Konverzace na mobilních zařízeních

Konverzace na mobilních zařízeních

Desktop nebo web app uživatele? V tématu konverzace v aplikaci klientské počítače a webovými.

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V týmu kanály můžete publikovat zprávy, které všichni členové týmu můžete odpovědět. V konverzaci můžete soukromé konverzovat a zobrazit seznam všech posledních konverzací.

V tomto tématu

Obecné

Vytvořte a upravte zprávy

Použití vláken konverzace

Hledání a filtrování zprávy

Zábavná obsahu

Obecné

Tým kanály jsou místa, kde všichni členové týmu používají otevřít konverzace. Soukromé chaty viditelné pouze ty, se v konverzace.

Soukromé konverzace a volání video ukazuje, jak můžete chatovat pro soukromé zobrazení konverzací. Přepis videa mluveného komentáře a pokyny součástí video.

Tady je postup, jak zobrazit všichni účastníci skupinový chat.

Android

V záhlaví konverzace klepněte na Další možnosti Tlačítko Další možnosti > chatovací podrobnosti.

iOS nebo Windows Phone

Klepnutím na účastníky v záhlaví konverzace.

Prozatím přejděte do aplikace desktop nebo web přidejte tuhle osobu ke konverzaci a potom zahrnout list nebo část co říkáte před jejich připojen.

Další informace naleznete v článku desktopové: Když někdo na přidám konverzace, uvidí historii?

Jestliže chcete přidat lidi ke konverzaci s jedním uživatelem, můžete být vyzváni, pokud chcete vytvořit nové skupinový chat nejdřív.

Android

V záhlaví skupiny konverzace, klepněte na Další možnosti Tlačítko Další možnosti > chatovací podrobnosti. Potom klepněte na Přidat uživatele Přidání tlačítka lidé a zadejte jména lidí, kterým chcete přidat.

iOS

V záhlaví skupiny konverzace klepněte na účastníky zobrazit Podrobnosti o skupině konverzace. Potom klepněte na Přidat uživatele a zadejte jména lidí, kterým chcete přidat.

Windows Phone

Přejděte do aplikace klientské počítače a webovými nyní. Další informace naleznete v článku desktopové: jak přidat někoho do soukromé konverzace nebo spuštění skupinový chat?

Tady je postup, jak název skupinový chat.

Android

V záhlaví konverzace klepněte na Další možnosti Tlačítko Další možnosti > chatovací podrobnosti > název skupinový chat.

iOS

Klepněte na záhlaví konverzace. Klepněte na název skupinový chat.

Windows Phone

Přejděte do aplikace klientské počítače a webovými nyní. Další informace naleznete v článku desktopové: Jak název skupinový chat?

Skupinový chat můžete kdykoliv opustit.

Android

V záhlaví konverzace klepněte na Další možnosti Tlačítko Další možnosti > chatovací podrobnosti > opustit konverzaci.

iOS

Klepněte na záhlaví konverzace. Klepněte na opustit konverzaci.

Windows Phone

Přejděte do aplikace klientské počítače a webovými nyní. Další informace naleznete v článku desktopové: jak nechat skupinový chat?

Nejde žádným způsobem zatím odstranit konverzace, ale pracujeme na tom. Pokud chcete odstranit jednotlivé zprávy na iOS a Android, podržte na zprávu a vyberte požadovanou možnost odstranění.

Nejde žádným způsobem odebrání uživatele z konverzace nebo skupinu konverzace až budou v něm ale vždycky můžete zahájit novou konverzaci s jinou skupinu lidí.

Pokud budete chtít one-on-one konverzaci s uživatelem, který je ve Skypu pro firmy, můžete to udělat teď v mobilní aplikaci.

Skupinový chat nesmí obsahovat s lidmi, kteří používají Skype pro firmy zatím. Pracujeme na tom.

Chatování s uživatelem Skypu pro firmy z v Microsoft Teams je poměrně Úžasná, ale můžete budete mít chybějící out dále zábavná například emoji přílohy ve formě souborů a karty. Navíc historie konverzací se neuloží, takže pokud aktualizace, aktualizace nebo otevřete Teams společnosti Microsoft na různé platformy, nebudete moct dívat na svoje původní zprávy.

Nelze úplně vypnout integrace se Skypem pro firmy, ale pokud chcete, můžete vypnout možnost konverzace. Na ploše nebo webové aplikace klikněte na svoji profilovou fotku na levé straně aplikace a vyberte možnost oznámení a zvolte, jestli chcete zakázat konverzace ve Skypu pro firmy. Pořád uvidíte všechny vaše schůzky ve Skypu pro firmy, stačí nebudete moct chatovat s lidmi, kteří používají Skype pro firmy.

Můžete odstranit jednotlivé zprávy, ale nedá se vypnout úplně historie konverzace.

Vytvořte a upravte zprávy

S androidem nebo iOS

Konverzace a kanál zpráv můžete třeba, zkopírovat, sdílení a označit jako nepřečtené. Můžete taky upravovat a odstraňovat vlastní zprávy.

