Kontrola sešitů, zda neobsahují skrytá data a osobní informace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Máte-li v úmyslu sdílet elektronickou kopii sešitu aplikace Microsoft Office Excel, je vhodné zkontrolovat, zda neobsahuje skrytá data nebo osobní informace, které mohou být uloženy v samotném sešitě nebo ve vlastnostech dokumentu (Metadata). Vzhledem k tomu, že tyto skryté informace mohou o vaší organizaci nebo o samotném sešitě prozradit podrobnosti, které nechcete sdílet veřejně, budete zřejmě chtít tyto skryté údaje odstranit dříve, než sešit zpřístupníte ostatním uživatelům.

V tomto článku je popsáno, jak pomocí funkce Kontrola metadat v aplikaci Microsoft Office Excel 2007 můžete v sešitech aplikace Excel vyhledat a odstranit skrytá data a osobní informace.

Poznámka : Odebrání skrytých dat a osobních informací z sešity, které sdílíte s jinými uživateli. Ale pokud uložení sešitu jako ve sdíleném sešitu (kartaRevize, příkaz Sdílet sešit ) nemůžete odebrat komentáře, poznámky, vlastnosti dokumentu a osobní údaje. Odebrat tyto informace ze sdíleného sešitu, zkopírujte a sdílení sešitu.

V tomto článku

Jaké typy skrytých dat a osobních údajů jsou uloženy v sešitech?

Jaké informace můžete metadat vyhledá a odstraní ze sešitů?

Jak vyhledat a odstranit skrytá data a osobní údaje v Moje sešity?

Jaké typy skrytých dat a osobních informací jsou ukládány v sešitech?

V sešitu aplikace Excel může být uloženo několik typů skrytých dat a osobních informací. Při prohlížení sešitu v aplikaci Office Excel 2007 nemusejí být tyto informace na první pohled viditelné, ale může se stát, že je budou moci zobrazit či načíst ostatní uživatelé.

Skryté informace mohou obsahovat data, která aplikace Office Excel 2007 přidá do sešitu, aby uživatelé mohli na sešitu spolupracovat. Mohou také obsahovat údaje, které jsou záměrně označeny jako skryté.

Sešity aplikace Excel mohou obsahovat následující typy skrytých dat a osobních informací:

 • Komentáře a rukopisné poznámky.    Jestliže jste na vytváření sešitu spolupracovali s ostatními uživateli, může sešit obsahovat položky, jako jsou komentáře nebo rukopisné poznámky. Tyto informace mohou ostatním uživatelům zpřístupnit jména osob, které pracovaly na sešitu, komentáře recenzentů a změny provedené u sešitu.

 • Vlastnosti dokumentu a osobní údaje    Vlastnosti dokumentu, nazývaný také Metadata, obsahují informace o sešitu například autor, předmět a název. Vlastnosti dokumentu také obsahovat informace, které spravují automaticky aplikacemi sady Office, jako je název ten, kdo naposledy uložili sešitu a datum vytvoření dokumentu. Pokud jste použili specifických funkcí, dokumentu mohou také obsahovat další druhy identifikovatelné osobní údaje, jako jsou záhlaví e-mailů, údaje o odeslání na revizi, směrovací adresy, cesty k tiskárně a informace o cesta k souboru pro publikování webových stránek.

 • Záhlaví a zápatí.    Dokumenty aplikace Excel mohou obsahovat informace v záhlaví a zápatí.

 • Skryté řádky, sloupce a listy.    V sešitu aplikace Excel mohou být skryté řádky, sloupce a celé listy. Pokud rozesíláte kopii sešitu obsahující skryté řádky, sloupce nebo listy, mohou ostatní uživatele tyto části dokumentu zobrazit a prohlédnout si tak data, která obsahují.

 • Vlastnosti serverů s dokumenty.    Jestliže byl sešit uložen na serveru správy dokumentů, například na webu Pracovní prostor dokumentů nebo do knihovny založené na službě Microsoft Windows SharePoint Services, může sešit obsahovat další vlastnosti dokumentu nebo informace související s tímto umístěním na serveru.

 • Vlastní data XML.    Sešity mohou obsahovat vlastní data XML, která nejsou v samotném dokumentu zobrazena. Pomocí funkce Kontrola metadat můžete tato data XML vyhledat a odstranit.

 • Neviditelný obsah.    Sešity aplikace Excel mohou obsahovat objekty, které nejsou zobrazeny, protože jsou formátovány jako neviditelné.

Začátek stránky

Jaké informace může funkce Kontrola metadat vyhledat a odstranit ze sešitů?

V aplikaci Office Excel 2007 zobrazuje funkce Kontrola metadat několik různých kontrol, které umožňují vyhledat a odstranit skrytá data a osobní informace specifické pro sešity aplikace Excel. Seznam typů skrytých dat a osobních informací, které může funkce Kontrola metadat vyhledat a odstranit ze sešitů, naleznete v tabulce níže.

Poznámka : Pokud vaše společnost upravila funkci Kontrola metadat přidáním modulů kontroly, můžete zkontrolovat sešity, zda neobsahují další typy informací.

