Kontrola změn pomocí funkce Sledovat poznámky

Pomocí funkce Sledovat poznámky v aplikaci Microsoft Office Visio můžete ve výkresu snadno navrhovat změny a tyto návrhy zobrazovat. Navrhované změny nebo poznámky jsou sledovány na samostatném barevném přehledu s kartami, a to pro každého uživatele, který výkres otevře.

V tomto článku:

Informace o poznámkách

Zapnutí nebo vypnutí sledování poznámek

Zobrazení nebo skrytí poznámek

Informace o poznámkách

Pokud je zapnuta funkce Sledovat poznámky, jsou obrazce, rukopisné obrazce a komentáře, které vy nebo recenzenti přidáte, sledovány v samostatných vrstvách poznámek, aniž by došlo ke změně původního výkresu.

Výkres s kartami vrstev revizí různých barev

Vrstvy revizí oddělují revize od původního výkresu.

1. Tato vrstva obsahuje všechny poznámky od jednoho recenzenta.

2. Tato vrstva obsahuje poznámky od druhého recenzenta.

3. Původní výkres zůstane beze změny.

4. Po zobrazení výkresu můžete vidět jednotlivé vrstvy poznámek a původního výkresu.

S každým recenzentem je možné sdílet samostatnou kopii výkresu nebo je možné zpřístupnit původní výkres skupině recenzentů tak, že výkres uložíte do sdílené síťové položky nebo publikujete výkres v síti intranet. Použijete-li sdílenou síťovou položku, síť intranet nebo jiné dostupné centrální umístění, je možné uchovat poznámky všech recenzentů v jednom souboru.

Poznámky : 

 • Recenzent, který chce přidávat poznámky, musí používat aplikaci Microsoft Office Visio 2007 nebo Microsoft Office Visio 2003.

 • Obrazce jsou na překrytí poznámek zobrazeny v barvě přiřazené pro dané překrytí. Pokud recenzent použije v obrazci barvu textu, výplně nebo řádku, nezobrazí se tyto barvy na překrytí poznámek.

 • Komentáře není možné tisknout.

 • Poznámky se nezobrazí na výkresu uloženém jako webová stránka.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí sledování poznámek

Pro každého recenzenta, který otevře výkres, se při spuštěné funkci Sledování poznámek vytvoří vrstva poznámek a je mu přiřazena určitá barva.

Poznámka : Chcete-li rychle zjistit, zda je spuštěná funkce Sledovat poznámky, zkontrolujte text v horní části podokna úloh Revize. Pokud je zobrazen text Aktuální recenzent, je původní výkres chráněný a je možné sledovat poznámky. V opačném případě je sledování poznámek ukončeno a v původním výkresu je možné provádět změny.

První zapnutí sledování poznámek

 • V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Sledovat poznámky.

 • Zobrazí se podokno úloh Revize a vytvoří se vrstva poznámek.

Poznámka : Je-li příkaz Sledovat poznámky povolený, můžete provádět změny pouze ve svém překrytí poznámek. Chcete-li měnit původní výkres, ukončete sledování poznámek a pak klepněte na kartu Původní.

Opakované zapnutí sledování poznámek

 • V podokně úloh Revize klepněte na příkaz Sledovat poznámky.

 • Text v horní části podokna úloh se změní na Aktuální recenzent a ve vrstvě poznámek je možné provádět změny.

Poznámka : Je-li příkaz Sledovat poznámky povolený, můžete provádět změny pouze ve svém překrytí poznámek. Chcete-li měnit původní výkres, ukončete sledování poznámek a pak klepněte na kartu Původní.

Vypnutí sledování poznámek

 • V podokně úloh Revize klepněte na příkaz Sledovat poznámky.

 • Text v horní části podokna úloh se změní na Sledování poznámek je vypnuto a v původním výkresu je možné provádět změny.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí poznámek

 1. Zobrazte podokno úloh Revize (není-li již zobrazené).

  how

  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Podokno úloh.

  2. Klepněte na šipku v horní části podokna a klepněte na příkaz Revize.

 2. Pokud je ukončeno sledování poznámek a v seznamu Zobrazit překrytí poznámek nejsou zobrazena žádná jména recenzentů, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Poznámky.

  Poznámka : Jestliže příkaz Poznámky není k dispozici, je aktivována možnost Sledovat poznámky a můžete zobrazit poznámky.

 3. V seznamu Zobrazit překrytí poznámek v podokně úloh Revize pokračujte jedním z následujících postupů:

  1. Chcete-li zobrazit překrytí poznámek u všech recenzentů, klepněte na tlačítko Zobrazit vše.

  2. Chcete-li skrýt překrytí poznámek u všech recenzentů, klepněte na tlačítko Skrýt vše.

  3. Chcete-li zobrazit nebo skrýt překrytí poznámek pro jednoho recenzenta, zaškrtněte políčko vedle jeho jména nebo zaškrtnutí políčka zrušte.

   Poznámky : 

   • Je-li spuštěna funkce Sledovat poznámky, nemůžete skrýt překrytí vlastních poznámek.

   • Výběr provedený v bodě 3 se s výkresem neuloží.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×