Kopírování souboru do jiné knihovny nebo umístění pro odeslání

Pomocí příkazu Odeslat můžete zkopírovat soubor do jiné knihovny a pak spravovat různé vytvořené kopie zdrojového souboru. Příkaz Odeslat má dvě funkce. Uživatel pomocí něj může zkopírovat soubor do jiné knihovny a správce webu či knihovny může u knihovny zadat vlastní cíl pro odeslání, který se objeví v rozevíracím seznamu u tohoto příkazu na pásu karet.

Co chcete udělat?

Seznámení s fungováním příkazu Odeslat

Kopírování souboru do zadaného umístění

Kopírování souboru do předdefinovaného umístění

Aktualizace kopií souboru

Aktualizace kopií ze zdrojového souboru

Aktualizace kopií ze stránky Spravovat kopie

Změna nastavení kopie, aby byla zobrazována výzva k provedení aktualizací

Zrušení propojení kopie a zdrojového souboru

Odstranění kopie souboru

Seznámení s fungováním příkazu Odeslat

Pomocí příkazu Odeslat můžete zkopírovat soubor do jiné knihovny a pak spravovat různé vytvořené kopie zdrojového souboru. Příkaz Odeslat má dvě funkce. Uživatel pomocí něj může zkopírovat soubor do jiné knihovny a správce webu či knihovny může u knihovny zadat vlastní cíl pro odeslání, který se objeví v rozevíracím seznamu u tohoto příkazu na pásu karet.

Pomocí příkazu Odeslat můžete kopírovat soubory z knihovny, ve které byly vytvořeny, do jiné knihovny. Při tomto způsobu kopírování zůstane u kopie zachován vztah ke zdrojovému souboru a tuto kopii lze aktualizovat všemi změnami provedenými ve zdrojovém souboru. Pokud navíc kopie a zdrojový soubor sdílejí společné sloupce nebo pole, lze tyto sloupce nebo pole také aktualizovat při aktualizaci kopie.

Příkaz Odeslat usnadňuje uživatelům v organizaci sdílení informací s jinými týmy nebo publikování informací v centrálním umístění. Například marketingový tým může uložit pracovní koncepty publikací pro průzkum trhu do knihovny dokumentů týmového webu svého oddělení. Po dokončení těchto dokumentů pro průzkum může tým pomocí příkazu Odeslat tyto dokumenty zkopírovat do jiné knihovny dokumentů dostupné obchodníkům v daném oboru a dalším týmům v rámci společnosti. Jestliže člen marketingového týmu zkopíruje dokument do tohoto cíle pomocí příkazu Odeslat, může si vybrat, zda chce být vyzván k aktualizaci jakýchkoli existujících kopií při každém vrácení souboru se změnami. Člen marketingového týmu se pak může v případě potřeby rozhodnout pro aktualizaci jakýchkoli existujících kopií při každé aktualizaci zdrojového souboru.

Příkaz Odeslat usnadňuje správu souborů v knihovnách a na webech organizace, protože u souborů zkopírovaných pomocí příkazu Odeslat server sleduje vztah mezi zdrojovým souborem a jeho kopiemi. Uživatelé mohou zobrazit a spravovat všechny kopie určité položky centrálně ze stránky Spravovat kopie, kde se mohou podívat, které kopie zobrazují výzvu k aktualizaci, změnit nastavení aktualizace kopií, aktualizovat stávající kopie nebo vytvořit nové.

Poznámka :  Jestliže soubory potřebujete kopírovat na web, u kterého je povoleno ověřování pomocí formulářů nebo představuje zabezpečený web (například web, jehož adresa URL začíná řetězcem https://), je třeba cíl kopírování v prohlížeči přidat do seznamu důvěryhodných webů.

Začátek stránky

Kopírování souboru do zadaného umístění

 1. Pomocí příkazu Odeslat můžete zkopírovat soubor do knihovny, kterou zadáte. Pro knihovnu, do které chcete dokument zkopírovat, musíte mít úroveň oprávnění Přispívání.

 2. Poznamenejte si adresu URL knihovny služby SharePoint, do které chcete soubor zkopírovat. Ověřte, že knihovna existuje a že u ní máte oprávnění k zápisu.

 3. Přejděte na web obsahující knihovnu, ve které chcete zkopírovat soubor.

 4. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název požadované knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce..

 5. Vyberte soubor, který chcete kopírovat.

 6. Na pásu karet klikněte na kartu Dokumenty a poté ve skupině Kopie klikněte na šipku vedle tlačítka Odeslat a na položku Jiné umístění.

 7. V oddílu Cíl zadejte v části Cílová knihovna dokumentů nebo složka adresu URL knihovny služby SharePoint, do které chcete dokument zkopírovat. Chcete-li například kopírovat do konkrétní knihovny dokumentů nebo složky v rámci knihovny dokumentů, použijte následující syntaxi:

  • <http://název_serveru/název_webu/název_knihovny>

  • <http://název_serveru/název_webu/název_knihovny/název_složky>

 8. Chcete-li kopii dokumentu přejmenovat, zadejte v části Název souboru kopie nový název.

 9. V oblasti Aktualizovat proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby bylo zobrazeno upozornění na nutnost aktualizace kopií, až budou z prohlížeče vráceny se změnami nové verze zdrojových souborů, klikněte na možnost Ano.

