Kurz: Vytváření sestav Power View založených na mapě

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abstraktní:    Toto je třetí kurz v řadě. V první kurzu Import dat do Excelu 2013 a vytvoření datového modelujste vytvořili sešit aplikace Excel od začátku pomocí data importovaná z různých zdrojů a jeho datový Model byl vytvářeny automaticky službami Excel. Druhá kurzrelací rozšíření datového modelu pomocí Excelu 2013, doplňku Power Pivot a jazyka DAX, se naučíte rozšíření datového modelu a vytvoření hierarchie v rámci data.

V tomto kurzu vytvoříte pomocí rozšířeného datového modelu a nástroje Power View působivé sestavy zahrnující mnoho vizualizací.

Začneme kde předchozím kurzu skončili. Stáhněte si sešit od konce předchozí výuková tady.

Tento kurz se skládá z následujících částí:

Vytvoření sestavy Power View

Vytváření počítaných polí pro Power View a kontingenční tabulky

Nastavení výchozích polí, chování tabulek a kategorií dat

Kontrolní bod a kvíz

Na konci tohoto kurzu je kvíz, kde si můžete otestovat, co jste se naučili.

V této řadě kurzů používáme data popisující olympijské medaile, hostitelské země a různé olympijské sportovní události. Tato řada obsahuje následující kurzy:

 1. Import dat do Excelu 2013 a vytvoření datového modelu

 2. Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu 2013, doplňku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytváření sestav Power View založených na mapě

 4. Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

 5. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 1

 6. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

Měli byste je absolvovat v tomto pořadí.

Tyto kurzy pomocí Excelu 2013 Power Pivot povolené. Pokyny k povolení Power Pivot, klikněte sem.


Vytvoření sestavy Power View

V předchozí výukové programy pro jste vytvořili sešit aplikace Excel pomocí kontingenční tabulky obsahující data o olympijských medaile a události. Pokud jste se vlastně dokončit předchozím kurzu, můžete si stáhnout sešit od konce předchozím kurzu z tady.

V této části vytvoříte sestavu Power View, která bude vizuálně znázorňovat data o olympijských hrách.

 1. V Excelu klikněte na VLOŽENÍ > Sestavy > Sestavy nástroje Power View.

  Vložení sestavy Power View

 2. V sešitu se jako list objeví prázdná sestava Power View.

  Prázdná sestava Power View v Excelu

 3. V podokně Pole nástroje Power View kliknutím na šipku vedle položky Hosts tuto položku rozbalte a klikněte na City.

 4. Rozbalte tabulku Medals a klikněte na Sport. Power View zobrazí pole Sport vedle pole City, jak ukazuje následující obrazovka.
  Nová tabulka v Power View

 5. V podokně Pole nástroje Power View klikněte v části POLE na šipku vedle položky Sport a vyberte Počet (neprázdné položky). Power View teď sporty počítá, místo aby je vypisoval – jak je vidět na následující obrazovce.

  Vytvoření počtu sportů místo jejich seznamu

 6. Na pásu karet vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Mapa. Karta NÁVRH je dostupná jenom v případě, že je vybraná tabulka nástroje Power View. Při přepnutí na vizualizaci Mapa se možná zobrazí upozornění týkající se povolení externího obsahu.

 7. Místo tabulky se zobrazí mapa. Modré kroužky na mapě signalizují svou velikostí počet různých sportovních událostí, které se konají v jednotlivých hostitelských místech olympiády. Zajímavější by bylo zjistit, které události jsou letní a které zimní.

 8. Abychom lépe využili oblast sestavy, sbalíme oblast Filtry. Klikněte na šipku v pravém horním rohu oblasti Filtry.

 9. V podokně Pole nástroje Power View rozbalte položku Medals. Přetáhněte pole Season dolů do oblasti BARVA. To už je lepší: Mapa teď ukazuje modré bubliny pro letní sporty a červené bubliny pro zimní sporty – jak je vidět na následující obrazovce. Velikost vizualizace můžete změnit přetažením některého z rohů.

  Vytvoření mapové vizualizace

Teď máte sestavu Power View, která na mapě znázorňuje počty sportovních událostí v různých lokalitách s barevným odlišením letní a zimní sezóny. A stačilo jenom párkrát kliknout.

Vytváření počítaných polí pro Power View a kontingenční tabulky

Power View používá k vytváření vizualizací příslušný datový model. Datový model můžete pomocí doplňku Power Pivot a jazyka DAX rozšířit vytvořením vlastních vzorců. Potom můžete v kontingenčních tabulkách a v Power View vytvářet sestavy založené na těchto vzorcích a výpočtech.

