Kreslení křivky nebo kruhu

Kreslení křivky

Postup pro aplikace Excel a PowerPoint systému Microsoft Office PowerPoint 2007

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Office Excel 2007 na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na tlačítko Tvary.

   Karta Vložení v aplikaci Excel

  • V aplikaci Office PowerPoint 2007 na kartě Domů ve skupině Kreslení klepněte na tlačítko Tvary.

   Karta Domů v aplikaci PowerPoint

 2. V části Čáry klepněte na tlačítko Křivka Obrázek tlačítka .

 3. Klepněte na místo, kde má křivka začít, tažením ji nakreslete a potom ji klepnutím přidejte na místo.

 4. Tvar zakončíte jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li tvar ponechat otevřený, poklepejte v kterémkoli bodě.

  • Chcete-li tvar uzavřít, klepněte blízko počátečního bodu.

   Poznámky : 

   • Chcete-li křivku upravit tak, aby byla na pohled hladší, klepněte na tvar. Pod názvem Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Vložit tvary klepněte na tlačítko Upravit tvar Obrázek tlačítka Upravit obrazec a potom klepněte na příkaz Upravit body. Zatáhněte za některý z vrcholů vyznačujících obrys tvaru. Vrchol je bod označený černou tečkou, kde křivka končí nebo kde se stýkají dva úseky klikyháku, křivky nebo volného tvaru.

   • Zvýšíte-li hodnotu zvětšení na 200 procent, usnadníte si kreslení podrobností. Na kartě Zobrazení ve skupině Lupa klepněte na tlačítko Lupa a potom klepněte na přepínač 200%.

   • Chcete-li zlepšit ovládání myši při kreslení, nastavte v Ovládacích panelech nejnižší možnou rychlost ukazatele.

Postup pro aplikace Outlook a Word systému Office 2007

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na tlačítko Tvary a potom na příkaz Nové kreslicí plátno.

  Aplikace Word, karta Vložit

 2. Pod názvem Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Vložit tvary na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

 3. V části Čáry klepněte na tlačítko Křivka Obrázek tlačítka .

 4. Klepněte na místo, kde má křivka začít, tažením ji nakreslete a potom ji klepnutím přidejte na místo.

 5. Tvar zakončíte jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li tvar ponechat otevřený, poklepejte v kterémkoli bodě.

  • Chcete-li tvar uzavřít, klepněte blízko počátečního bodu.

   Poznámky : 

   • Chcete-li křivku upravit tak, aby byla na pohled hladší, klepněte na tvar. Pod názvem Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Vložit tvary klepněte na tlačítko Upravit tvar Obrázek tlačítka Upravit obrazec a potom klepněte na příkaz Upravit body. Zatáhněte za některý z vrcholů vyznačujících obrys tvaru. Vrchol je bod označený černou tečkou, kde křivka končí nebo kde se stýkají dva úseky klikyháku, křivky nebo volného tvaru.

   • V aplikaci Office Word 2007 si můžete zvýšením hodnoty zvětšení na 200 procent usnadnit kreslení podrobností. Na kartě Zobrazení ve skupině Lupa klepněte na tlačítko Lupa a potom klepněte na přepínač 200%.

   • Chcete-li zlepšit ovládání myši při kreslení, nastavte v Ovládacích panelech nejnižší možnou rychlost ukazatele.

Začátek stránky

Kreslení kruhu

Postup pro aplikace Excel a PowerPoint systému Office 2007

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Office Excel 2007 na kartě Vložení klepněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Tvary.

   Karta Vložení v aplikaci Excel

  • V aplikaci Office PowerPoint 2007 na kartě Domů ve skupině Kreslení klepněte na možnost Tvary.

   Karta Domů v aplikaci PowerPoint

 2. V části Základní tvary klepněte na tlačítko Elipsa Obrázek tlačítka .

 3. Klepněte na místo, kde chcete kruh začít, a tažením ho nakreslete.

Postup pro aplikace Outlook a Word systému Office 2007

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na tlačítko Tvary a potom na příkaz Nové kreslicí plátno.

  Aplikace Word, karta Vložit

 2. Pod názvem Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Vložit tvary na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

 3. V části Základní tvary klepněte na tlačítko Elipsa Obrázek tlačítka .

 4. Klepněte na místo, kde chcete kruh začít, a tažením ho nakreslete.

Tip : Máte možnost přidat do tvaru výplň nebo efekt nebo změnit barvu, styl nebo tloušťku čáry tvořící obrys tvaru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×