvrzení týkajících se skrývání tabulek v doplňku Power Pivot jsou pravdivá?

A: Skrytím tabulku v doplňku Power Pivot se vymažou data z datového modelu.

B: Skrytím tabulky v doplňku Power Pivot zabráníte zobrazení tabulky v klientských nástrojích a nebudete moct vytvářet sestavy využívající pole této tabulky k filtrování.

C: Skrytí tabulky v doplňku Power Pivot nemá na klientské nástroje vliv.

D: V doplňku Power Pivot nemůžete tabulky skrýt, můžete skrýt jenom pole.

Otázka 4: Je následující tvrzení PRAVDIVÉ nebo NEPRAVDIVÉ? Jakmile nějaké pole v doplňku Power Pivot skryjete, už ho nemůžete zobrazit ani k němu mít přístup, a to ani v samotném doplňku Power Pivot.

A: PRAVDIVÉ

B: NEPRAVDIVÉ

Odpovědi kvízu

 1. Správná odpověď: D

 2. Správná odpověď: D

 3. Správná odpověď: B

 4. Správná odpověď: B

Poznámky : Data a obrázky v této řadě kurzů jsou založené na následujících položkách:

 • Datová sada o olympijských hrách od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajek od CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvatelstvu od The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských sportů od Thadius856 a Parutakupiu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders