Kopírování dat nebo obrázků aplikace Project do jiné aplikace sady Office

Specifická data aplikace Microsoft Office Project můžete kopírovat za účelem úprav v jiné aplikaci, například v aplikaci Microsoft Office Excel, nebo můžete kopírovat obrázek dat projektu za účelem zobrazení v aplikaci Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word nebo Microsoft Office Visio.

Kopírování specifických dat projektu za účelem úprav v jiné aplikaci

Specifická data projektu můžete kopírovat a vkládat do jiné aplikace sady Office. V List části zobrazení projektu klepněte na buňky obsahující data, která chcete kopírovat, a potom klepněte na tlačítko Kopírovat buňku Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní. Otevřete Cíl dokument, do kterého chcete vložit data projektu, vyberte, kam chcete informace vložit, a poté použijte příkaz Vložit v cílové aplikaci.

Začátek stránky

Kopírování obrázku dat projektu za účelem zobrazení v jiné aplikaci

Průvodce kopírováním obrázků do sady Office umožňuje kopírovat složitá data projektu do obrázku, který můžete použít v aplikaci PowerPoint, Word nebo Visio. Můžete zvolit úroveň osnovy, časovou osu, velikost a orientaci obrázku a konkrétní pole v projektu, která chcete do obrázku kopírovat.

  1. Na panelu nástrojů Analýza klepněte na možnost Průvodce kopírováním obrázků do sady Office.

    Není-li panel nástrojů Analýza zobrazen, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panely nástrojů a klepněte na příkaz Analýza.

  2. Postupujte podle pokynů v Průvodci kopírováním obrázků do sady Office.

Poznámka : 

  • Při kopírování dat projektu pomocí Průvodce kopírováním obrázků do sady Office jsou data zachycena do obrázku. Data nelze upravovat v aplikacích PowerPoint, Word a Visio. Pokud data potřebujete upravit, musíte změny provést v aplikaci Project a aktualizovat obrázek novým spuštěním Průvodce kopírováním obrázků do sady Office.

  • Obrázek libovolného zobrazení projektu můžete také zachytit klepnutím na tlačítko Kopírovat obrázek vzhled tlačítka na panelu nástrojů Standardní. Data jsou zachycena do obrázku a zkopírována do Schránka. Tuto možnost použijte ke kopírování dat projektu ve formě obrázku, který můžete vložit do aplikací jiných než jsou aplikace PowerPoint, Word a Visio.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×