Vytvoření počítaného pole v Power Pivot

 1. V Excelu klikněte na Power Pivot > Datový model > Spravovat. Zobrazí se okno Power Pivot.

 2. Vyberte tabulku Medals. Zkontrolujte, jestli je zobrazená oblast výpočtu. Oblast výpočtu se nachází pod daty tabulky a slouží k vytváření, úpravám a správě počítaných polí. Oblast výpočtu zobrazíte tak, že vyberete Domů > Zobrazit > Oblast výpočtu – jak je vidět na následující obrazovce.

  Oblast výpočtu v okně Power Pivot

 3. Spočítejme počet olympijských edicí. V oblasti výpočtu vyberte buňku přímo pod sloupcem Edition. Na pásu karet vyberte AutoSum > Počet jedinečných položek, jak ukazuje následující obrazovka.

  Vytvoření počtu jedinečných položek v Power Pivotu

 4. Power Pivot vytvoří výraz jazyka DAX pro aktivní buňku v oblasti výpočtu. V tomto případě Power Pivot automaticky vytvoří následující vzorec DAX:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  další výpočty v rozevírací nabídce AutoSum jsou zrovna tak jednoduché – třeba součet, průměr, Min, Maximum a další.

 5. Uložte excelový sešit. Datový model se aktualizuje, aby obsahoval nové výpočtové pole. Když se vrátíte v Excelu na kartu Power View, zobrazí se upozornění, že datový model byl aktualizovaný – jak ukazuje následující obrazovka.

  Upozornění na změnu datového modelu

Toto počítané pole Jednoznačný počet Edition použijeme v kurzech později.

Vytvoření počítaného pole pomocí jazyka DAX v Power Pivot

Výpočet AutoSum je užitečný, ale někdy jsou nutné i jiné výpočty. V oblasti výpočtu můžete vytvářet vzorce DAX podobně, jako vytváříte vzorce v Excelu. Pojďme vytvořit vzorec DAX a pak uvidíme, jak se objeví v našem datovém modelu a jak bude nakonec dostupný v naší kontingenční tabulce a v Power View.

 1. Otevřete okno Power Pivot. V oblasti výpočtu vyberte buňku přímo pod výpočtem AutoSum, který jste udělali v předchozí části – jak ukazuje následující obrazovka.

  Vytváření vzorců DAX v oblasti výpočtů Power Pivotu

 2. Pojďme výpočet procentuální hodnoty všech medals. Do řádku vzorců zadejte následující vzorec DAX. Technologie IntelliSense poskytuje dostupných příkazů na základě toho, co píšete a stisknutí klávesy Tab vyberte zvýrazněná možnost technologie IntelliSense.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Po návratu do okna Excelu vás bude Excel informovat, že datový model byl aktualizovaný. V Excelu vyberte kontingenční tabulku na listu List1. V Polích kontingenční tabulky rozbalte tabulku Medals. Na konci seznamu polí jsou dvě počítaná pole, která jsme právě vytvořili – jak je vidět na následující obrazovce. Vyberte Procento All Medals.

  Pole kontingenční tabulky se zobrazenými počítanými poli

 4. V kontingenční tabulce se pole Percentage of All Medals zobrazuje za polem Count of Medal. Není formátované jako procenta. Proto tato pole vyberte (můžete je vybrat najednou – najeďte myší na jedno z polí Percentage of All Medals, aby se ukazatel změnil na šipku dolů, a potom klikněte). Jakmile budou vybraná, klikněte na DOMŮ > Číslo > Procento. Ve stejné části pásu karet nastavte počet desetinných míst na dvě. Vaše kontingenční tabulka vypadá jako na následující obrazovce.

  Kontingenční tabulka ukazující data v procentech

V předchozím kurzu jsme pole Sports seřadili abecedně a vyfiltrovali jenom prvních deset položek. Proto vidíte jenom položky Aquatics až Boxing a procento v poli Celkový součet je 29,16 %, místo aby tam bylo 100 %. Co nám to říká? Samozřejmě to, že v těchto deseti sportech bylo rozděleno 29,16 % z celkového počtu medailí udělených na letních hrách. Vidíme taky, že Aquatics tvoří 10,88 % všech medailí.

Protože pole Procento All Medals je v datovém modelu, je dostupné taky v Power View.

Když jste v Power View, můžete počítaná pole vytvářet taky z karty Power Pivot. Ať počítané pole vytvoříte v doplňku Power Pivot nebo v nástroji Power View, výsledek bude stejný: Datový model se aktualizuje, aby zahrnoval počítané pole, a toto pole bude dostupné pro všechny klientské nástroje.

Nastavení výchozích polí, chování tabulek a kategorií dat

Další možností, jak zjednodušit vytváření sestav v Power View, je nastavit sadu výchozích polí. Když pro tabulku nastavíte sadu výchozích polí, můžete na tuto tabulku v Power View jednoduše kliknout a výchozí sada polí se automaticky přidá do nové sestavy.