  • U konverzací stiskněte a podržte ve zprávě můžete zobrazíte možnosti.

  • Kanál konverzací, když klepnete na Další možnostiTlačítko Další možnosti v pravém horním rohu zprávy. IOS můžete taky stiskněte a podržte na zprávu a zobrazí se možnosti.

Windows Phone

Klepněte na Další možnostiTlačítko Další možnosti jako nebo ukládání zpráv v konverzacích kanálu. Další možnosti, najdete v tomto článku plochy: vytváření a úpravy zprávy.

Android

Kopírovat zprávu v konverzaci kanál, klepněte na Další možnosti Tlačítko Další možnosti v pravém horním rohu zprávu a zvolte Kopírovat zprávu. Klepněte na odpověď Tlačítko pro otevření odpovědi nebo vytváření Tlačítko Nová konverzace otevřete dialogové okno vytvořit. V dialogovém okně Vytvořit stiskněte a podržte a klepněte na Vložit.

Kopírovat zprávy do ke konverzaci, podržte na zprávu a zvolte Kopírovat zprávu. Klepněte na odpověď Tlačítko pro otevření odpovědi a stiskněte a podržte v poli vytváření. Klikněte na Vložit.

iOS

Zkopírujte do zprávy v konverzaci kanálu, podržte ve zprávě a klepněte na Kopírovat zprávu. Klepněte na odpověď Tlačítko pro otevření odpovědi nebo vytvořte novou zprávu. V dialogovém okně Vytvořit stiskněte a podržte ji a zvolte Vložit.

Kopírovat zprávy do ke konverzaci, podržte na zprávu a zvolte Kopírovat zprávu. Stiskněte a podržte v poli vytváření a kliknutí na Vložit.

S androidem nebo iOS

Klepněte na Rozbalit Tlačítko Rozbalit v krabici vytváření otevřete textový editor. Editor umožňuje podtržené písmo, kurzívunebo Tučné písmo textu. Zahájení nového odstavce (bez omylem zasažení odeslat), zvýrazněte text nebo změnit barvu textu.

Windows Phone

V kanálu konverzace můžete klepnutím Rozbalit Tlačítko Rozbalit v krabici vytváření přidáte předmět.

Klepněte na přidat fotografii Obrázek tlačítka v krabici vytváření se fotky nebo přístup ke knihovně fotku.

Můžete zkopírovat odkaz a vložit ho do zprávy vytvořte pole. Pokud chcete odeslat odkaz několika lidem najednou, začněte skupinový chat všichni uživatelé, které chcete zahrnout a zkopírujte a vložte odkaz do zprávy.

Pokud chcete přidat přílohu ke zprávě, klepněte na Zvolit soubor Zvolte tlačítko soubor v poli vytváření a přejděte na umístění souboru.

Z konverzace nebo schůzky klepněte na přílohu otevřít pomocí aplikace pro Office 365. V konverzaci kanálu klepněte na přílohu nebo přejděte na kartách > soubory.

Chcete mít jistotu, že zprávu získá možné je zaznamenat? Označte zprávu jako důležitou! Tato funkce funguje nejlépe při použití šetrně.

S androidem nebo iOS

Klepněte na Rozbalit Tlačítko Rozbalit vytváření pole. Klepněte na důležité Označit jako důležité tlačítko označte důležité zprávy.

Windows Phone

Klepněte na nové pole se rozbalí a potom klepněte na důležité Označit jako důležité tlačítko .

Pravopisné chyby konceptu zprávy nebo příspěvku jsou červeným podtržením. V iOS a Android klepněte na chybně napsané slovo a dostanete pár návrhů na opravu.

Je dobré a špatné zprávy: můžete zobrazit zprávy, které byly vytvořeny pomocí Markdown z mobilního zařízení, ale nemůžete vytvářet formátované Markdown zprávy. Ano, pokud chcete použít Markdown přeškrtnutí textu a dokonce i vytvářet seznamy a bloků kódu, najdete ji v článku web nebo aplikaci.

Na iOS a Android můžete vždy otevřete textový editor v poli vytváření můžete naformátovat a zvýraznění textu.

Další informace najdete v těchto článcích plochy: znamená týmy Microsoft podporují Markdown? a Co jsou všechny dostupné akce Markdown na Microsoft Teams?.

S androidem nebo iOS

Úprava zprávu v kanálu zaznamenávat Další možnosti Tlačítko Další možnosti (Android) nebo Vyberte a zobrazí se další možnosti (iOS) a výběrem možnosti úprav.

V konverzaci stiskněte a podržte na zprávy vyberte možnost upravit.

Windows Phone

Upravit zprávu, přejděte do aplikace klientské počítače a webovými prozatím. Další informace naleznete v článku desktopové: můžete upravovat zprávy po přístupů odeslat?

