Kopírování a vložení několika položek pomocí schránky sady Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Schránka systému Microsoft Office více textu a grafických položek z dokumentů sady Office nebo jiných programů umožňuje kopírovat nejvýše 24 a vložte je do jiného dokumentu sady Office. Můžete třeba kopírovat text z e-mailu, dat ze sešitu nebo datový list a obrázku z prezentace a vložte je do dokumentu. Pomocí schránky sady Office můžete uspořádat zkopírované položky tak, aby se má v dokumentu.

V tomto článku

Další informace o tom, jak funguje schránky Office

Zapnutí ve schránce sady Office

Určení způsobu zobrazení schránky Office

Vypnutí schránky Office

Více položek zkopírovat do schránky Office

Vložení položek

Odstranění položek ze schránky Office

Další informace o práci se schránkou sady Office

Schránka spolupracuje standardní příkazy Kopírovat a Vložit. Kopírováním položky do schránky Office přidáte do kolekce a potom je vložte ze schránky Office do libovolném otevřeném dokumentu Office kdykoli. Až 24 shromážděných položek pobytu ve schránce sady Office, dokud ukončete všechny aplikace Office nebo odstranění položek z podokna úloh Schránka.

Podokno úloh Schránka

Po ukončení všech aplikací sady Office zůstane ve schránce sady Office jen poslední zkopírovaná položka. Jestliže ukončíte všechny aplikace sady Office a restartujete počítač, budou všechny položky ze schránky sady Office vymazány.

Schránka sady Office a systémová schránka

Mezi schránkou sady Office a systémovou schránkou systému Microsoft Windows existuje několik souvislostí.

 • Při kopírování více položek do schránky sady Office je vždy poslední kopírovaná položka zkopírována do systémové schránky.

 • Po vymazání obsahu schránky sady Office je vymazána také systémová schránka.

 • Použijete-li příkaz Vložit, tlačítko Vložit nebo klávesovou zkratku CTRL+V, vložíte obsah systémové schránky, nikoli schránky sady Office.

Začátek stránky

Zapnutí schránky sady Office

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Access

Access

 • Na kartě Domovská stránka klepněte ve skupině Schránka na spouštěč dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

Excel

 • Na kartě Domovská stránka klepněte ve skupině Schránka na spouštěč dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

Outlook

 • V otevřené zprávě klepněte na kartě Zpráva ve skupině Schránka na ikonu pro otevření dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

PowerPoint

 • Na kartě Domovská stránka klepněte ve skupině Schránka na spouštěč dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

Publisher

 • V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Schránka sady Office.

Začátek stránky

Aplikace SharePoint Designer

 • V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Schránka sady Office.

Začátek stránky

Word

 • Na kartě Domovská stránka klepněte ve skupině Schránka na spouštěč dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

Ovládání zobrazení schránky sady Office

Zobrazení schránky sady Office lze ovládat pomocí následujících možností.

 1. V podokně úloh Schránka klepněte na tlačítko Možnosti.

  Tlačítko Možnosti

 2. Klepněte na požadované možnosti.

Možnost

Popis

Zobrazit schránku sady Office automaticky

Při kopírování položek automaticky zobrazuje schránku sady Office.

Zobrazit schránku sady Office dvojím stisknutím kláves Ctrl+C

Automaticky zobrazuje schránku sady Office po dvojím stisknutí kláves CTRL+C.

Kopírovat bez zobrazení schránky sady Office

Automaticky kopíruje položky do schránky sady Office, aniž by bylo zobrazeno podokno úloh Schránka.

Zobrazit ikonu schránky sady Office na hlavním panelu

Zobrazí ikonu Schránky Office Obrázek tlačítka ve stavové oblasti na hlavním panelu systému, když je aktivní schránky Office. Tato možnost je zapnutá ve výchozím nastavení.

Zobrazit při kopírování stav u hlavního panelu

Při kopírování do schránky sady Office zobrazí zprávu o kopírovaných položkách. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta.

Začátek stránky

Vypnutí schránky sady Office

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V podokně úloh Schránka klepněte na tlačítko Zavřít.

  Tlačítko Zavřít ve schránce sady Office

 • Klepněte na šipku v podokně úloh Schránka a poté klepněte v nabídce na příkaz Zavřít.

  Podokno úloh Schránka sady Office

 • Označte podokno úloh Schránka stisknutím klávesy F6. Stiskněte klávesy CTRL+MEZERNÍK a poté pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ přejděte na položku Zavřít a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Kopírování několika položek do schránky sady Office

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Access

Access

 1. Otevřete soubor, z něhož chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránku sady Office nelze použít u zobrazení, ve kterých nejsou k dispozici příkazy Kopírovat, VyjmoutVložit.

  • Shromážděných položek zůstávají ve schránce sady Office, dokud ukončit všechny aplikace Office, které jsou spuštěné v počítači nebo v podokně úloh Schránka klikněte na Vymazat vše. Další informace najdete v tématu Odstranění položek ze schránky Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

  • Schránka sady Office nepodporuje kopírování objektů aplikace Office Access, jako jsou formuláře nebo sestavy.

Začátek stránky

Excel

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránku sady Office nelze použít u zobrazení, ve kterých nejsou k dispozici příkazy Kopírovat, VyjmoutVložit.

  • Shromážděných položek zůstávají ve schránce sady Office, dokud ukončit všechny aplikace Office, které jsou spuštěné v počítači nebo v podokně úloh Schránka klikněte na Vymazat vše. Další informace najdete v tématu Odstranění položek ze schránky Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Outlook

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránku sady Office nelze použít u zobrazení, ve kterých nejsou k dispozici příkazy Kopírovat, VyjmoutVložit.

  • Shromážděných položek zůstávají ve schránce sady Office, dokud ukončit všechny aplikace Office, které jsou spuštěné v počítači nebo v podokně úloh Schránka klikněte na Vymazat vše. Další informace najdete v tématu Odstranění položek ze schránky Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka zkopíruje položku, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránku sady Office nelze použít u zobrazení, ve kterých nejsou k dispozici příkazy Kopírovat, VyjmoutVložit.

  • Shromážděných položek zůstávají ve schránce sady Office, dokud ukončit všechny aplikace Office, které jsou spuštěné v počítači nebo v podokně úloh Schránka klikněte na Vymazat vše. Další informace najdete v tématu Odstranění položek ze schránky Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Publisher

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránku sady Office nelze použít u zobrazení, ve kterých nejsou k dispozici příkazy Kopírovat, VyjmoutVložit.

  • Shromážděných položek zůstávají ve schránce sady Office, dokud ukončit všechny aplikace Office, které jsou spuštěné v počítači nebo v podokně úloh Schránka klikněte na Vymazat vše. Další informace najdete v tématu Odstranění položek ze schránky Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Aplikace SharePoint Designer

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránku sady Office nelze použít u zobrazení, ve kterých nejsou k dispozici příkazy Kopírovat, VyjmoutVložit.

  • Shromážděných položek zůstávají ve schránce sady Office, dokud ukončit všechny aplikace Office, které jsou spuštěné v počítači nebo v podokně úloh Schránka klikněte na Vymazat vše. Další informace najdete v tématu Odstranění položek ze schránky Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Word

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránku sady Office nelze použít u zobrazení, ve kterých nejsou k dispozici příkazy Kopírovat, VyjmoutVložit.

  • Shromážděných položek zůstávají ve schránce sady Office, dokud ukončit všechny aplikace Office, které jsou spuštěné v počítači nebo v podokně úloh Schránka klikněte na Vymazat vše. Další informace najdete v tématu Odstranění položek ze schránky Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Vložení položek

Položky můžete ze schránky sady Office vložit do dokumentu jednotlivě nebo všechny současně.

 1. Klepněte na místo, kam mají být položky vloženy. Kopírované položky můžete vložit do libovolné aplikace sady Office.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li položky vkládat jednotlivě, poklepejte v podokně úloh Schránka na každou položku, kterou chcete vložit.

  • Pokud chcete vložit všechny zkopírované položky, klepněte v podokně úloh Schránka na tlačítko Vložit vše.

   Tlačítko Vložit vše ve schránce sady Office

Poznámka : Příkaz Vložit jinak je k dispozici ve skupině Schránka, ale není integrován do funkce podokna úloh schránky sady Office.

Provedení příkazu Vložit jinak

Začátek stránky

Odstranění položek ze schránky sady Office

Položky můžete ze schránky sady Office odstranit jednotlivě nebo všechny současně.

V podokně úloh Schránka proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li vymazat jednu položku, klepněte na šipku vedle položky, kterou chcete odstranit, a potom na příkaz Odstranit.

  Tlačítko Odstranit ve schránce sady Office

 • Chcete-li odstranit všechny položky, klepněte na tlačítko Vymazat vše.

  Tlačítko Vymazat vše ve schránce sady Office

Začátek stránky

Aktualizované poslední 2014-11 – 04

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×