Kopírování a přesunutí záznamů a položek historie aplikace Business Contact Manager do aplikace Outlook

ZáznamZáznam klienta a Obchodní kontakt a jejich Položka historie komunikace lze ze složek aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zkopírovat nebo přesunout do složek aplikace Outlook.

Kopírování nebo přesunutí záznamů klientů nebo obchodních kontaktů do složky aplikace Outlook

 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek a potom klepnutím otevřete Navigační podokno.

 2. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti nebo Obchodní kontakty a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li zkopírovat záznam klienta nebo obchodního kontaktu, klepněte na záznam a přetáhněte ho do příslušné složky aplikace Outlook v podokně Seznam složek.

  • Chcete-li přesunout záznam klienta nebo obchodního kontaktu, klepněte na záznam pravým tlačítkem myši, přetáhněte ho do příslušné složky a klepněte na příkaz Přesunout.

Přesunutí položky historie komunikace do složky aplikace Outlook

 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek a potom klepnutím otevřete Navigační podokno.

 2. V podokně Seznam složek poklepejte v části Business Contact Manager na položku Historie komunikace. Zobrazí se seznam s Položka historie.

 3. Klepněte na položku, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji do složky aplikace Outlook v podokně Seznam složek.

  Poznámka : Snadnějšího nalezení položek historie komunikace lze dosáhnout, jestliže klepnutím na záhlaví Předmět seřadíte zobrazení abecedně podle předmětu nebo klepnutím na záhlaví Propojeno seřadíte Zobrazení podle záznamů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×