Kopírování a vkládání ve webových aplikacích Office Web Apps

Vzhledem k omezením technologie webových prohlížečů se kopírování a vkládání textu ve webových aplikacích Microsoft Office Online liší od kopírování a vkládání textu v desktopových aplikacích Office. Tento článek vysvětluje postup kopírování a vkládání v jednotlivých webových aplikacích Office Online.

Kterou webovou aplikaci používáte?

Webová aplikace Word Web App

Prohlížení v prohlížeči

Úprava v prohlížeči

Vkládání odjinud než z aplikace Word Web App

Webová aplikace Excel Web App

Prohlížení v prohlížeči

Úprava v prohlížeči

Vkládání z jiné než webové aplikace Excel Web App

Webová aplikace PowerPoint Web App

Webová aplikace OneNote Web App

Prohlížení v prohlížeči

Úprava v prohlížeči

Vkládání z jiné než webové aplikace OneNote Web App

Poznámka    Pokud používáte Office Online se SharePointem 2010 nebo pokud používáte Internet Explorer 7, přečtěte si článek Kopírování a vkládání vOffice Online .

Webová aplikace Word Web App

Kopírování a vkládání se chová odlišně podle toho, jestli obsah upravujete nebo prohlížíte v prohlížeči a jestli ho vkládáte z jiného místa než webové aplikace Word Online.

Prohlížení v prohlížeči

Při otevření dokumentu v zobrazení pro čtení můžete přetažením myši (nikoli dvojitým kliknutím) vybírat text po řádcích. Stisknutím kombinace kláves CTRL+C (Windows) nebo ⌘+C (Mac) pak text zkopírujete. Obsah schránky můžete vložit mimo dokument. V takovém případě je text do nového umístění vložen bez formátování, jako je například tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní barva. Toto formátování můžete v novém umístění znovu nastavit.

Poznámka    Při prohlížení dokumentu v zobrazení pro čtení se dá vybrat nejmíň jeden řádek textu. Pokud chcete vybrat slova nebo fráze, klikněte na Upravit v prohlížeči .

Chcete-li text vložit do dokumentu, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

Úprava v prohlížeči

V zobrazení pro úpravy můžete text a obrázky v dokumentu vyjímat, kopírovat a vkládat výběrem textu nebo obrázku stejně jako v aplikaci Word pro klientské počítače. Text nebo obrázek můžete stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírovat, CTRL+X vyjmout nebo CTRL+V vložit (Windows); v počítačích Mac stiskněte kombinaci kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V.

Poznámka    Jestliže máte prohlížeč Firefox a chcete používat tlačítka Kopírovat, Vyjmout a Vložit na pásu karet webové aplikace Word Online, je nutné pro použití schránky povolit jazyk JavaScript. Pokud tak nechcete učinit, můžete používat klávesové zkratky -C, -X a -V. Udělení přístupu ke schránce pomocí skriptu JavaScript.

Vkládání odjinud než z aplikace Word Online

Při vkládání textu z jiné než webové aplikace Word Online je text do dokumentu vložen ve formě prostého textu. Jinými slovy, vlastnosti textu (například tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní velikost či barva) nejsou zachovány a je nutné je ve webové aplikaci Word Online znovu nastavit.

Obrázky zkopírované z webu se dají do dokumentu vložit, ale Word Online nepodporuje vkládání obrázků zkopírovaných z jiných dokumentů nebo programů. Pokud máte v jiném dokumentu nebo programu obrázek, který chcete použít v aplikaci Word Online, uložte ho v počítači a pak přejděte na Vložení > Obrázek v aplikaci Word Online.

Tabulky a seznamy:    Při vkládání textu, který je v jiné než webové aplikaci Word Online naformátován jako řádky a sloupce nebo jako dílčí položky seznamu, nebude tato tabulka nebo hierarchická struktura ve vloženém textu zachována. Osvědčený postup spočívá ve vkládání těchto položek po jednotlivých buňkách nebo úrovních. Vkládáte-li seznam, můžete dosáhnout požadovaného výsledku tak, že odeberte formátování číslování a pak je znovu použijete ve webové aplikaci Word Online pomocí tlačítek Číslování a Zvětšit odsazení (karta Domů).

Hypertextové odkazy:   Hypertextové odkazy jsou vloženy jako statický text. Chcete-li odkaz po vložení obnovit, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vyberte daný text.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Odkaz.

 3. Do pole Adresa zadejte webovou adresu (URL) odkazu.

 4. V poli Zobrazovaný text ponechejte uvedený text a klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

Webová aplikace Excel Web App

Kopírování a vkládání se chová odlišně podle toho, zda text v prohlížeči upravujete nebo prohlížíte a zda vkládáte text z jiné než webové aplikace Excel Online.

Prohlížení v prohlížeči

Při prvním otevření sešitu v prohlížeči můžete vybírat buňky stejně jako v aplikaci Excel pro klientské počítače. Stisknutím kombinace kláves CTRL+C (Windows) nebo ⌘+C (Mac) pak obsah buňky zkopírujete. Obsah schránky můžete vložit mimo sešit. Chcete-li obsah schránky vložit do sešitu, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

Úprava v prohlížeči

Při úpravě sešitu v prohlížeči můžete text v sešitu vyjímat, kopírovat a vkládat výběrem buněk stejně jako v aplikaci Excel pro klientské počítače. Text můžete stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírovat, CTRL+X vyjmout nebo CTRL+V vložit (Windows); v počítačích Mac stiskněte kombinaci kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V. Při vložení zdědí obsah buněk vlastnosti (například tučné písmo, kurzívu nebo konkrétní barvu) z nového umístění.

