Kurz: Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abstraktní:    Na konci předchozím kurzu Vytváření skvělých sestav Power View – část 1sešitu aplikace Excel vám to tří sestav Power View a mnoho vizualizací, včetně interaktivní mapu, výsečový a pruhových a sloupcových grafů. V tomto kurzu se naučíte, jak vytvářet další interaktivní sestavy Power View.

Všimněte si taky, že když tyto sestavy budete publikovat a zpřístupníte je na SharePointu, budou tyto vizualizace pro každého, kdo si je bude prohlížet, stejně interaktivní jako v tomto kurzu.

Tento kurz se skládá z následujících částí:

Vytváření násobných grafů

Vytváření interaktivních sestav pomocí karet a dlaždic

Vytváření bodových a bublinových grafů s přehráváním vizualizací založeným na čase

Kontrolní bod a kvíz

Na konci tohoto kurzu je kvíz, kde si můžete otestovat, co jste se naučili. Můžete se taky podívat na seznam videí, které ukazují mnoho konceptů a funkcí nástroje Power View v akci.

V této řadě kurzů používáme data popisující olympijské medaile, hostitelské země a různé olympijské sportovní události. Tato řada obsahuje následující kurzy:

 1. Import dat do Excelu 2013 a vytvoření datového modelu

 2. Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu 2013, doplňku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytváření sestav Power View založených na mapě

 4. Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

 5. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 1

 6. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

Měli byste je absolvovat v tomto pořadí.

Tyto kurzy používají Excel 2013 s povoleným doplňkem Power Pivot. Další informace o Excelu 2013 najdete v tématu Excel 2013 – úvodní příručka. Pokyny k povolení doplňku Power Pivot najdete v tématu Doplněk Power Pivot.

Vytváření násobných grafů

V této části budete pokračovat ve vytváření interaktivních vizualizací pomocí nástroje Power View. Tato část popisuje vytvoření několika různých typů násobných grafů. Násobným grafům se někdy taky říká mřížkové grafy.

Vytvoření interaktivní Svislý Násobných grafů

Když chcete vytvořit násobné grafy, začněte s jiným grafem, třeba výsečovým nebo spojnicovým.

 1. V Excelu vyberte list Pruhový a sloupcový. Vytvořte novou sestavu Power View kliknutím na POWER VIEW > Vložit > Power View na pásu karet. Vytvoří se list s prázdnou sestavou Power View. Přejmenujte sestavu na Násobky tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ouško v dolní části listu a ze zobrazené nabídky vyberete možnost Přejmenovat. List můžete taky přejmenovat poklikáním na jeho ouško.

 2. V podokně Pole nástroje Power View rozbalte tabulku Medals a vyberte pole Gender a potom Event. V oblasti POLE klikněte na tlačítko se šipkou u pole Event a vyberte Počet (není prázdné). Power View vytvoří tabulku, která budete vypadat následovně.

  Vizualizace tabulky Power View

 3. Na pásu karet vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Jiný graf > Výsečový graf. Sestava teď bude vypadat následovně.

  Výsečový graf nástroje Power View

 4. Rozhodnete se, že by bylo zajímavé podívat se na počet soutěží podle pohlaví v průběhu času. Jednou z možností, jak tyto informace zobrazit, je použít násobky. Z tabulky Medal přetáhněte pole Year do pole SVISLÉ NÁSOBKY. Aby se dalo zobrazit víc násobků, odeberte ze sestavy legendu tak, že na pásu karet kliknete na ROZLOŽENÍ > Legenda > Žádná.

 5. Změňte rozložení tak, aby se v mřížce násobků zobrazovalo šest grafů na šířku krát šest grafů na výšku. Vyberte graf a pak položky ROZLOŽENÍ > Výška mřížky > 6 a ROZLOŽENÍ > Šířka mřížky > 6. Vaše obrazovka teď bude vypadat takto.

