Kopírování nebo přesunutí kontaktů aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager

Po instalaci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete osobní informace nadále uchovávat v aplikaci Microsoft Outlook, ale obchodní informace můžete nyní také sledovat v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Jestliže jste používali aplikaci Outlook k ukládání obou typů kontaktů, můžete obchodní kontakty zkopírovat nebo přesunout do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

V tomto článku

Zkopírování individuálních kontaktů aplikace Outlook do složek aplikace Business Contact Manager

Přesunutí individuálních kontaktů aplikace Outlook do složek aplikace Business Contact Manager

Zkopírování individuálních kontaktů aplikace Outlook do složek aplikace Business Contact Manager

 1. Poklepejte v části Osobní složkynavigačního podokna na položku Kontakty.

 2. Vyberte jeden nebo více kontaktů, které chcete zkopírovat do aplikace Business Contact Manager.

  Poznámka : Můžete vybrat několik kontaktů pomocí klávesy SHIFT v případě sousedících názvů nebo klávesy CTRL, jestliže chcete vybrat jednotlivé kontakty, které spolu nesousedí. Chcete-li vybrat všechny kontakty ve složce, klepněte v nabídce Úpravy na položku Vybrat vše.

 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat do složky.

 4. V dialogovém okně Zkopírovat položky v části Business Contact Manager vyberte složku Klienti nebo Obchodní kontakty a pak klepněte na tlačítko OK.

  Tip : Složku Klienti použijte pro společnosti, s nimiž obchodujete, a složku Obchodní kontakty pro jednotlivce.

Přesunutí individuálních kontaktů aplikace Outlook do složek aplikace Business Contact Manager

 1. Poklepejte v části Osobní složkynavigačního podokna na položku Kontakty.

 2. Vyberte jeden nebo více kontaktů, které chcete přesunout do aplikace Business Contact Manager.

  Poznámka : Můžete vybrat několik kontaktů pomocí klávesy SHIFT v případě sousedících názvů nebo klávesy CTRL, jestliže chcete vybrat jednotlivé kontakty, které spolu nesousedí. Chcete-li vybrat všechny kontakty ve složce, klepněte v nabídce Úpravy na položku Vybrat vše.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte položky do navigačního podokna a poté v části Business Contact Manager do složky Klienti nebo Obchodní kontakty.

  • V nabídce Úpravy klepněte na položku Přesunout do složky a vyberte složku Klienti nebo Obchodní kontakty.

   Položky jsou přesunuty do seznamu obchodních kontaktů a abecedně seřazeny podle jména uvedeného v poli Zařadit jako.

   Poznámky : 

   • Pokud jste připojili soubory do oddílu Komentáře kontaktu aplikace Outlook nebo jste přidali poznámky či obsah přesahující 4 000 znaků, nebude možné tyto přílohy či poznámky s kontaktem zkopírovat ani přesunout. Uložte přílohy a obsah a po vytvoření obchodního kontaktu je přidejte jako položky historie komunikace.

   • Kontakty aplikace Outlook nelze propojit se záznamy aplikace Business Contact Manager. Změny kontaktů aplikace Outlook nejsou promítnuty do záznamů aplikace Business Contact Manager.

   • Chcete-li zkopírovat všechny kontakty aplikace Outlook do složek aplikace Business Contact Manager, pomocí průvodce importem a exportem importujte do aplikace Business Contact Manager soubor PST aplikace Outlook. Další informace naleznete v tématu Import a export obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager.

Tip : Pokud k záznamům aplikace Business Contact Manager potřebujete získat přístup z více počítačů, vyzkoušejte sdílení databáze aplikace Business Contact Manager. Další informace o sdílení naleznete v tématu Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s jinými uživateli.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×