Kopírování a vložení několika položek pomocí schránky sady Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Schránka systému Microsoft Office více textu a grafických položek z dokumentů sady Office nebo jiných programů umožňuje kopírovat nejvýše 24 a vložte je do jiného dokumentu sady Office. Můžete třeba kopírovat text z e-mailu, dat ze sešitu nebo datový list a obrázku z prezentace a vložte je do dokumentu. Pomocí schránky sady Office můžete zkopírované položky uspořádat tak, aby se má v dokumentu.

V tomto článku

Další informace o práci se schránkou sady Office

Zapnutí schránky sady Office

Ovládání zobrazení schránky sady Office

Vypnutí schránky sady Office

Kopírování několika položek do schránky sady Office

Vložení položek

Odstranění položek ze schránky sady Office

Další informace o práci se schránkou sady Office

Schránka spolupracuje standardní příkazy Kopírovat a Vložit. Kopírováním položky do schránky Office přidáte do kolekce a potom je vložte ze schránky Office do libovolném otevřeném dokumentu Office kdykoli. Až 24 shromážděných položek pobytu ve schránce sady Office, dokud ukončit všechny aplikace Office nebo odstranění položek z podokna úloh Schránka.

Podokno úloh Schránka

Po ukončení všech aplikací sady Office zůstane ve schránce sady Office jen poslední zkopírovaná položka. Jestliže ukončíte všechny aplikace sady Office a restartujete počítač, budou všechny položky ze schránky sady Office vymazány.

Schránka sady Office a systémová schránka

Mezi schránkou sady Office a systémovou schránkou systému Microsoft Windows existuje několik souvislostí.

 • Při kopírování více položek do schránky sady Office je vždy poslední kopírovaná položka zkopírována do systémové schránky.

 • Po vymazání obsahu schránky sady Office je vymazána také systémová schránka.

 • Použijete-li příkaz Vložit, tlačítko Vložit nebo klávesovou zkratku CTRL+V, vložíte obsah systémové schránky, nikoli schránky sady Office.

Začátek stránky

Zapnutí schránky sady Office

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 • Na kartě Domovská stránka klepněte ve skupině Schránka na spouštěč dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

Excel

 • Na kartě Domovská stránka klepněte ve skupině Schránka na spouštěč dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

Outlook

 • V otevřené zprávě klepněte na kartě Zpráva ve skupině Schránka na ikonu pro otevření dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

PowerPoint

 • Na kartě Domovská stránka klepněte ve skupině Schránka na spouštěč dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

Publisher

 • V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Schránka sady Office.

Začátek stránky

Aplikace SharePoint Designer

 • V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Schránka sady Office.

Začátek stránky

Word

 • Na kartě Domovská stránka klepněte ve skupině Schránka na spouštěč dialogového okna Schránka.

  Ikona pro otevření dialogového okna Schránka

Začátek stránky

Ovládání zobrazení schránky sady Office

Zobrazení schránky sady Office lze ovládat pomocí následujících možností.

 1. V podokně úloh Schránka klepněte na tlačítko Možnosti.

  Tlačítko Možnosti

 2. Klepněte na požadované možnosti.

Možnost

Popis

Zobrazit schránku sady Office automaticky

Při kopírování položek automaticky zobrazuje schránku sady Office.

Zobrazit schránku Office dvojím stisknutím kombinace kláves CTRL + C

Automaticky zobrazuje schránku sady Office po dvojím stisknutí kláves CTRL+C.

Kopírovat bez zobrazení schránky sady Office

Automaticky kopíruje položky do schránky sady Office, aniž by bylo zobrazeno podokno úloh Schránka.

Zobrazit ikonu schránky sady Office na hlavním panelu

Je-li schránka sady Office aktivní, zobrazí se ikona Schránka sady Office Vzhled ikony na hlavním panelu. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta.

Zobrazit při kopírování stav u hlavního panelu

Při kopírování do schránky sady Office zobrazí zprávu o kopírovaných položkách. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta.

Začátek stránky

Vypnutí schránky sady Office

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V podokně úloh Schránka klepněte na tlačítko Zavřít.

  Tlačítko Zavřít ve schránce sady Office

 • Klepněte na šipku v podokně úloh Schránka a poté klepněte v nabídce na příkaz Zavřít.

  Podokno úloh Schránka sady Office

 • Označte podokno úloh Schránka stisknutím klávesy F6. Stiskněte klávesy CTRL+MEZERNÍK a poté pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ přejděte na položku Zavřít a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Kopírování několika položek do schránky sady Office

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 1. Otevřete soubor, z něhož chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování příkazu do skupiny Schránka

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránka není k dispozici v zobrazení, kde nejsou dostupné příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit.

  • Shromážděné položky zůstanou ve schránce sady Office, dokud neukončíte všechny aplikace sady Office, které máte spuštěné v počítači, nebo neklepnete na položku Vymazat vše v podokně úloh Schránka. Informace naleznete v tématu Odstranění položek ze schránky sady Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

  • Schránka sady Office nepodporuje kopírování objektů aplikace Office Access, jako jsou formuláře nebo sestavy.

Začátek stránky

Excel

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování příkazu do skupiny Schránka

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránka není k dispozici v zobrazení, kde nejsou dostupné příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit.