V této části nastavíte výchozí pole pro svůj sešit, což vám ušetří čas při vytváření sestav.

Vytvoření sady výchozích polí pro tabulku

 1. Okno Power Pivot by mělo být ještě dostupné. Pokud není, klikněte na Power Pivot > Datový model > Spravovat. V okně Power Pivot vyberte Domů > Zobrazit > Zobrazení dat. Tím vyberete Zobrazení dat. Vyberte tabulku Medals.

 2. Na kartě Upřesnit klikněte na Vlastnosti sestav > Výchozí sada polí. Zobrazí se okno, ve kterém můžete určit výchozí pole pro tabulky vytvářené pomocí klientských nástrojů, jako je Power View.

 3. V levém podokně vyberte pole Sport, Event, EditionID, Athlete a Medal a kliknutím na Přidat -> z nich udělejte výchozí pole. Ujistěte se, že se v pravém podokně (Výchozí pole) zobrazí ve stejném pořadí. Okno Výchozí sada polí vypadá jako na následující obrazovce.

  Okno Výchozí sada polí

 4. Kliknutím na OK uložte výchozí sadu polí pro tabulku Medals.

 5. Abyste zjistili, jak to funguje, přejděte do listu Power View v Excelu.

 6. Klikněte do libovolného místa prázdného plátna sestavy, abyste se ujistili, že nemáte vybranou nějakou stávající vizualizaci. Váš list Power View má teď jenom jednu vizualizaci, což je dříve vytvořená mapa.

 7. V seznamu Pole nástroje Power View klikněte na název tabulky Medals. Power View vytvoří tabulku a automaticky přidá pět výchozích polí z tabulky Medals v určeném pořadí, jak je vidět na následující obrazovce. Pokud byste omylem klikli na trojúhelníček vedle tabulky Medals, tabulka by se jenom rozbalila, místo aby se přidala nová tabulka s výchozími poli.

  Tabulka Power View automaticky obsahuje výchozí sadu polí

Nastavení chování tabulky

Můžete taky nastavit výchozí chování tabulky, které bude Power View používat k automatickému vytváření popisků sestav pro tuto tabulku. To bude užitečné, když budete vytvářet vizualizace ze stejné tabulky pro mnoho různých sestav. My chceme výchozí chování tabulky použít v dalších krocích, proto ho teď nastavíme.

 1. Vraťte se do okna Power Pivot. Tabulka Medals by měla být vybraná. Vyberte Upřesnit > Vlastnosti sestav > Chování tabulky. Zobrazí se okno, ve kterém můžete určit požadované chování tabulky.

 2. V okně Chování tabulky obsahuje sloupec Identifikátor řádku jenom jedinečné klíče a neobsahuje žádné prázdné položky. Obvykle je to primární klíč tabulky, ale nemusí. Dřív než budete v okně dělat další výběry, musíte vybrat Identifikátor řádku. Jako Identifikátor řádku vyberte MedalKey.

 3. V části Zachovat jedinečné řádky vyberte AthleteID. Pole, která tady vyberete, by měla obsahovat jedinečné hodnoty a při vytváření kontingenčních tabulek nebo sestav Power View by neměla být agregovaná.

  Poznámka: Pokud nebudou sestavy agregované požadovaným způsobem, zajistěte, aby pole, které chcete agregovat, nebylo v části Zachovat jedinečné řádky vybrané.

 4. Jako Výchozí popisek vyberte klíč, který se má používat jako výchozí popisek sestav. Vyberte Sport.

 5. Pro Výchozí obrázek ponechte vybranou možnost [Není vybrán žádný sloupec], protože obrázky jste zatím nepřidali. Okno Chování tabulky vypadá jako na následující obrazovce.

  Okno Chování tabulky

 6. Klikněte na OK. Na listu Power View v Excelu vyberte tabulku, kterou jste vytvořili v předchozích krocích. Na pásu karet vyberte NÁVRH > Tabulka > Karta. Tabulka, kterou jste vytvořili, se změní na kolekci karet – data jsou stejná, ale vizualizace dat se změní. Tabulka teď vypadá jako na následující obrazovce.
  Vizualizace Karta s výchozími možnostmi chování tabulky

Všimněte si, že pole Sport je větší než ostatní a zobrazuje se jako záhlaví každé karty. Je to tím, že v doplňku Power Pivot jste Sport v okně Chování tabulky nastavili jako Výchozí popisek.

Nastavení kategorií dat pro pole

Aby mohl Power View dynamicky vytvářet sestavy na základě podkladových dat, například údajů o poloze, musí být pole obsahující taková data správně zařazená do kategorií. Určeme kategorie pro několik polí u dat o olympijských hrách.