S androidem nebo iOS

Pokud chcete uložit zprávu v kanálu, klepněte na Další možnosti Tlačítko Další možnosti (Android) nebo Vyberte a zobrazí se další možnosti (iOS) a vyberte Uložit možnost.

Uložit zprávu konverzace, stiskněte a podržte; Vyberte Uložit možnost.

Pokud chcete zobrazit uložené zprávy, klepněte na Další Tlačítko Více > uložený.

Windows Phone

Pokud chcete uložit zprávu v kanálu, klepněte na Další možnosti Tlačítko Další možnosti a vyberte Uložit možnost. Zobrazit uložené zprávy, najdete v aplikaci desktop nebo web. Potom vyberte svoji profilovou fotku a klikněte na uložený.

S androidem nebo iOS

Odstranění zprávy v kanálu, klepněte na Další možnosti Tlačítko Další možnosti (Android) nebo Vyberte a zobrazí se další možnosti (iOS) a vyberte možnost odstranit.

Chcete-li odstranit zprávy konverzace, podržte na zprávu a vyberte možnost odstranit.

Windows Phone

Přejděte do aplikace desktop nebo web odstranit zprávy. Vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti a klikněte na Odstranit.

Vpravo teď Microsoft Teams nedá se zpráva sami. Zprávy můžete poslat jenom pro ostatní uživatele.

V kanálech vidí vaše zprávy všichni členové týmu (protože nám jde o otevřenou spolupráci).

V soukromých a skupinových chatech vidí vaše zprávy jen účastníci chatu.

Vrátí zprávu v kanálu nepřečtené tučný stav, klepněte na Další možnosti Tlačítko Další možnosti (Android) nebo Vyberte a zobrazí se další možnosti (iOS) a vyberte Označit jako nepřečtené. Pro zprávy v konverzaci podržte na zprávu a vyberte Označit jako nepřečtené.

Pokud chcete spojit všechny členy týmu, je nejlepší dělat publikování zprávy v obecné kanálu týmovém.

Celý tým může zmínit zadáním @team. To upozorníte všechny členy týmu, aby měli @mention v tomto kanálu i v případě, že budou nejsou sledovat.

Pro informaci, to funguje, jenom když povolili @team zmínky pro váš tým a je jasné co nejefektivněji při použití šetrně.

Použití vláken konverzace

Vlákna jsou vhodné ke sledování více konverzací do jednoho kanálu. Odpovídat na podproces, klepněte na ikonu odpovědět pod posledním příspěvek. Zajistíte, že svou odpověď nepřekročil vlákna. Další informace najdete v tématu co zřetězení? plochy článek.

Chcete podproces odpovědět, klepněte na odpověď Tlačítko pro otevření odpovědi , která se zobrazí po poslední příspěvek. To bude držet svoji odpověď do podprocesu obsahující konverzace.

Klepněte do pole vytvářet v dolní části obrazovky, pokud chcete přerušit a zahájit konverzaci o nového tématu.

Pokud jste zahájili novou konverzaci místo odpovědi ve vláknu, nejlepší, co můžete udělat, je, že smažete samostatnou zprávu a odpovíte ve vláknu (jako by se nic nestalo).

Vpravo teď nemůžete získat vypnout zřetězení na mobilní telefon, ale pracujeme na tom.

Hledání a filtrování zprávy

Pokud klepněte na Hledat Tlačítko Hledat a zadejte klíčové slovo nebo něčí jméno, můžete najít zprávu původní.

Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo

S androidem nebo iOS

Pokud chcete zobrazit uložené zprávy, klepněte na Další Tlačítko Více . Klepněte na uložený možnost ho tam všechny vaše uložené zprávy.

Uložené zprávy

Windows Phone

Pokud chcete zobrazit uložené zprávy, přejděte na plochu nebo web app. Vyberte svoji profilovou fotku a klikněte na uložený. Další informace naleznete v článku desktopové: Jaký druh hledání můžu provádět v Microsoft Teams?

Microsoft Teams ukládá celou vaši historii chatu, už od první zprávy, kterou jste poslali. A když někdo z vaší organizace odejde, jeho odpovědi stále zůstanou ve vaší historii chatu.

S androidem nebo iOS

Pokud chcete zobrazit zprávy byl odeslán, klepněte na aktivity a z nabídky kanálu vyberte Moje aktivity.

Windows Phone

Přejděte desktop nebo web app a zobrazí zprávy, který byl odeslán. Další informace naleznete v článku desktopové: uvidím všech odeslaných zprávách?

Zábava

Android

V dialogovém okně Vytvořit klepněte Emoji Ikona Emoji nebo GIF Obrázek tlačítka . Odeslat vlastní nálepky, díky aplikaci desktop nebo web.

iOS nebo Windows Phone

V dialogovém okně Vytvořit klepněte na Formát GIF Obrázek tlačítka . Emoji nebo přidáte vlastní nálepky ke zprávám použijte aplikaci desktop nebo web.

Další informace naleznete v článku desktopové: zábavy věci.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×