Kopírování a vkládání konkrétního obsahu buňky v Excelu 2016 pro Mac

Můžete kopírovat a vkládat konkrétní obsah nebo atributy buňky (třeba vzorce, formáty, komentáře a ověření). Ve výchozím nastavení platí, že pokud použijete ikony Kopírovat Ikona Kopírovat a Vložit Tlačítko Možnosti vložení (nebo PŘÍKAZ + C a PŘÍKAZ + V), zkopírují se všechny atributy. Vybrat konkrétní možnost vložení můžete tak, že použijete možnost nabídky Vložit nebo vyberete Vložit jinak a zvolíte některou možnost z dialogu Vložit jinak. Atributy, které nevyberete, se vkládat nebudou.

Nabídka Vložit zobrazující možnosti a Vložit jinak

Možnosti nabídky Vložit

 1. Vyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Kopírovat  Ikona Kopírovat .

 3. Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit.

 4. Na kartě Domů klikněte na šipku u tlačítka Vložit a pak udělejte některou z těchto věcí: Možnosti v nabídce Vložit budou záviset na typu dat ve vybraných buňkách:

  Na kartě Domů vyberte Vložit

Vybraná možnost

Co vložíte

Vložit

Veškerý obsah a formátování buněk, včetně propojených dat

Vzorce

Jenom vzorce

Vzorce a formátování čísel

Jenom vzorce a možnosti formátování čísel

Zachovat zdrojové formátování

Veškerý obsah buněk včetně formátování

Bez ohraničení

Veškerý obsah a formátování buněk kromě jejich ohraničení

Ponechat šířky sloupců zdroje

Jenom šířka sloupců

Transponovat

Při vkládání obsahu kopírovaných buněk změní orientaci. Data v řádcích se vloží do sloupců a naopak.

Vložit hodnoty

Jenom hodnoty, jak jsou zobrazené v buňkách

Hodnoty a formátování čísel

Jenom hodnoty a formátování čísel

Hodnoty a formátování zdroje

Jenom formátování barvy a velikosti písma čísel a hodnot

Formátování

Veškeré formátování buňky, včetně formátování čísel a zdroje

Vložit propojení

Propojení vložených dat s původními daty. Pokud vložíte propojení na data, která jste zkopírovali, Excel zadá na zkopírovanou buňku nebo oblast buněk v novém umístění absolutní odkaz.

Vložit jako obrázek

Kopie obrázku

Propojený obrázek

Kopie obrázku společně s odkazem na původní buňky (pokud provedete změny u původních buněk, tyto změny se promítnou i ve vloženém obrázku)

Šířky sloupců

Vloží šířku jednoho sloupce nebo oblasti sloupců do jiného sloupce nebo oblasti sloupců.

Sloučit podmíněné formátování

Zkombinuje se podmíněné formátování z kopírovaných buněk s podmíněným formátováním v oblasti pro vložení.

Možnosti příkazu Vložit jinak

 1. Vyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Kopírovat  Ikona Kopírovat .

 3. Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit.

 4. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle Vložit a pak vyberte Vložit jinak.

  Na kartě Domů vyberte Vložit

 5. Vyberte požadované možnosti.

  Okno Vložit jinak

Možnosti vložení

Vybraná možnost

Co vložíte

Vše

Veškerý obsah a formátování buněk, včetně propojených dat

Vzorce

Jenom vzorce

Hodnoty

Jenom hodnoty, jak jsou zobrazené v buňkách

Formáty

Obsah a formátování buněk

Komentáře

Jenom komentáře připojené k buňce

Ověření

Jenom pravidla pro ověření dat

Použít zdrojový motiv u všech

Veškerý obsah a formátování buněk se zachováním motivu použitého u zdrojových dat

Vše kromě ohraničení

Obsah a formátování buněk kromě jejich ohraničení

Šířky sloupců

Šířka jednoho sloupce nebo oblasti sloupců do jiného sloupce nebo oblasti sloupců

Formáty vzorců a čísel

Jenom formátování vzorců a čísel

Hodnoty a formáty čísel

Jenom hodnoty a možnosti formátování čísel z vybraných buněk

Všechno, sloučit podmíněné formáty

Zkombinuje se podmíněné formátování z kopírovaných buněk s podmíněným formátováním v oblasti pro vložení.

Možnosti Operace

Možnosti Operace matematicky zkombinují hodnoty mezi oblastmi kopírování a vložení.

Kliknutí na

Provedená akce

Žádné

Vloží obsah oblasti kopírování bez matematické operace.

Přičíst

Přičte hodnoty v oblasti kopírování k hodnotám v oblasti pro vložení.

Odečíst

Odečte hodnoty v oblasti kopírování od hodnot v oblasti pro vložení.

Násobení

Vynásobí hodnoty v oblasti pro vložení hodnotami v oblasti kopírování.

Dělení

Vydělí hodnoty v oblasti pro vložení hodnotami v oblasti kopírování.

Další možnosti

Kliknutí na

Provedená akce

Přeskočit prázdné

Nenahradí hodnoty nebo atributy v oblasti pro vložení, když se v oblasti kopírování vyskytují prázdné buňky.

Transponovat

Při vkládání obsahu kopírovaných buněk změní orientaci. Data v řádcích se vloží do sloupců a naopak.

Vložit propojení

Pokud jsou data obrázkem, vytvoří propojení se zdrojovým obrázkem. Pokud se zdrojový obrázek změní, změní se i tento.

Tip

Některé možnosti jsou dostupné v nabídce Vložit i v dialogovém okně Vložit jinak. Názvy možností se můžou trochu lišit, ale výsledek bude stejný.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×