Kontrola stavu odeslaného dokumentu

Funkce popsaná v tomto tématu nápovědy je k dispozici pouze v případě, že jsou nainstalovány některé z následujících verzí serveru Office SharePoint Server 2007 a sady Microsoft Office Enterprise 2007: čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), japonština nebo korejština.

Po odeslání dokumentu kontrolujte pravidelně stav schválení, dokud nebude proces schvalování dokončen, a v některých případech proveďte potřebné akce, kterými pomůžete proces schvalování hladce dokončit. Pokud například určitá osoba zdržuje proces schvalování, můžete jí zatelefonovat nebo zaslat e-mailovou zprávu a požádat o rychlé schválení nebo zjistit příčinu zpoždění podepsání a pomoci tuto potíž vyřešit.

Od vytvoření dokumentu ve webové složce až po dokončení procesu schvalování je dokument zobrazen ve složce Navrženo mnou. Složka Navrženo mnou poskytuje následující informace o dokumentu:

Pole

Popis

Typ

Název souboru

Název

Datum, kdy byl dokument odeslán ke schválení

Aktuální schvalovatelé

Uživatelé, kterým je v daném okamžiku přiřazena autorita pro schválení

Datum přidělení

Datum a čas, kdy bylo od aktuálních schvalovatelů požadováno schválení

Stav

Stav schválení dokumentu

  • Čekání na schválení.     Dokument čeká na schválení od aktuálních schvalovatelů.

  • Neaktivováno.     Dokument byl vytvořen, ale proces schvalování dosud nebyl zahájen. V některých případech nemusí být proces schvalování zahájen kvůli chybám dokumentu. Pokud potíže přetrvají i po správném zahájení procesu schvalování, obraťte se na správce.

  • Blokováno.     Aktuální schvalovatelé dokument zablokovali.

  • Zrušeno.     Odesílatel zrušil dokument v procesu schvalování.

Komentáře

Označuje, zda byly k dokumentům přidány komentáře. Jestliže byl během vytváření nebo podepisování dokumentu přidán do pole Účel podepsání tohoto dokumentu jakýkoli komentář, bude zde uveden text Ano. Chcete-li zobrazit podrobnosti o autorovi nebo obsah komentářů, klepněte na šipku dolů, která se zobrazí vedle názvu dokumentu, posunete-li na něj ukazatel myši, a pak klepněte na příkaz Zobrazit vlastnosti. Přečtěte si komentáře v oblasti Seznam komentářů.

Je-li proces schvalování ukončen jako schválený, dokument je automaticky přesunut a uložen do složky příslušného oddělení v Týmových složkách. Pokud správce určil zvláštní složku, do které má být dokument zkopírován, bude do této složky uložena kopie souboru.

Je-li proces schvalování ukončen jako zamítnutý, je dokument přesunut do složky Zamítnuto pro mne. V takovém případě je třeba zjistit důvod zamítnutí, změnit dokument podle potřeby a zahájit proces schvalování znovu od začátku. Informace o zahájení procesu schvalování od začátku nebo změně zamítnutého či zrušeného dokumentu získáte v tématu Změna zamítnutého nebo zrušeného dokumentu a opětovné odeslání ke schválení.

Nejenže můžete na webu Moje schválení kontrolovat stav, ale po připojení řešení systému elektronického schvalování (eApproval) k e-mailovému systému můžete také obdržet e-mailovou zprávu v okamžiku dokončení závěrečného kroku schvalování, ať již je dokument schválen nebo zamítnut. Informace o vytvoření zprávy s oznámením získáte od správce systému.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×