   Zvolíte-li tuto možnost, bude vytvořená kopie označena jako kopie, u které se zobrazí výzva k aktualizaci. Tato kopie bude aktualizována při každé aktualizaci existujících kopií zdrojového souboru.

   Poznámka :  Pokud vracíte se změnami soubory z aplikace, která je kompatibilní se službou SharePoint 2010, jako je Microsoft Word 2010, nebude zobrazena výzva k aktualizaci kopií v klientské aplikaci.

  • Chcete-li, aby bylo zobrazeno upozornění v případě aktualizace zdrojového souboru, zaškrtněte políčko Vytvořit výstrahu u zdrojového dokumentu.

   Poznámka :  E-mailová upozornění po aktualizaci zdrojového souboru vám nebudou zasílána, pokud není na serveru povolen e-mail. Pokud si nejste jisti, zda je na serveru povolen e-mail, obraťte se na správce serveru.

 10. Klikněte na tlačítko OK a znovu na tlačítko OK a pak po dokončení operace kopírování klikněte na tlačítko Hotovo.

Začátek stránky

Kopírování souboru do předdefinovaného umístění

Pokud je již pro knihovnu zadán cíl pro odeslání, můžete pomocí příkazu Odeslat kopírovat soubory z této knihovny do jiné.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu, ve které chcete zkopírovat soubor.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název požadované knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce..

 3. Vyberte soubor, který chcete kopírovat.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Dokumenty a poté ve skupině Kopie klikněte na šipku vedle tlačítka Odeslat a na název cílové umístění, do kterého chcete dokument nebo položku zkopírovat.

  Poznámka :  Není-li název cíle pro odeslání zobrazen, může to znamenat, že cíl pro odeslání není pro tuto knihovnu zadán nebo že nemáte úroveň oprávnění Přispívání pro cílovou knihovnu.

 5. Chcete-li kopii souboru přejmenovat, zadejte v oddílu Cíl v části Název souboru kopie nový název.

 6. V oblasti Aktualizovat proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby bylo zobrazeno upozornění na nutnost aktualizace kopií, až budou z prohlížeče vráceny se změnami nové verze zdrojových souborů, klikněte na možnost Ano.

   Zvolíte-li tuto možnost, bude vytvořená kopie označena jako kopie, u které se zobrazí výzva k aktualizaci. Tato kopie bude aktualizována při každé aktualizaci existujících kopií zdrojového souboru.

   Poznámka :  Pokud vracíte se změnami soubory z aplikace, která je kompatibilní se službou SharePoint 2010, jako je Microsoft Word 2010, nebude zobrazena výzva k aktualizaci kopií v klientské aplikaci.

  • Chcete-li, aby bylo zobrazeno upozornění v případě aktualizace zdrojového souboru, zaškrtněte políčko Vytvořit výstrahu u zdrojového dokumentu.

   Poznámka :  E-mailová upozornění po aktualizaci zdrojového souboru vám nebudou zasílána, pokud není na serveru povolen e-mail. Pokud si nejste jisti, zda je na serveru povolen e-mail, obraťte se na správce serveru.

 7. Klikněte na tlačítko OK a znovu na tlačítko OK a pak po dokončení operace kopírování klikněte na tlačítko Hotovo.

Začátek stránky

Aktualizace kopií souboru

Kopie položky lze aktualizovat dvěma způsoby:

 • Ze zdrojového souboru můžete aktualizovat existující kopie položky pomocí příkazu Odeslat.

 • Z kterékoli kopie položky můžete přejít na stránku Spravovat kopie, zobrazit všechny existující kopie a vybrat ty, které chcete aktualizovat.

Začátek stránky

Aktualizace kopií ze zdrojového souboru

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu, ve které se nachází zdrojový soubor.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název požadované knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce..

 3. Vyberte soubor, pro který chcete aktualizovat kopie ze zdrojového souboru.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Dokumenty a poté ve skupině Kopie klikněte na šipku vedle tlačítka Odeslat a na položku Existující kopie.

  Poznámka :  Příkaz Existující kopie se zobrazí, jen pokud jste při původním zkopírování tohoto zdrojového souboru do jiného umístění pomocí příkazu Odeslat vybrali možnost zobrazování výzvy k provedení aktualizací.

 5. V oddílu Cíle v části Kopie zaškrtněte políčka u kopií, které chcete aktualizovat, a pak klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko OK a znovu na tlačítko OK a pak po dokončení operace aktualizace klikněte na tlačítko Hotovo.

