Kopírování formátu objektu, buňky listu nebo textu pomocí funkce Kopírovat formát

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí funkce Kopírovat formát můžete kopírovat formátování (například výplně nebo ohraničení) obrazců nebo objektů, textu či buněk v listu Microsoft Office Excelu do jiné skupiny obrazců, objektů, textu nebo buněk.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Excel

Aplikace Outlook

Aplikace PowerPoint

Aplikace Word

Excel

Podmíněné formátování nebo formátování, které se změní vzhled oblast buněk na základě nějaké podmínky (kritérií nebo), najdete v článku Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování. Zkopírujte buňky nebo konkrétní atributy buněk, například šířky sloupců, ohraničení nebo hodnoty, najdete v článku kopírování určitý obsah nebo atributy buněk v listu. Informace v tématu přesunutí nebo zkopírování buněk a jejich obsahu nebo přesunout nebo zkopírovat řádků a sloupců.

 1. Vyberte obrazec, objekt, text nebo buňku listu, jejichž formátování chcete zkopírovat.

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zkopírovat formátování do jednoho další obrazce, objektu, buňky nebo vybraného textu, klikněte na tlačítko Kopírovat formát.

  • Pokud chcete kopírovat formátování do více obrazců, objektů, buněk nebo vybraných textů, dvakrát klikněte na tlačítko Kopírovat formát.

   Obrázek pásu karet aplikace Word

   Ukazatel se změní na štětec.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete zkopírovat formátování do jediného obrazce, objektu nebo části textu, klikněte na objekt nebo text, který chcete formátovat.

  • Pokud chcete zkopírovat formát do jediné buňky nebo jednoho rozsahu buněk, přetáhněte ukazatel myši přes buňku nebo rozsah buněk, které chcete formátovat.

  • Jestliže chcete zkopírovat formát do několika buněk nebo rozsahů buněk, přetáhněte ukazatel myši přes buňky nebo rozsahy, které chcete formátovat.

  • Pokud chcete zkopírovat formát do více výběrů textu, klepněte do každého výběru, který chcete formátovat.

 4. Formátování ukončíte stisknutím klávesy ESC.

Poznámka : 

 • V případě, že vybraný text má více slov, klepnutím na některé slovo použijete formát pouze u tohoto slova a tažením přes celý vybraný text použijete formátování u všech slov.

 • Ke zkopírování šířky mezi dvěma sloupci vyberte záhlaví prvního sloupce, klikněte na Kopírovat formát a potom klikněte na záhlaví sloupce, pro který chcete šířku sloupce použít.

 • Šířky sloupců nelze kopírovat, pokud sloučenou buňku obsahuje sloupec, ze které chcete zkopírovat šířku.

 • Podle výše uvedeného postupu můžete kopírovat formát z obrázku (například jeho ohraničení nebo tvar, v němž je zobrazen).

 • Můžete vybrat text WordArtu a pak pomocí funkce Kopírovat formát použít písmo a velikost písma na jiný text za předpokladu, že se text nachází v obrazci. Formátování WordArtu není možné použít přímo na text v listu.

 • Jestliže použijete trojrozměrné efekty, jako je například prostorový styl objektu WordArt nebo efekt deformace u textu ve tvaru (a chcete kopírovat efekty použité u textu ve tvaru), je nutné pomocí funkce Kopírovat formát zkopírovat veškeré formátování tvaru, nikoli jen formát textu.

Začátek stránky

Outlook

 1. Vyberte obrazec, Objekt nebo text s formátováním, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Zpráva proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zkopírovat formátování do jednoho další obrazce, objektu, buňky nebo vybraného textu, klikněte na tlačítko Kopírovat formát.

  • Pokud chcete kopírovat formátování do více obrazců, objektů, buněk nebo vybraných textů, dvakrát klikněte na tlačítko Kopírovat formát.

   Obrázek pásu karet aplikace Word

   Ukazatel se změní na štětec.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete zkopírovat formátování do jediného obrazce, objektu nebo části textu, klikněte na obrazec, objekt nebo text, který chcete formátovat.

  • Pokud chcete zkopírovat formát do více výběrů textu, klepněte do každého výběru, který chcete formátovat.

 4. Formátování ukončíte stisknutím klávesy ESC.

Poznámka : 

 • V případě, že vybraný text má více slov, klepnutím na některé slovo použijete formát pouze u tohoto slova a tažením přes celý vybraný text použijete formátování u všech slov.

 • Podle výše uvedeného postupu můžete kopírovat formát z obrázku (například jeho ohraničení nebo tvar, v němž je zobrazen).

Začátek stránky

PowerPoint

Informace o změně barvy textu nebo změně písma najdete v článku Změna barvy textu nebo změnit písmo. Další informace o kopírování snímků najdete v tématu kopírování a vkládání snímků.

 1. Vyberte obrazec, objekt, text nebo buňku listu, jejichž formátování chcete zkopírovat.

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zkopírovat formátování do jednoho další obrazce, objektu, buňky nebo vybraného textu, klikněte na tlačítko Kopírovat formát.

  • Pokud chcete kopírovat formátování do více obrazců, objektů, buněk nebo vybraných textů, dvakrát klikněte na tlačítko Kopírovat formát.

   Obrázek pásu karet aplikace Word

   Ukazatel se změní na štětec.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete zkopírovat formátování do jediného obrazce, objektu nebo části textu, klikněte na obrazec, objekt nebo text, který chcete formátovat.

  • Pokud chcete zkopírovat formát do více výběrů textu, klepněte do každého výběru, který chcete formátovat.

 4. Formátování ukončíte stisknutím klávesy ESC.

Poznámka : 

 • V případě, že vybraný text má více slov, klepnutím na některé slovo použijete formát pouze u tohoto slova a tažením přes celý vybraný text použijete formátování u všech slov.

 • Podle výše uvedeného postupu můžete kopírovat formát z obrázku (například jeho ohraničení nebo tvar, v němž je zobrazen).

 • Můžete vybrat text WordArtu a pak pomocí funkce Kopírovat formát použít písmo a velikost písma na jiný text za předpokladu, že se text nachází v obrazci.

 • Jestliže použijete trojrozměrné efekty, jako je například prostorový styl objektu WordArt nebo efekt deformace u textu ve tvaru (a chcete kopírovat efekty použité u textu ve tvaru), je nutné pomocí funkce Kopírovat formát zkopírovat veškeré formátování tvaru, nikoli jen formát textu.

 • Formátování také můžete zkopírovat kombinací kláves CTRL+SHIFT+C a vložit pomocí kláves CTRL+SHIFT+V.

 • Nelze kopírovat formátování, například nastavení odsazení a mezery mezi řádky odstavce. Můžete kopírovat pouze formátování textu, například zvýraznění barvu textu, řez písma, velikost písma a další možnosti formátování textu.

Začátek stránky

Word

Informace o použití funkce Kopírovat formát ve Wordu, najdete v části Použití funkce Kopírovat formát.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×