Kopírování položek v zobrazení seznamu v SharePointu Workspace 2010

Toto téma popisuje následující úlohy:

Použití příkazů Vyjmout, Kopírovat a Vložit v zobrazení seznamu

Vyjmutí nebo zkopírování dat položek z externího seznamu v pracovním prostoru SharePointu

Použití příkazů Vyjmout, Kopírovat a Vložit v zobrazení seznamu

V seznamu SharePointu nebo v nástroji Seznamy v pracovním prostoru aplikace Groove můžete položky v zobrazení seznamu vyjmout nebo zkopírovat pomocí standardních příkazů Vyjmout, Kopírovat a Vložit. To je užitečné hlavně tehdy, když chcete přidat hodně položek s podobnými informacemi. Můžete třeba přidat jednu položku, vyplnit všechna pole, položku několikrát duplikovat pomocí příkazu Vyjmout a Vložit a potom pole v jednotlivých zduplikovaných položkách otevřít a upravit.

Pomocí příkazů Vyjmout a Vložit můžete přesunout položku odpovědi z jednoho místa v hierarchickém seznamu na jiné.

Mějte na paměti následující pravidla:

  • V jednom okamžiku lze vyjímat a kopírovat pouze jednu položku.

  • Vkládaná položka odpovědi se vloží jako podřízená položka aktuálně vybrané položky.

  • Položky můžete vyjmout nebo zkopírovat z jednoho nástroje Seznam a vložit je do jiného jenom v případě, že zdrojový i cílový vlastní nástroj Seznam jsou kompatibilní. Zdrojový a cílový vlastní nástroj nejsou kompatibilní, když platí libovolná z těchto podmínek:

    • Zdrojový vlastní nástroj má jinou verzi než cílový. Nemůžete třeba kopírovat položky z nástroje Formuláře 2007 nebo Formuláře aplikace InfoPath do nástroje Seznamy 2010.

    • Položky kopírované ze zdrojového nástroje jsou odvozené z šablony formuláře, která v cílovém nástroji není. Podobně vypadající nástroje můžou někdy obsahovat položky, které jsou odvozené z různých šablon formulářů.

Začátek stránky

Vyjmutí nebo zkopírování dat položek z externího seznamu v pracovním prostoru SharePointu

Externí seznamy v pracovním prostoru SharePointu nepodporují přesouvání nebo duplikování položek v zobrazení seznamu pomocí příkazů Vyjmout, Kopírovat a Vložit. Data položky (včetně metadat) však můžete zkopírovat a vložit do textového editoru, jako je například Microsoft Word.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, kterou chcete zkopírovat, a poté klikněte na příkaz Kopírovat.

  2. Vložte zkopírovaná data položky do textového editoru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×