Kopírování textu z jednoho souboru do druhého

Když vyjmete nebo zkopírujete text a potom ho vložíte do stejného dokumentu nebo jiného Wordového dokumentu, můžete zachovat původní formátování nebo můžete převzít formátování z okolního textu, do kterého svůj text vkládáte. Způsob, jakým Word formátuje výběr, když provádíte jednoduché vyjmutí a vložení z jiného dokumentu, záleží na tom, jestli výběr obsahuje značku odstavce nebo konec oddílu.

Pokud výběr

Word použije

Neobsahuje značku odstavce Značka konce odstavce

Styl písma a libovolné další formátování znaků použité na výběr.

Je značkou jednoho odstavce

Styl odstavce a libovolné další formátování odstavce použité na takový odstavec.

Obsahuje značku odstavce

Styl odstavce a libovolné další formátování odstavce použité na takový odstavec. Word použije také styl písma a libovolné další formátování znaků použité na výběr.

Obsahuje konce oddílu

Veškeré formátování oddílu, který mu předchází, včetně okrajů, počtu sloupců, počtu řádků, velikosti a orientace stránky, záhlaví a zápatí.

Udělejte některou z těchto věcí:

Zachování formátování z původního textu

 1. Vyberte text, který chcete vyjmout nebo zkopírovat a potom stiskněte klávesy PŘÍKAZ +X (vyjmutí textu) nebo PŘÍKAZ +C (zkopírování textu).

 2. Klikněte na místo, kam chcete text vložit, a stiskněte klávesy PŘÍKAZ +V.

 3. Klikněte na Paste Options (Možnosti vložení)  Paste Options , které se zobrazí po vložení textu.

  Po vložení textu nevidím tlačítko Možnosti vložení

  1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

  2. V části Authoring and Proofing Tools (Vytváření obsahu a nástroje kontroly pravopisu) klikněte na Edit (Upravit). 

  3. V části Cut and paste options (Možnosti vyjmutí a vložení) zaškrtněte políčko Show Paste Options buttons (Zobrazit tlačítka Možnosti vložení).

 4. Klikněte na Keep Source Formatting (Zachovat zdrojové formátování).

  Poznámka: Pokud vložíte položky ze seznamu s odrážkami nebo z číslovaného seznamu do dokumentu, který obsahuje seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam, možnost Zachovat zdrojové formátování se nemusí po kliknutí na Možnosti vložení zobrazit.

Změna formátování původní textu tak, aby odpovídalo cílovému formátování

 1. Vyberte text, který chcete vyjmout nebo zkopírovat a potom stiskněte klávesy PŘÍKAZ +X (vyjmutí textu) nebo PŘÍKAZ +C (zkopírování textu).

 2. Klikněte na místo, kam chcete text vložit, a stiskněte klávesy PŘÍKAZ +V.

 3. Klikněte na Paste Options (Možnosti vložení)  Paste Options , které se zobrazí po vložení textu.

  Po vložení textu nevidím tlačítko Možnosti vložení

  1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

  2. V části Authoring and Proofing Tools (Vytváření obsahu a nástroje kontroly pravopisu) klikněte na Edit (Upravit). 

  3. V části Cut and paste options (Možnosti vyjmutí a vložení) zaškrtněte políčko Show Paste Options buttons (Zobrazit tlačítka Možnosti vložení).

 4. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Zachování formátování, například tučného písma nebo kurzívy

Klikněte na Match Destination Formatting (Přizpůsobit formátování cíli).

Odebrání veškerého původního formátování u textu, který vkládáte

Klikněte na Keep Text Only (Zachovat pouze text).

Poznámky: 

 1. Pokud výběr obsahuje obsah, který není textem, možnost Keep Text Only (Zachovat pouze text) takový obsah zahodí nebo ho převede na text. Pokud při vkládání obsahu, který obsahuje obrázky a tabulky, použijete možnost Keep Text Only (Zachovat pouze text), budou obrázky ze vkládaného obsahu vypuštěny a tabulka se převede na řadu odstavců.

 2. Pokud výběr obsahuje seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam, možnost Keep Text Only (Zachovat pouze text) odrážky nebo číslování zahodí v závislosti na výchozím nastavení pro vkládání textu ve Wordu. Pokud chcete znaky odrážek a čísel zachovat, můžete formátování seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu převést na odstavce, které začínají znaky odrážek nebo čísel.

Viz taky

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Kopírování formátování

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×