  • Shromážděné položky zůstanou ve schránce sady Office, dokud neukončíte všechny aplikace sady Office, které máte spuštěné v počítači, nebo neklepnete na položku Vymazat vše v podokně úloh Schránka. Informace naleznete v tématu Odstranění položek ze schránky sady Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Outlook

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování příkazu do skupiny Schránka

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránka není k dispozici v zobrazení, kde nejsou dostupné příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit.

  • Shromážděné položky zůstanou ve schránce sady Office, dokud neukončíte všechny aplikace sady Office, které máte spuštěné v počítači, nebo neklepnete na položku Vymazat vše v podokně úloh Schránka. Informace naleznete v tématu Odstranění položek ze schránky sady Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování příkazu do skupiny Schránka

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránka není k dispozici v zobrazení, kde nejsou dostupné příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit.

  • Shromážděné položky zůstanou ve schránce sady Office, dokud neukončíte všechny aplikace sady Office, které máte spuštěné v počítači, nebo neklepnete na položku Vymazat vše v podokně úloh Schránka. Informace naleznete v tématu Odstranění položek ze schránky sady Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Publisher

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránka není k dispozici v zobrazení, kde nejsou dostupné příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit.

  • Shromážděné položky zůstanou ve schránce sady Office, dokud neukončíte všechny aplikace sady Office, které máte spuštěné v počítači, nebo neklepnete na položku Vymazat vše v podokně úloh Schránka. Informace naleznete v tématu Odstranění položek ze schránky sady Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Aplikace SharePoint Designer

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránka není k dispozici v zobrazení, kde nejsou dostupné příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit.

  • Shromážděné položky zůstanou ve schránce sady Office, dokud neukončíte všechny aplikace sady Office, které máte spuštěné v počítači, nebo neklepnete na položku Vymazat vše v podokně úloh Schránka. Informace naleznete v tématu Odstranění položek ze schránky sady Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Word

 1. Otevřete soubor, ze kterého chcete kopírovat položky.

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Klávesová zkratka: Chcete-li zkopírovat položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C.

  Kopírování příkazu do skupiny Schránka

 4. Pokračujte v kopírování stejných nebo dalších souborů, dokud nebudete mít všechny požadované položky. Schránka sady Office pojme až 24 položek. Při zkopírování 25. položky bude odstraněna první položka ve Schránce Office.

  Když otevřete podokno úlohSchránka v některé aplikaci sady Office, nezobrazí se při přechodu do jiné aplikace sady Office podokno úloh Schránka automaticky. Můžete však pokračovat v kopírování položek z jiných aplikací. Pokud je vybrána možnost Zobrazit při kopírování stavu hlavního panelu (ověříte to tak, že klepnete na položku Možnosti v podokně úloh Schránka), zobrazí se nad stavovým řádkem zpráva s informacemi o tom, že položka byla přidána do schránky sady Office.

  Stavový řádek

  Položky se při přidání do schránky sady Office zobrazí v podokně úloh Schránka. Nejnovější položka je vždy přidána nahoru. Každá položka obsahuje ikonu, která zastupuje zdrojovou aplikaci sady Office a množství zkopírovaného textu, či miniaturu kopírovaného obrázku.

  Podokno úloh Schránka

  Poznámky : 

  • Schránka není k dispozici v zobrazení, kde nejsou dostupné příkazy Kopírovat, Vyjmout a Vložit.

  • Shromážděné položky zůstanou ve schránce sady Office, dokud neukončíte všechny aplikace sady Office, které máte spuštěné v počítači, nebo neklepnete na položku Vymazat vše v podokně úloh Schránka. Informace naleznete v tématu Odstranění položek ze schránky sady Office.

  • V některých případech, jako je text v kódování Unicode, se obraz zobrazí v podokně úloh, které vypadá poněkud pozměněné. Je to proto, že se text v podokně úloh vždy zobrazí písmem Tahoma. Správné formátování a informace o písmu se však obnoví při vložení položky z podokna úloh.

Začátek stránky

Vložení položek

Položky můžete ze schránky sady Office vložit do dokumentu jednotlivě nebo všechny současně.

 1. Klepněte na místo, kam mají být položky vloženy. Kopírované položky můžete vložit do libovolné aplikace sady Office.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li položky vkládat jednotlivě, poklepejte v podokně úloh Schránka na každou položku, kterou chcete vložit.

  • Pokud chcete vložit všechny zkopírované položky, klepněte v podokně úloh Schránka na tlačítko Vložit vše.

   Tlačítko Vložit vše ve schránce sady Office

Poznámka : Příkaz Vložit jinak je k dispozici ve skupině Schránka, ale není integrován do funkce podokna úloh schránky sady Office.

Vložit jinak

Začátek stránky

Odstranění položek ze schránky sady Office

Položky můžete ze schránky sady Office odstranit jednotlivě nebo všechny současně.

V podokně úloh Schránka proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li vymazat jednu položku, klepněte na šipku vedle položky, kterou chcete odstranit, a potom na příkaz Odstranit.

  Tlačítko Odstranit ve schránce sady Office

 • Pokud chcete odstranit všechny položky, klikněte na Vymazat vše.

  Tlačítko Vymazat vše ve schránce sady Office

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×