Office Excel 2007

Název kontroly

Vyhledané a odstraněné informace

Komentáře a poznámky

 • Komentáře

 • Rukopisné poznámky

Vlastnosti dokumentu a osobní informace

 • Vlastnosti dokumentu včetně informací z karet Souhrn, Statistika a Vlastní v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu

 • Záhlaví e-mailu

 • Směrovací adresy

 • Informace o odeslání na revizi

 • Vlastnosti serveru dokumentů

 • Informace o zásadách správy dokumentů

 • Informace o typu obsahu

 • Uživatelské jméno

 • Informace o cestě k tiskárně

 • Komentáře ke scénáři

 • Cesta k souboru pro publikování webových stránek

 • Komentáře k definovaným názvům a názvům tabulek

 • Neaktivní externí datová připojení

Záhlaví a zápatí

 • Informace v záhlavích listů

 • Informace v zápatích listů

Skryté řádky a sloupce

 • Skryté řádky

 • Skryté sloupce s daty

  Poznámky : 

  • Pokud sešit obsahuje skryté sloupce bez dat, které jsou umístěny mezi sloupci s daty, budou tyto prázdné sloupce také vyhledány a odstraněny.

  • Jestliže skryté sloupce nebo řádky v sešitě obsahují data, mohly by se odstraněním sloupců nebo řádků změnit výsledky výpočtů nebo vzorců v sešitě. Nevíte-li, jaké informace skryté řádky nebo sloupce obsahují, ukončete funkci Kontrola metadat, zobrazte skryté řádky nebo sloupce a zkontrolujte jejich obsah.

  • Tato funkce nezjišťuje tvary, grafy, ovládací prvky, objekty a ovládací prvky Microsoft ActiveX, obrázky nebo obrázky SmartArt, které mohou být umístěny ve skrytých sloupcích.

Skryté listy

 • Skryté listy

  Poznámka : Jestliže skryté listy v sešitě obsahují data, mohly by se odstraněním listů změnit výsledky výpočtů nebo vzorců v sešitě. Nevíte-li, jaké informace skryté listy obsahují, ukončete funkci Kontrola metadat, zobrazte skryté listy a zkontrolujte jejich obsah.

Vlastní data XML

 • Vlastní data XML, která mohou být uložena v sešitě

Neviditelný obsah

 • Objekty, které nejsou viditelné, protože jsou formátovány jako neviditelné

  Poznámka : Tato kontrola nezjistí objekty, které jsou překryty jinými objekty.

Začátek stránky

Jak vyhledat a odstranit skrytá data a osobní informace ze sešitů?

Pomocí funkce Kontrola metadat můžete vyhledat a odstranit skrytá data a osobní informace ze sešitů aplikace Excel, které byly vytvořeny v aplikaci Office Excel 2007 a dřívějších verzích. Před sdílením elektronické kopie sešitu, například jako e-mailové přílohy, je vhodné použít funkci Kontrola metadat.

 1. Otevřete sešit, u kterého chcete zkontrolovat, zda neobsahuje skrytá data nebo osobní informace.

 2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na Uložit jako a zadejte název do pole název souboru a uložte kopii původního sešitu.

  Důležité : Funkci Kontrola metadat je vhodné použít u kopie sešitu, protože nemusí být vždy možné obnovit data, která tato funkce odstraní.

 3. V kopii původního sešitu klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na připravit a pak klikněte na Zkontrolovat metadata.

 4. V dialogovém okně Kontrola metadat zaškrtněte políčka u typů skrytého obsahu, který chcete zkontrolovat. Další informace o jednotlivých kontroly najdete v tématu Jaké informace můžete metadat vyhledá a odstraní ze sešitů?

 5. Klepněte na tlačítko Zkontrolovat.

 6. Výsledky kontroly jsou zobrazeny v dialogovém okně Kontrola metadat.

 7. Klepněte na položku Odebrat vše vedle výsledků kontroly typů skrytého obsahu, který chcete odstranit z dokumentu.

  Důležité : 

  • Pokud odstraníte skrytý obsah z dokumentu, může se stát, že nebude možné obnovit jej klepnutím na položku Zpět.

  • Jestliže odstraníte skryté řádky, sloupce nebo listy, které obsahují data, mohly by se změnit výsledky výpočtů nebo vzorců v sešitě. Nevíte-li, jaké informace skryté řádky, sloupce nebo listy obsahují, ukončete funkci Kontrola metadat, zobrazte skryté řádky, sloupce a listy a zkontrolujte jejich obsah.

  • Kontroly pro komentáře a poznámky, Vlastnosti dokumentu a osobní údaje a záhlaví a zápatí nelze použít v sešitu, který je uložený jako ve sdíleném sešitu (kartaRevize, příkaz Sdíleného sešitu ). Je to proto sdílených sešitech použít osobních údajů k povolení jiné osoby ke spolupráci na stejném sešitu. Odebrat tyto informace ze sdíleného sešitu, můžete zkopírovat sešit a potom svého zrušit. Sdílení sešitu, na kartě Revize klikněte na Sdílený sešit. Na kartě Úpravy zrušte zaškrtnutí políčka Povolit úpravy více uživatelům najednou.

  • Pokud chcete odebrat skrytá data a osobní údaje z tabulek, které si uložíte ve formátu OpenDocument Spreadsheet (ODS), je třeba spustit funkci Kontrola metadat při každém uložení tabulky v tomto formátu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×