Vkládání z jiné než webové aplikace Excel Online

Při vkládání textu z jiné než webové aplikace Excel Online je text do sešitu vložen ve formě prostého textu. Jinými slovy, vlastnosti textu (například tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní velikost či barva) nejsou zachovány a je nutné je ve webové aplikaci Excel Online znovu nastavit. Při vložení buněk z jiného sešitu nebo tabulky je ve webové aplikaci Excel Online zachována příslušná struktura řádků a sloupců.

Hypertextové odkazy:   Hypertextové odkazy jsou vloženy jako statický text. Chcete-li odkaz po vložení obnovit, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vyberte daný text.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Odkaz.

 3. Do pole Adresa zadejte webovou adresu (URL) odkazu.

 4. Do pole Zobrazovaný text zadejte text odkazu a pak klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

Webová aplikace PowerPoint Web App

V prezentaci můžete text vyjímat, kopírovat a vkládat výběrem textu stejně jako v aplikaci PowerPoint pro klientské počítače. Text můžete stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírovat, CTRL+X vyjmout nebo CTRL+V vložit (Windows); v počítačích Mac stiskněte kombinaci kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V.

Obrázky zkopírované z webu se dají na snímek vložit, ale PowerPoint Online nepodporuje vkládání obrázků zkopírovaných z jiných prezentací nebo programů. Pokud máte v jiné prezentaci nebo programu obrázek, který chcete použít v aplikaci PowerPoint Online, uložte ho v počítači a pak přejděte na Vložení > Obrázek v aplikaci PowerPoint Online.

Pokud chcete přesunout obrázek z jednoho snímku na jiný, zkopírujte ho, vložte ho na nový snímek a potom ho odstraňte z původního místa.

Poznámky   

 • Text nelze kopírovat ani vyjímat v zobrazení pro čtení nebo během spuštěné prezentace. Chcete-li text zkopírovat nebo vyjmout, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

 • Jestliže máte prohlížeč Firefox a chcete používat tlačítka Kopírovat, Vyjmout a Vložit na pásu karet webové aplikace PowerPoint Online, je nutné pro použití schránky povolit jazyk JavaScript. Pokud tak nechcete učinit, můžete používat klávesové zkratky -C, -X a -V. Udělení přístupu ke schránce pomocí skriptu JavaScript.

Začátek stránky

Webová aplikace OneNote Web App

Kopírování a vkládání se chová odlišně podle toho, zda text v prohlížeči upravujete nebo prohlížíte a zda vkládáte text z jiné než webové aplikace OneNote Online.

Prohlížení v prohlížeči

Při otevření poznámkového bloku v zobrazení pro čtení můžete text vybírat stejně jako v aplikaci OneNote pro klientské počítače. Stisknutím kombinace kláves CTRL+C (Windows) nebo ⌘+C (Mac) pak text zkopírujete. Obsah schránky můžete vložit mimo poznámkový blok. V takovém případě je text do nového umístění vložen bez formátování, jako je například tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní barva. Toto formátování můžete v novém umístění znovu nastavit.

Chcete-li obsah schránky vložit do poznámkového bloku, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

Úprava v prohlížeči

V zobrazení pro úpravy můžete text a obrázky v poznámkovém bloku vyjímat, kopírovat a vkládat výběrem textu či obrázku stejně jako v aplikaci OneNote pro klientské počítače. Text nebo obrázek můžete stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírovat, CTRL+X vyjmout nebo CTRL+V vložit (Windows); v počítačích Mac stiskněte kombinaci kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V.

Poznámka    Jestliže máte prohlížeč Firefox a chcete používat tlačítka Kopírovat, Vyjmout a Vložit na pásu karet webové aplikace OneNote Online, je nutné pro použití schránky povolit jazyk JavaScript. Pokud tak nechcete učinit, můžete používat klávesové zkratky -C, -X a -V. Udělení přístupu ke schránce pomocí skriptu JavaScript.

Vkládání z jiné než webové aplikace OneNote Online

Při vkládání textu z jiné než webové aplikace OneNote Online je text do poznámkového bloku vložen ve formě prostého textu. Jinými slovy, vlastnosti textu (například tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní velikost či barva) nejsou zachovány a je nutné je ve webové aplikaci OneNote Online znovu nastavit.

Obrázky zkopírované z webu se dají do poznámkového bloku vložit, ale OneNote Online nepodporuje vkládání obrázků zkopírovaných z jiných poznámkových bloků nebo programů. Pokud máte v jiném poznámkovém bloku nebo programu obrázek, který chcete použít v aplikaci OneNote Online, uložte ho v počítači a pak přejděte na Vložení > Obrázek v aplikaci OneNote Online.

Tabulky a seznamy:    Při vkládání textu, který je v jiné než webové aplikaci OneNote Online naformátován jako řádky a sloupce nebo jako dílčí položky seznamu, nebude tato tabulka nebo hierarchická struktura ve vloženém textu zachována. Osvědčený postup spočívá ve vkládání těchto položek po jednotlivých buňkách nebo úrovních. Vkládáte-li seznam, můžete dosáhnout požadovaného výsledku tak, že odeberte formátování číslování a pak je znovu použijete ve webové aplikaci OneNote Online pomocí tlačítek Číslování a Zvětšit odsazení (karta Domů).

Hypertextové odkazy:   Hypertextové odkazy jsou vloženy jako statický text. Chcete-li odkaz po vložení obnovit, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vyberte daný text.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Odkaz.

 3. Do pole Adresa zadejte webovou adresu (URL) odkazu.

 4. V poli Zobrazovaný text ponechejte uvedený text a klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

Použít na: Excel Online, OneNote Online, Word Online, PowerPoint OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk