Kopírování prezentace na disk CD, síť nebo místní diskovou jednotku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když zkopírujete Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentace na disk CD, síť nebo místní diskovou jednotku ve vašem počítači, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 a všechny propojené soubory (například filmů nebo zvuků) zkopírují stejně. Informace o Office PowerPoint Viewer 2007 najdete v tématu instalace a spuštění PowerPoint Viewer.

Aplikace Office PowerPoint 2007 nepodporuje přímý zápis obsahu na disky DVD. Můžete postupovat podle následujících pokynů a zkopírovat prezentaci do složky a potom pomocí softwaru pro zápis na disk DVD importovat obsah a vytvořit disk DVD.

Důležité : Před kopírováním a distribuce prezentace, zkontrolovat, zda prezentace neobsahují skrytá data a osobní údaje (viz krok 10 níže) a potom rozhodněte, jestli je vhodné zahrnout tyto informace do zkopírované prezentaci. Skryté informace můžou obsahovat názvu jako tvůrce prezentace, název společnosti a jiných důvěrných informací, že by nepovolané zobrazíte. Zkontrolujte také prezentace pro objekty nebo skryté snímky, které jsou formátovány jako neviditelné.

Poznámka : Toto řešení je lepší metodu, která slouží k nahrazení Průvodce na cesty, které jste použili v dřívějších verzích aplikace PowerPoint.

Kopírování prezentace

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete kopírovat, nebo uložte novou prezentaci, se kterou pracujete a která dosud nebyla uložena.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kopírujete-li prezentaci na síť nebo místní diskovou jednotku v počítači, přejděte ke kroku 3.

  • Kopírujete-li prezentaci na disk CD, vložte disk CD do jednotky CD-ROM.

   Poznámky : 

   • Kopírovat lze na prázdný zapisovatelný disk CD (CD-R), prázdný přepisovatelný disk CD (CD-RW) nebo disk CD-RW s existujícím obsahem, který může být přepsán.

   • Jestliže kopírujete-li v aplikaci PowerPoint prezentaci na disk CD, je třeba zkopírovat všechny soubory během jedné operace. Po zkopírování první sady souborů již nebude možné přidat na disk pomocí aplikace PowerPoint žádné další soubory. Další soubory však můžete na disk CD-R nebo CD-RW, který obsahuje soubory, přidat pomocí aplikace Windows Explorer. Další podrobnosti získáte v nápovědě k systému Windows.

 3. V nabídce Tlačítko Microsoft Office přejděte na příkaz Publikovat a poté klepněte na položku Balení pro disk CD-ROM.

 4. V dialogovém okně Balení pro disk CD-ROM zadejte do pole Název disku CD název disku CD nebo složky, do které chcete prezentaci zkopírovat.

 5. Chcete-li vybrat prezentace ke kopírování a určit pořadí jejich přehrávání, postupujte podle následujících pokynů:

  • Chcete-li přidat prezentaci, klepněte na tlačítko Přidat soubory, vyberte požadovanou prezentaci, a klepněte na tlačítko Přidat. Tento krok zopakujte pro každou prezentaci, kterou chcete přidat.

   Poznámka : Chcete-li přidat další související soubory jiné než soubory aplikace PowerPoint v balíčku, je to možné. Tyto soubory budou zkopírovány, ale aplikace Office PowerPoint Viewer 2007 je nepřehraje.

  • Přidáte-li více než jednu prezentaci, budou se prezentace přehrávat v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu Soubory ke kopírování. Chcete-li toto pořadí změnit, vyberte prezentaci, kterou chcete přesunout, a klepnutím na tlačítka se šipkami ji v seznamu přesuňte nahoru nebo dolů.

   Poznámka : Prezentace, která je aktuálně otevřenou automaticky se zobrazí v seznamu souborů, které chcete zkopírovat. Soubory, které propojených v prezentaci jsou však započítávány automaticky, ale budou se nezobrazují v seznamu souborů, které chcete zkopírovat.

  • Chcete-li prezentaci nebo soubor ze seznamu Soubory ke kopírování odebrat, vyberte soubor nebo prezentaci a klepněte na tlačítko Odebrat.

 6. Klepněte na tlačítko Možnosti.

 7. V části Typ balíčku proveďte jednu z následujících akcí:

  • Můžete určit, jak přehrát prezentaci v prohlížeči, klikněte na Balíček prohlížeč (aktualizace formátech ke spuštění v aplikaci PowerPoint Viewer) a pak vyberte jednu z možností v seznamu Zvolte způsob přehrávání prezentace v prohlížeči.

  • Chcete-li vytvořit balíček, u kterého bude jisté, že ho budou moci uživatelé zobrazit v počítači s nainstalovanou aplikací PowerPoint nebo PowerPoint Viewer, klepněte na položku Balíček archívu (neaktualizuje formáty souborů).

   Poznámka : Tuto možnost použijte, když budete chtít balíček prezentace Extensible Markup Language (a soubory s klientem propojený) v původním formátu souboru a zachovat věrností a kvalitu bez uložení formátu souboru Binární.

 8. V části Zahrnout tyto soubory proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li mít jistotu, že budou soubory připojené k prezentaci součástí balíčku, zaškrtněte políčko Propojené soubory. Soubory propojené s prezentací mohou zahrnovat listy aplikace Microsoft Office Excel, které jsou propojené s grafy, zvukovými soubory, videoklipy a dalšími soubory.

  • Můžete vložená písma TrueType vložená písma TrueType zaškrtněte políčko.

   Poznámky : 

   • Pokud vaše prezentace aktuálně neobsahuje vložená písma, zaškrtnutím políčka Vložená písma TrueType je zahrnete do balíčku. Zaškrtávací políčko Vložená písma TrueType se vztahuje na všechny kopírované prezentace, včetně připojených.

   • Pokud vaše prezentace již obsahuje vložená písma, aplikace PowerPoint automaticky převezme toto nastavení prezentace a zahrne vložená písma.

 9. Chcete-li, aby jiní uživatelé museli před otevřením a úpravou některé ze zkopírovaných prezentací zadat heslo, zadejte v části Dokonalejší zabezpečení a ochrana osobních údajů heslo nebo hesla, která musejí být zadána při otevření prezentace, při její úpravě nebo při provedení obou akcí.

  Hesla se vztahují na soubory PPTX, PPT, POTX, POT, PPSX, PPS, MHTML, MHT, PPTM, PPA a PPAM, které byly převedeny na soubory PPT ve zkopírovaných prezentacích. Pokud již mají některé kopírované soubory přiřazená hesla, zobrazí aplikace PowerPoint výzvu k zadání, zda mají být zachována hesla, která byla těmto souborům přiřazená dříve, nebo zda mají být přepsána novými hesly. Zvolíte-li přepsání dříve přiřazených hesel, nebudete již tato hesla moci použít pro zkopírované verze souborů. Bude je však možné použít u původních verzí souborů.

 10. Chcete-li zkontrolovat, zda prezentace obsahuje skrytá data a osobní údaje, zaškrtněte políčko Zkontrolovat přítomnost nevhodných nebo soukromých informací v prezentacích.

 11. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti.

 12. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kopírujete-li prezentaci na síť nebo na místní diskovou jednotku v počítači, klikněte na tlačítko Kopírovat do složky, zadejte název a umístění složky a poté klikněte na tlačítko OK.

  • Kopírujete-li prezentaci na disk CD, klikněte na tlačítko Kopírovat na disk CD.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×