  Výsečový násobný graf v nástroji Power View

 6. Násobné grafy jsou taky interaktivní. Když nastavíte ukazatel myši nad libovolný výsečový graf, zobrazí se informace o dané výseči. Když kliknete na jakoukoli výseč ve výsečovém grafu v mřížce, vybraná položka se zvýrazní ve všech grafech v mřížce. Na následujícím obrázku je vybraná žlutá výseč (ženy) pro rok 1952 a zvýraznily se všechny ostatní žluté výseče. Když je k dispozici víc grafů, než Power View dokáže zobrazit na jedné obrazovce, zobrazí se podél pravého okraje vizualizace svislý posuvník.

  Interakce s násobnými grafy nástroje Power View

Vytváření interaktivních vodorovných násobných grafů

Vodorovné grafy se chovají podobně jako svislé násobné grafy.

 1. Předpokládejme, že chcete změnit své svislé násobné grafy na vodorovné. Můžete to udělat tak, že přetáhnete pole Year z oblasti SVISLÉ NÁSOBKY do oblasti VODOROVNÉ NÁSOBKY jako na následujícím obrázku.


  Změna vizualizace Power View pomocí polí

 2. Vizualizace sestavy Power View se změní na vodorovný násobný graf. Všimněte si posuvníku podél dolní části vizualizace, který jde vidět na následujícím obrázku.

  Vodorovné násobky v nástroji Power View

Vytváření násobných spojnicových grafů

Vytváření spojnicových grafů jako násobků je taky jednoduché. Následující kroky vám ukážou, jak vytvořit násobné spojnicové grafy založené na počtu medailí za každý rok.

 1. Vytvořte nový list nástroje Power View a přejmenujte ho na Násobný spojnicový. V podokně Pole nástroje Power View vyberte z tabulky Medals pole Medal Count a Year. Změňte vizualizaci na spojnicový graf výběrem položek NÁVRH > Jiný graf > Spojnicový. Teď přetáhněte pole Year do oblasti OSA. Váš graf teď bude vypadat následovně.
  Spojnicový graf nástroje Power View

 2. Soustřeďme se teď na medaile ze zimních olympiád. V podokně Filtry vyberte GRAF a potom přetáhněte pole Season z tabulky Medals do podokna Filtry. Vyberte položku Winter jako na následujícím obrázku.

  Filtrování grafu v nástroji Power View

 3. Pokud chcete vytvořit násobné spojnicové grafy, přetáhněte pole NOC_CountryRegion z tabulky Medals do oblasti SVISLÉ NÁSOBKY. Vaše sestava teď bude vypadat takto.
  Spojnicový násobný graf v nástroji Power View

 4. Kliknutím na výběry v levém horním rohu vizualizace můžete násobné grafy uspořádat podle různých polích a ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

Vytváření interaktivních sestav pomocí karet a dlaždic

Dlaždice a karty převedou tabulky na řady snímků, které vizualizují data. Ty jsou rozložené v podobě karet, podobně jako rejstříkové karty. V následujících krocích budete pomocí karet vizualizovat počet medailí v různých sportech a poté vizualizaci upřesníte rozdělením výsledků na dlaždice podle ročníků.

Vytváření vizualizací na kartách

 1. Vytvořte novou sestavu Power View a přejmenujte ji na Karty. V podokně Pole nástroje Power View vyberte disciplínu v tabulce Disciplines. V tabulce Medals vyberte Počet jedinečných položek z polí Edition, Medal Count a NOC_CountryRegion. V podokně Pole nástroje Power View klikněte v oblasti POLE na šipku vedle položky NOC_CountryRegion a vyberte Počet (jedinečné položky).

 2. Na pásu karet vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Tabulka > Karta. Vaše tabulka bude vypadat následovně.
  Vizualizace na kartách v nástroji Power View

 3. S vybranou vizualizací na kartách vyberte v tabulce DiscImage pole DiscImage. Může se zobrazit upozornění zabezpečení s informací, že pokud chcete zobrazit obrázky, máte kliknout na tlačítko Povolit obsah, jako na následujícím obrázku.

