Kopírování formátu objektu, buňky listu nebo textu pomocí funkce Kopírovat formát

Funkce Kopírovat formát se používá ke kopírování formátu (například výplně nebo ohraničení) Objekt, textu nebo buněk v listu aplikace Microsoft Office Excel.

 1. Vyberte objekt, text nebo buňku listu s formátem, který chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů (nebo na kartě Zpráva v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007) proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li kopírovat formát do jednoho objektu, buňky nebo vybraného textu, klepněte na tlačítko Kopírovat formát.

  • Chcete-li kopírovat formát do více objektů, buněk nebo vybraných textů, poklepejte na tlačítko Kopírovat formát.

   Tlačítko Kopírovat formát ve skupině Schránka

   Ukazatel se změní na štětec.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li formát zkopírovat do jediného objektu nebo části textu, klepněte na objekt nebo text, jehož formát chcete změnit.

  • Pokud chcete zkopírovat formát do jediné buňky nebo jednoho rozsahu buněk, přetáhněte ukazatel myši přes buňku nebo rozsah buněk, které chcete formátovat.

  • Jestliže chcete zkopírovat formát do několika buněk nebo rozsahů buněk, přetáhněte ukazatel myši přes buňky nebo rozsahy, které chcete formátovat.

  • Pokud chcete zkopírovat formát do více výběrů textu, klepněte do každého výběru, který chcete formátovat.

 4. Formátování ukončíte stisknutím klávesy ESC.

Poznámka : 

 • V případě, že vybraný text má více slov, klepnutím na některé slovo použijete formát pouze u tohoto slova a tažením přes celý vybraný text použijete formátování u všech slov.

 • Pokud chcete v aplikace Excel zkopírovat šířku jednoho sloupce do druhého, vyberte záhlaví prvního sloupce, klepněte na tlačítko Kopírovat formát a potom klepněte na záhlaví sloupce, u kterého chcete šířku použít.

 • Podle výše uvedeného postupu můžete kopírovat formát z obrázku (například jeho ohraničení nebo tvar, v němž je zobrazen).

 • Můžete vybrat text objektu Objekt WordArt a pomocí funkce Kopírovat formát použít stejné písmo a jeho velikost u jiného textu za předpokladu, že se text nachází uvnitř tvaru. Není možné použít formát objektu WordArt přímo u textu v listu aplikace Office Excel.

 • Jestliže použijete trojrozměrné efekty, jako je například prostorový styl objektu WordArt nebo efekt deformace u textu ve tvaru (a chcete kopírovat efekty použité u textu ve tvaru), je nutné pomocí funkce Kopírovat formát zkopírovat veškeré formátování tvaru, nikoli jen formát textu.

 • V aplikaci Office PowerPoint 2007 je také možné zkopírovat formát klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+C a vložit ho klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+V.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×