Kopírování a vkládání snímků

V tomto článku:

Přehled kopírování a vložení snímků

Zkopírování a vložení snímků

Kde se nachází tlačítko Možnosti vložení?

Přehled kopírování a vložení snímků

Když kopírujete jeden nebo více snímků z prezentace do umístění ve stejné nebo jiné prezentaci, můžete zadat téma, které se má použít u nových snímků.

Když je snímek při výchozím nastavení vložen do nového umístění v prezentaci, zdědí téma předchozího snímku. Pokud však zkopírujete snímek z jiné prezentace, která používá jiné téma, můžete toto téma při vložení tohoto snímku do jiné prezentace zachovat. Chcete-li změnit formátování tak, aby vložený snímek nezdědil téma z předchozího snímku, použijte tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , které se zobrazí u vloženého snímku.

Začátek stránky

Zkopírování a vložení snímků

 1. V podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, klikněte na kartuSnímky.

 2. Provedením jedné z následujících akcí vyberte snímek, který chcete zkopírovat:

  • Klepněte na snímek, který chcete vybrat.

  • Chcete-li vybrat více po sobě jdoucích snímků, klepněte na první z nich, stiskněte klávesu SHIFT a klepněte na poslední snímek, který chcete vybrat.

  • Chcete-li vybrat více snímků, které nejdou po sobě, stiskněte klávesu CTRL a klepněte na každý snímek, který chcete vybrat.

 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na jeden z vybraných snímků a následně klepněte na příkaz Kopírovat.

 4. V cílové prezentaci klepněte na kartě Snímky pravým tlačítkem myši na snímek, za kterým mají následovat zkopírované snímky, a klepněte na příkaz Vložit.

  Chcete-li zachovat původní vzhled zkopírovaných snímků, klepněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , které se zobrazí vedle vložených snímků na kartě Osnova nebo Snímky v normálním zobrazení nebo v podokně Snímky, a potom klepněte na položku Zachovat formátování zdroje.

  Pokud se vám tlačítko Možnosti vložení nezobrazí, přejděte k části Kde se nachází tlačítko Možnosti vložení?

  Poznámka : :

Tip

Chcete-li přesunout snímky do jiného umístění, vyberte snímky, které chcete přesunout, a přetáhněte je do nového umístění. Chcete-li zachovat původní formátování, použijte tlačítko Možnosti vložení, podle pokynů v předchozí části tohoto textu.

Začátek stránky

Kde se nachází tlačítko Možnosti vložení?

Když vložíte snímek do nového umístění v prezentaci, zobrazí se tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka obvykle vedle vloženého snímku na kartě Osnova nebo Snímky v normálním zobrazení nebo v podokně Snímky. Tlačítko Možnosti vložení umožňuje řídit způsob zobrazení obsahu po vložení. Tato akce bývá označována také jako Obnovení vložení.

Důvody, proč se tlačítko Možnosti vložení po vložení snímku nezobrazí, mohou být následující:

 • K vložení jste použili příkaz Vložit jinak z části Schránka na kartě Domů. Aby se zobrazily možnosti vložení, musíte použít příkazy Vyjmout nebo Kopírovat a Vložit nebo použít Schránku sady Office.

 • Vložili jste skupinu objektů z jiné aplikace, jako například Microsoft Office Word.

 • Styly zdroje a cíle snímku, který vkládáte, se neliší.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×