  Upozornění na externí datová připojení v Excelu

 4. V oblasti POLE uspořádejte pole v následujícím pořadí: DiscImage, Discipline, Medal Count, Počet z NOC_CountryRegion a nakonec Počet jedinečných položek z Edition. Vaše karty teď budou vypadat zhruba takto.
  Vizualizace na kartách se změněným pořadím polí

Použití dlaždic s vizualizacemi na kartách

 1. Tyto karty si můžete snadno prohlédnout podle roku, kdy se jednotlivé medaile udělovaly. V podokně Pole nástroje Power View přetáhněte pole Year z tabulky Medals do oblasti DLAŽDICE PODLE. Vizualizace teď vypadá následovně.
  Použití funkce DLAŽDICE PODLE v nástroji Power View

 2. Karty jsou teď seskupené na dlaždicích podle roku, ale stalo se i něco jiného. Z pole DLAŽDICE PODLE se stal kontejner, který v tuto chvíli obsahuje jenom karty, které jste vytvořili v předchozích krocích. Do kontejneru ale můžeme něco přidat a uvidíme, jak se pomocí funkce DLAŽDICE PODLE dají vytvářet interaktivní sestavy, které koordinují zobrazení dat.

 3. Klikněte do oblasti vedle vizualizace na kartách, ale uvnitř kontejneru DLAŽDICE PODLE. Podokno Pole nástroje Power View se změní a bude odrážet to, že jste pořád v kontejneru DLAŽDICE PODLE, ale ne ve vizualizaci na kartách. Podokno Pole Power View bude vypadat jako na následujícím obrázku.
  Kontejner DLAŽDICE PODLE v sestavě Power View

 4. V podokně Pole nástroje Power View vyberte položku VŠE, aby se zobrazily všechny dostupné tabulky. Z tabulky Hosts vyberte pole City, Season, NOC_CountryRegion a FlagURL. Pak na pásu karet vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Tabulka > Karta. Řekněme, že chcete, aby tabulka, kterou jste právě vytvořili, zaplnila víc místa dostupného pro sestavu, a tak se rozhodnete změnit typ vizualizace na kartách. Vyberte NÁVRH > Možnosti > Styl karty > Popisek. Tak to bude lepší. Vaše sestava teď vypadá takto.
  Přidání další vizualizace do kontejneru DLAŽDICE PODLE v nástroji Power View

 5. Všimněte si, že když v horní části kontejneru DLAŽDICE PODLE vyberete jiný rok, bude se karta s popiskem, kterou jste právě vytvořili, synchronizovat podle vašeho výběru. To je proto, že obě vizualizace na kartách jsou v kontejneru DLAŽDICE PODLE, který jste vytvořili. Pokud se v kontejneru DLAŽDICE PODLE posunete a vyberete třeba rok 2002, bude sestava vypadat následovně.

  Interakce s dlaždicemi v nástroji Power View

 6. Můžete taky změnit způsob, jakým Power View uspořádává informace na dlaždicích. Na pásu karet vyberte NÁVRH > Dlaždice > Typ dlaždice > Plovoucí dlaždice. Vizualizace na dlaždicích se změní tak, že Power View přesune dlaždice do dolní části kontejneru jako na následujícím obrázku.
  Použití plovoucích dlaždic v nástroji Power View

Jak jsme zmínili dříve, když tyto sestavy budete publikovat a zpřístupníte je na SharePointu, budou tyto vizualizace stejně interaktivní pro každého, kdo si je bude prohlížet.

Vytváření bodových a bublinových grafů s přehráváním vizualizací založeným na čase

Můžete taky vytvořit interaktivní grafy, které ukazují změny v průběhu času. V této části vytvoříte bodové a bublinové grafy a budete data z olympiád vizualizovat způsoby, které umožní všem uživatelům, kteří si budou vaše sestavy Power View prohlížet, aby s nimi interaktivně pracovali zajímavými a úžasnými způsoby.

Vytvoření bodového a bublinového grafu

 1. Vytvořte novou sestavu Power View kliknutím na POWER VIEW > Vložit > Power View na pásu karet. Přejmenujte sestavu na Bubliny. V tabulce Medals vyberte pole Medal Count a NOC_CountryRegion. V oblasti POLE klikněte na šipku vedle NOC_CountryRegion a vyberte Počet (jedinečné položky), abyste získali počet kódů zemí nebo oblastí (ne seznam samotných kódů). Pak v tabulce Events vyberte pole Sport.

