Kopírování obrazce z jednoho vzorníku do druhého

Vzorník (soubor VSS) je kolekce obrazců přiřazených určité šabloně aplikace Microsoft Office Visio (soubor VST). Pro usnadnění práce můžete zkopírovat obrazec z určitého vzorníku do vzorníku Oblíbené položky, do nového vzorníku nebo do stávajícího vlastního vzorníku.

  1. V otevřeném vzorníku obsahujícím obrazec, který chcete kopírovat, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, v místní nabídce přejděte na příkaz Přidat do obrazců a klepněte na příkaz Oblíbené položky, Přidat do nového vzorníku nebo na příkaz Přidat do existujícího vzorníku.

  2. Chcete-li otevřít vzorník obsahující kopírovaný obrazec, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Obrazce, potom na příkaz Obrazce nebo na jinou složku obsahující požadovaný vzorník.

    Poznámky : 

    • Obrazce ve vzornících aplikace Visio jsou často označovány termínem obrazce předlohy. Jestliže přetáhnete obrazec předlohy na stránku výkresu, vytvoříte kopii (neboli instanci) předlohy. Předloha sama zůstává ve vzorníku a můžete ji použít opakovaně k vytváření nových kopií předlohy na stránkách výkresu.

    • Obrazce předloh v aplikaci Visio poskytnuté společností Microsoft jsou chráněny autorskými právy. Můžete je kopírovat a měnit jejich uspořádání podle vlastních potřeb, upravovat je pro vlastní použití a výkresy, které je obsahují, předávat dalším osobám. Prodej nebo distribuce původních nebo upravených obrazců předloh aplikace Visio jsou zakázány.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×