Kopírování prezentace na disk CD, síť nebo místní diskovou jednotku

Když kopírujete prezentaci Microsoft Office PowerPoint 2007 na disk CD, síťovou nebo místní jednotku na disku, zkopíruje se i aplikace Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 a všechny propojené soubory (jako filmy nebo zvuky). Informace o aplikaci Office PowerPoint Viewer 2007 získáte v tématu Instalace a spuštění prohlížeče prezentací PowerPoint Viewer.

Aplikace Office PowerPoint 2007 nepodporuje přímý zápis obsahu na disky DVD. Můžete postupovat podle následujících pokynů a zkopírovat prezentaci do složky a potom pomocí softwaru pro zápis na disk DVD importovat obsah a vytvořit disk DVD.

Důležité : Před kopírováním a distribucí prezentace zkontrolujte, zda prezentace obsahuje skrytá data a osobní informace (viz krok 10 dále v textu) a rozhodněte se, zda mají být tyto informace obsaženy ve zkopírované prezentaci. Ke skrytým informacím může patřit jméno tvůrce prezentace, název společnosti a další důvěrné informace, které by nepovolané osoby neměly vidět. Nezapomeňte také zkontrolovat, zda prezentace obsahuje Objekt nebo skryté snímky, které jsou formátovány jako neviditelné.

Kopírování prezentace

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete kopírovat, nebo uložte novou prezentaci, se kterou pracujete a která dosud nebyla uložena.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kopírujete-li prezentaci na síť nebo místní diskovou jednotku v počítači, přejděte ke kroku 3.

  • Kopírujete-li prezentaci na disk CD, vložte disk CD do jednotky CD-ROM.

   Poznámky : 

   • Kopírovat lze na prázdný zapisovatelný disk CD (CD-R), prázdný přepisovatelný disk CD (CD-RW) nebo disk CD-RW s existujícím obsahem, který může být přepsán.

   • Jestliže kopírujete-li v aplikaci PowerPoint prezentaci na disk CD, je třeba zkopírovat všechny soubory během jedné operace. Po zkopírování první sady souborů již nebude možné přidat na disk pomocí aplikace PowerPoint žádné další soubory. Další soubory však můžete na disk CD-R nebo CD-RW, který obsahuje soubory, přidat pomocí aplikace Windows Explorer. Další podrobnosti získáte v nápovědě k systému Windows.

 3. V nabídce Tlačítko Microsoft Office přejděte na příkaz Publikovat a poté klepněte na položku Balení pro disk CD-ROM.

 4. V dialogovém okně Balení pro disk CD-ROM zadejte do pole Název disku CD název disku CD nebo složky, do které chcete prezentaci zkopírovat.

 5. Chcete-li vybrat prezentace ke kopírování a určit pořadí jejich přehrávání, postupujte podle následujících pokynů:

  • Chcete-li přidat prezentaci, klepněte na tlačítko Přidat soubory, vyberte požadovanou prezentaci, a klepněte na tlačítko Přidat. Tento krok zopakujte pro každou prezentaci, kterou chcete přidat.

   Poznámka : Chcete-li přidat další související soubory jiné než soubory aplikace PowerPoint v balíčku, je to možné. Tyto soubory budou zkopírovány, ale aplikace Office PowerPoint Viewer 2007 je nepřehraje.

  • Přidáte-li více než jednu prezentaci, budou se prezentace přehrávat v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu Soubory ke kopírování. Chcete-li toto pořadí změnit, vyberte prezentaci, kterou chcete přesunout, a klepnutím na tlačítka se šipkami ji v seznamu přesuňte nahoru nebo dolů.

   Poznámka : Aktuálně otevřená prezentace je zobrazena v seznamu Soubory ke kopírování. Soubory propojené s aktuálně otevřenou prezentací (například soubory s grafikou), jsou zahrnuty automaticky, ale v seznamu Soubory ke kopírování se nezobrazí.

  • Chcete-li prezentaci nebo soubor ze seznamu Soubory ke kopírování odebrat, vyberte soubor nebo prezentaci a klepněte na tlačítko Odebrat.

 6. Klepněte na tlačítko Možnosti.

 7. V části Typ balíčku proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat způsob, jak se má prezentace přehrát v aplikaci PowePoint Viewer, klepněte na položku Balíček archívu (neaktualizuje formáty souborů) a vyberte požadovanou možnost v seznamu Zvolte způsob přehrávání prezentací v prohlížeči.

  • Chcete-li vytvořit balíček, u kterého bude jisté, že ho budou moci uživatelé zobrazit v počítači s nainstalovanou aplikací PowerPoint nebo PowerPoint Viewer, klepněte na položku Balíček archívu (neaktualizuje formáty souborů).

 8. V části Zahrnout tyto soubory proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li mít jistotu, že budou soubory připojené k prezentaci součástí balíčku, zaškrtněte políčko Propojené soubory. Soubory propojené s prezentací mohou zahrnovat listy aplikace Microsoft Office Excel, které jsou propojené s grafy, zvukovými soubory, videoklipy a dalšími soubory.

  • Chcete-li zachovat Vložený objektPísmo TrueType, zaškrtněte políčko Vložená písma TrueType.

 9. Chcete-li, aby jiní uživatelé museli před otevřením a úpravou některé ze zkopírovaných prezentací zadat heslo, zadejte v části Dokonalejší zabezpečení a ochrana osobních údajů heslo nebo hesla, která musejí být zadána při otevření prezentace, při její úpravě nebo při provedení obou akcí.

  Hesla se vztahují na soubory PPTX, PPT, POTX, POT, PPSX, PPS, MHTML, MHT, PPTM, PPA a PPAM, které byly převedeny na soubory PPT ve zkopírovaných prezentacích. Pokud již mají některé kopírované soubory přiřazená hesla, zobrazí aplikace PowerPoint výzvu k zadání, zda mají být zachována hesla, která byla těmto souborům přiřazená dříve, nebo zda mají být přepsána novými hesly. Zvolíte-li přepsání dříve přiřazených hesel, nebudete již tato hesla moci použít pro zkopírované verze souborů. Bude je však možné použít u původních verzí souborů.

 10. Chcete-li zkontrolovat, zda prezentace obsahuje skrytá data a osobní informace, zaškrtněte políčko Zkontrolovat přítomnost nevhodných nebo soukromých informací v prezentacích.

 11. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti.

 12. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kopírujete-li prezentaci na síť nebo na místní diskovou jednotku v počítači, klepněte na tlačítko Kopírovat do složky, zadejte název a umístění složky a poté klepněte na tlačítko OK.

  • Kopírujete-li prezentaci na disk CD, klepněte na tlačítko Kopírovat na disk CD.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×