Kopírování informací z aplikace Outlook do poznámek

Pokud ve stejném počítači používáte aplikaci Microsoft Office Outlook i aplikaci Microsoft Office OneNote 2007, můžete pomocí tlačítka Odeslat do aplikace OneNote rychle zkopírovat obsah jakékoli e-mailové zprávy z aplikace Outlook do nové stránky v aplikaci OneNote.

V aplikaci Office Outlook 2007 nebo Outlook 2003 postupujte takto:

 1. V zobrazení Pošta přejděte do složky obsahující e-mailovou zprávu, kterou chcete zkopírovat do aplikace OneNote.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Odeslat do aplikace OneNote Obrázek tlačítka .

  • Klepněte na zprávu v seznamu pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Odeslat do aplikace OneNote.

  • Otevřete zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat do aplikace OneNote umístěné na pásu karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office, (v aplikaci Outlook 2007) nebo na panelu nástrojů (v aplikaci Outlook 2003).

   Vybraná zpráva se zkopíruje do nové stránky v oddílu Nezařazené poznámky v aplikaci OneNote. Tuto stránku je možné přesunout do libovolného nového nebo stávajícího oddílu v jakémkoli z otevřených poznámkových bloků. Další informace naleznete v tématu Hledání a uspořádání nezařazených poznámek.

Tip : Do aplikace OneNote je možné zkopírovat více e-mailových zpráv současně. Při vybírání zpráv v libovolné složce zpráv aplikace Outlook podržte stisknutou klávesu CTRL. Vyberte všechny zprávy, které chcete kopírovat, a klepněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Odeslat do aplikace OneNote. V aplikaci OneNote se v oddílu Nezařazené poznámky vytvoří pro každou jednotlivou zprávu samostatná stránka.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×