 1. V doplňku Power Pivot vyberte tabulku Hosts. Vyberte pole NOC_CountryRegion. Přejděte na Upřesnit > Vlastnosti sestav > Kategorie dat, klikněte na šipku a v seznamu dostupných kategorií dat vyberte Country/Region, jak ukazuje následující obrazovka.

  Kategorie dat v Power Pivotu

 2. V tabulce Medals vyberte sloupec NOC_CountryRegion. Znovu změňte Kategorii dat na Country/Region.

 3. Vraťte se do Excelu a vyberte list Power View. V podokně Pole nástroje Power View rozbalte tabulku Medals a všimněte si, že vedle pole NOC_CountryRegion je teď ikonka glóbusu. Glóbus signalizuje, že pole NOC_CountryRegion obsahuje zeměpisnou polohu – jak je vidět na následující obrazovce.

  Ikona zeměpisné polohy v podokně Pole nástroje Power View

Tuto zeměpisnou polohu budeme používat v dalším kurzu. Přišel čas, abyste si svoji práci uložili, připomněli si, co jste se naučili, a připravili se na další kurz.

Kontrolní bod a kvíz

Shrnutí nových znalostí

V tomto kurzu jste se naučili vytvářet vizualizaci Power View založenou na mapě, potom jste vytvořili počítaná pole pro rozšíření datového modelu a různými způsoby analyzovali data. Taky jste se naučili vytvářet pro tabulky výchozí sady polí a zjednodušit tak vytvoření nové tabulky Power View, která je předem naplněná výchozí sadou polí. Naučili jste se taky definovat výchozí chování tabulky, aby bylo řazení a popisování nových tabulek rychlé a konzistentní.

V dalším kurzu této řady budete stavět na tom, co jste se tady naučili. Jsou spousty různých dat – v následujícím kurzu přidáte do svého datového modelu internetová data a přidáte obrázky, aby vaše sestavy skutečně vynikly.

Tady je odkaz na následující kurz:

Kurz: Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

KVÍZ

Chcete zjistit, jak dobře si pamatujete, co jste se dozvěděli? Teď máte příležitost. Následující kvíz je zaměřený na funkce, možnosti a požadavky, se kterými jste se v tomto kurzu seznámili. Odpovědi najdete na konci stránky. Hodně štěstí!

Otázka 1: Odkud Power View získává data pro vytvoření sestav Power View?

A: Jenom z excelových listů

B: Jenom z datového modelu

C: Jenom z dat importovaných z externích zdrojů

D: Z datového modelu a z dat, která jsou v excelových listech

Otázka 2: Které z následujících tvrzení o výchozí sadě polí je pravdivé?

A: Pro celý datový model můžete vytvořit jenom jednu výchozí sadu polí.

B: Když v Power View kliknete v podokně Pole nástroje Power View na název tabulky, vytvoří se vizualizace tabulky, která se automaticky naplní její výchozí sadou polí.

C: Pokud pro tabulku vytvoříte výchozí sadu polí, budou všechna ostatní pole v této tabulce zakázaná.

D: Všechny výše uvedené možnosti.

Otázka 3: Které z následujících tvrzení o počítaných polích je pravdivé?

A: Když počítaná pole vytvoříte v doplňku Power Pivot, objeví se v nástroji Power View jako pole dostupná v tabulce, ve které byla vytvořená.

B: Pokud je vytvoříte v oblasti výpočtu v doplňku Power Pivot, budou pro všechny klientské nástroje skrytá.

C: Když je vytvoříte v doplňku Power Pivot, objeví se ve všech klientských nástrojích jako jednotlivé tabulky.

D: A i B.

Otázka 4: Když v okně Chování tabulky vyberete nějaké pole v oblasti Zachovat jedinečné řádky, které z následujících tvrzení je správné?

A: Aby se toto pole agregovalo, musíte v podokně Pole nástroje Power View explicitně vybrat možnost Sečíst toto pole.

B: Toto pole bude v Power View nebo kontingenčních tabulkách vždycky agregované.

C: Toto pole nebude v Power View nebo kontingenčních tabulkách nikdy agregované.

D: Výběr možnosti Zachovat jedinečné řádky nemá na chování pole v Power View nebo kontingenčních tabulkách žádný vliv.

Kvízu swers

 1. Správná odpověď: B

 2. Správná odpověď: B

 3. Správná odpověď: A

 4. Správná odpověď: C

Poznámky : 

Data a obrázky v této řadě kurzů jsou založené na následujících položkách:

 • Datová sada o olympijských hrách od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajek od CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvatelstvu od The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských sportů od Thadius856 a Parutakupiu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×