 2. Vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Jiný graf > Bodový, aby se vizualizace změnila na bodový graf. Sestava teď bude vypadat následovně.

  Bodový graf v nástroji Power View

 3. Pak přetáhněte pole Event z tabulky Events do oblasti VELIKOST v podokně Pole Power View. Vaše sestava teď bude mnohem zajímavější a bude vypadat asi takto.

  Použití funkce VELIKOST v bublinovém grafu nástroje Power View

 4. Bodový graf se změnil na bublinový a velikost každé bubliny je založená na počtu medailí udělených v jednotlivých sportech.

 5. Bublinový graf je taky interaktivní. Když přesunete ukazatel myši nad bublinu Rowing, Power View vám nabídne další údaje o tomto sportu, jak vidíte na následujícím obrázku.

  Zobrazení dalších informací nastavením ukazatele myši nad bublinový graf nástroje Power View

Vytváření vizualizací s přehráváním podle času

Mnohé vizualizace, které vytváříte, jsou založené na událostech, které se staly v průběhu času. V sadě dat z olympiád je zajímavé sledovat, jak se medaile udělovaly v průběhu let. Následující kroky ukazují, jak můžete vytvořit vizualizace, které se přehrávají (animují) na základě dat založených na čase.

 1. V bodovém grafu, který jste vytvořili v předchozích krocích, si v podokně Pole Power View všimněte oblasti OSA PŘEHRÁVÁNÍ, která je zvýrazněná na následujícím obrázku.

  Osa přehrávání nástroje Power View

 2. Z tabulky Medals přetáhněte do oblasti OSA PŘEHRÁVÁNÍ pole Year. Teď přichází ta zábavná část. V dolní části vizualizace bodového grafu se vytvoří osa a vedle ní ikona PŘEHRÁT, jak vidíte na následujícím obrázku. Stiskněte Přehrát.

  Tlačítko Přehrát v sestavě Power View

 3. Sledujte, jak se bubliny přesouvají, rostou a zmenšují během pohybu podél osy přehrávání. Můžete taky zvýraznit určitou bublinu, která v tomto případě představuje určitý sport, a přehledně sledovat, jak se bude při pohybu na ose přehrávání měnit. Během pohybu na ose bude bublinu sledovat spojnice, která vizuálně zvýrazňuje a sleduje její datové body.

 4. Vyberte bublinu Aquatics a klikněte na Přehrát. Bublina Aquatics se zvýrazní a vodoznak v pravém horním rohu sestavy bude při pohybu po ose přehrávání zobrazovat rok. Na konci se ve vizualizaci zvýrazní trasa bubliny Aquatics a ostatní sporty budou utlumené. Na následujícím obrázku vidíte sestavu po dokončení přehrávání.

  Vizualizace bublin založená na čase v nástroji Power View

 5. Když podržíte klávesu CTRL, můžete postupným klikáním na jednotlivé sporty vybrat víc než jeden sport. Vyzkoušejte si to sami. Na následujícím obrázku jsou vybrané tři sporty: Wrestling, Athletics a Aquatics.

  Zvýraznění více bublin při přehrávání sestavy Power View

 6. Nakonec si ještě řekněme, že bodové grafy můžete filtrovat úplně stejně jako ostatní vizualizace. Máme tu hodně barev, protože v sadě dat je hodně sportů. Z tabulky Medals přetáhněte do oblasti BARVA v podokně Pole Power View pole Season. Teď se budou používat jenom dvě barvy, jedna pro každou sezónu (léto nebo zimu). Ukazuje to následující obrázek, ale pokud chcete vidět, jak skvěle to ve skutečnosti vypadá, podívejte se na video na konci tohoto kurzu.

  Použití průřezů při přehrávání sestav Power View

Pomocí nástroje Power View můžete vytvářet nejrůznější úžasně působivé sestavy. Každá vizualizace přináší trochu jiný pohled na data. Pokud byste chtěli vytvořit ještě působivější sestavy, můžete kombinovat různé vizualizace na jedné stránce sestavy a vaše data pak doslova ožijí.