Začátek stránky

Aktualizace kopií ze stránky Spravovat kopie

 1. Pokud byl soubor zkopírován do jedné nebo více různých knihoven, můžete aktualizovat všechny tyto kopie z jednoho umístění na stránce Spravovat kopie, která je dostupná z kterékoli kopie položky.

 2. Přejděte na web obsahující knihovnu, v níž se nachází kopie zdrojového souboru, jehož kopie chcete aktualizovat.

 3. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název požadované knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce..

 4. Vyberte soubor, pro který chcete aktualizovat kopie.

 5. Na pásu karet klikněte na kartu Dokumenty a poté ve skupině Kopie klikněte na možnost Přejít ke zdrojové položce.

 6. Klikněte na položku Spravovat kopie.

 7. Chcete-li aktualizovat všechny kopie, které již zobrazují výzvu k provedení aktualizací, klikněte na položku Aktualizovat kopie.

 8. V oddílu Cíle v části Kopie vyberte kopie, které chcete aktualizovat, a pak klikněte na tlačítko OK.

Poznámka :  Chcete-li aktualizovat kopie, které jsou uvedeny na stránce Spravovat kopie v části Kopie, které nezobrazí výzvu k provedení aktualizací, je třeba nejprve změnit nastavení aktualizace těchto kopií. Další informace o tomto postupu naleznete v části Změna nastavení kopie, aby byla zobrazována výzva k provedení aktualizací.

 1. Klikněte na tlačítko OK a znovu na tlačítko OKa pak po dokončení operace aktualizace klikněte na tlačítko Hotovo.

Začátek stránky

Změna nastavení kopie, aby byla zobrazována výzva k provedení aktualizací

Pokud jste vytvořili kopii souboru pomocí příkazu Odeslat a nenastavili jste zobrazování výzvy k provedení aktualizací, nemůže tato kopie přijímat aktualizace ze zdrojového souboru. Toto nastavení však můžete změnit a zpřístupnit kopii pro aktualizace.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu, ve které chcete zkopírovat soubor.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název požadované knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce..

 3. Vyberte soubor, pro který chcete aktualizovat kopie.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Dokumenty a poté ve skupině Kopie klikněte na možnost Přejít ke zdrojové položce.

 5. Klikněte na položku Spravovat kopie.

 6. Klikněte na možnost Upravit vedle položky a pak klikněte na tlačítko Ano v části Chcete při vrácení dokumentu se změnami požádat autora o odeslání aktualizací? v oddílu Aktualizace.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zrušení propojení kopie a zdrojového souboru

Chcete-li úplně odstranit veškerá propojení mezi zdrojovým souborem a jeho kopií, zrušte propojení mezi zdrojovým souborem a jeho kopií oběma následujícími způsoby:

 • Zrušte propojení kopie a zdroje, aby v kopii nezůstalo zachováno připojení ke zdrojovému souboru. Po provedení této akce zůstane ve zdrojovém souboru připojení ke kopii a kopie může být i nadále aktualizována, pokud některý uživatel bude chtít aktualizovat existující kopie zdrojového souboru.

 • Odstraňte propojení kopie se zdrojovým souborem a kopii již nebude možné zdrojovým souborem aktualizovat.

Odebrání kopie ze seznamu kopií, které mohou být aktualizovány ze zdrojového souboru:

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu, ve které chcete zkopírovat soubor.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název požadované knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce..

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Dokumenty a poté ve skupině Kopie klikněte na možnost Přejít ke zdrojové položce.

 4. Klikněte na položku Spravovat kopie.

 5. Klikněte na položku Upravit u kopie, u které chcete zrušit propojení se zdrojovým souborem.

 6. Klikněte na položku Odebrat odkaz a klikněte na tlačítko OK.

Odebrání propojení kopie s původním zdrojovým souborem:

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Dokumenty a poté ve skupině Spravovat klikněte na možnost Odstranit a na tlačítko OK.

 2. Vraťte se do knihovny obsahující kopii, u které chcete zrušit propojení se zdrojovým souborem.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Dokumenty a poté ve skupině Spravovat klikněte na možnost Zobrazit vlastnosti.

 4. V horní části stránky klikněte na položku Zrušit odkaz a poté klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění kopie souboru

Poznámka :  Pokud chcete zcela odstranit položku, která je kopií jiné položky, je třeba nejprve zajistit, aby byla tato položka odebrána ze seznamu aktualizovaných položek zdrojového souboru. V opačném případě může být položka znovu vytvořena, kdykoli některý uživatel aktualizuje kteroukoli existující kopii zdrojového souboru. Dále je doporučeno zrušit propojení kopie a zdrojového souboru. Po úplném zrušení propojení zdrojového souboru a jeho kopie můžete kopii odstranit.

 1. Zrušte propojení zdrojového souboru a jeho kopie. Pokyny naleznete v předchozí části Zrušení propojení kopie a zdrojového souboru.

 2. Přejděte na web obsahující knihovnu, ze které chcete odstranit soubor.

 3. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název požadované knihovny.

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce..

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Dokumenty a poté ve skupině Spravovat klikněte na možnost Odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×