Kontrolní bod a kvíz

Shrnutí nových znalostí

V tomto kurzu jste se naučili vytvářet násobné grafy, spojnicové grafy, bublinové grafy a bodové grafy. Taky jste se naučili, jak sestavu rozčlenit na dlaždice a jak vytvořit kontejner, do kterého se dá zahrnout mnoho sestav.

Tento kurz zakončuje řadu kurzů o vytváření sestav Power View.

Videa založená na sadě dat z olympiád

Někdy se hodí vidět tyto úkoly v akci. V této části najdete odkazy na videa, která jsme vytvořili pomocí sady dat z olympiád. Tato videa se podobají postupům z kurzů, ale některé sešity, obrázky z doplňku Power Pivot nebo listy nástroje Power View se můžou trochu lišit.

Videa pro Power Pivot:

 • Nastavení výchozích polí

 • Skrytí sloupců a tabulek

 • Přidání popisů sloupců a tabulek

 • Relace

 • Souhrn

Videa pro Power View:

 • Začínáme s Power View v Excelu 2013

 • Bublinové a bodové grafy

 • Karty

 • Přechod k podrobnostem v ad hoc hierarchii

 • Přechod k podrobnostem s hierarchií v modelu

 • Filtry

 • Hierarchie

 • Zvýrazňování

 • Mapy

 • Mapy: Oprava nejednoznačných dat mapy

 • Matice

 • Násobky

 • Výsečové grafy

 • Aktualizace dat v datovém modelu

 • Průřezy

 • Řadit:

 • Dlaždice

Děkujeme! Doufáme, že se vám tato řada kurzů líbila a pomohla vám naučit se vytvářet vlastní sestavy Power View. Pomocí nástroje Power View můžete vytvářet úžasné, působivé a interaktivní sestavy a sdílet je pomocí portálu Business Intelligence na SharePointu.

Kurzy v této řadě

Následující seznam poskytuje odkazy na všechny kurzy v této řadě:

 1. Import dat do Excelu 2013 a vytvoření datového modelu

 2. Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu 2013, doplňku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytváření sestav Power View založených na mapě

 4. Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

 5. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 1

 6. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

KVÍZ

Chcete zjistit, jak dobře si pamatujete, co jste se dozvěděli? Tady máte příležitost. Následující kvíz je zaměřený na funkce, možnosti a požadavky, se kterými jste se v tomto kurzu seznámili. Odpovědi najdete na konci stránky. Hodně štěstí!

Otázka 1: Jaký je jiný název pro násobné grafy?

A: Posuvné grafy

B: N-ticové grafy

C: Mřížkové grafy

D: Stránkové grafy

Otázka 2: Která oblast v podokně Pole nástroje Power View umožňuje vytvořit kontejner, do kterého byste mohli dát víc vizualizací?

A: Oblast SLOUPCE

B: Oblast SOUHRN

C: Oblast DLAŽDICE PODLE

D: Oblast KONTEJNER

Otázka 3: Když chcete vytvořit animovanou vizualizaci založenou na nějakém poli, třeba s kalendářními daty, kterou oblast v podokně Pole Power View byste měli použít?

A: Oblast OSA PŘEHRÁVÁNÍ

B: Oblast VODOROVNÉ NÁSOBKY

C: Oblast ANIMACE

D: Takové skvělé vizualizace přece nejde vytvářet, ne?

Otázka 4: Co se stane s násobnými grafy, pokud existuje víc výsečových grafů, než se vejde na jednu obrazovku?

A: Power View začne výsečové grafy automaticky posouvat.

B: Power View nabídne posuvník, který umožní posouvání k dalším výsečovým grafům.

C: Power View vytvoří sestavu jenom pro tolik výsečových grafů, kolik se vejde na obrazovku najednou.

D: Power View automaticky umístí všechny výsečové grafy na jednu obrazovku bez ohledu na to, kolik výsečových grafů je potřeba.

Odpovědi kvízu

 1. Správná odpověď: C

 2. Správná odpověď: C

 3. Správná odpověď: A

 4. Správná odpověď: B

Poznámky: Data a obrázky v této řadě kurzů jsou založené na následujících položkách:

 • Datová sada o olympijských hrách od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajek od CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvatelstvu od The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských sportů od Thadius856 a Parutakupiu

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×