Kontrola prezentací, zda neobsahují skrytá data a osobní informace

Máte-li v úmyslu sdílet elektronickou kopii prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint nebo ji chcete publikovat na webu, je vhodné zkontrolovat, zda neobsahuje skrytá data či osobní informace, které mohou být uloženy v prezentaci samotné nebo ve vlastnostech dokumentu (Metadata). Vzhledem k tomu, že tyto skryté informace mohou o vaší organizaci nebo o samotném dokumentu prozradit podrobnosti, které nechcete sdílet veřejně, budete zřejmě chtít tyto skryté údaje odstranit dříve, než prezentaci zpřístupníte ostatním uživatelům.

V tomto článku je popsáno, jak můžete pomocí funkce Kontrola metadat v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 v prezentacích vyhledat a odstranit skrytá data a osobní informace.

V tomto článku:

Jaké typy skrytých dat a osobních informací jsou ukládány v prezentacích?

Jaké informace může funkce Kontrola metadat vyhledat a odstranit z prezentací?

Jak vyhledat a odstranit skrytá data a osobní informace z prezentací?

Jaké typy skrytých dat a osobních informací jsou ukládány v prezentacích?

V prezentaci aplikace PowerPoint je možné uložit několik typů skrytých dat a osobních informací. Při prohlížení prezentace v aplikaci Office PowerPoint 2007 nebo při předvádění prezentace nemusejí být tato skrytá data nebo osobní informace na první pohled viditelné, ale může se stát, že je budou moci zobrazit nebo načíst ostatní uživatelé.

Skryté informace mohou zahrnovat data, která aplikace Office PowerPoint 2007 přidá do prezentace, aby uživatelé mohli při vytváření prezentace spolupracovat. Mohou také zahrnovat údaje, které jsou záměrně označeny jako skryté.

Prezentace aplikace PowerPoint mohou obsahovat následující typy skrytých dat a osobních informací:

 • Komentáře a rukopisné poznámky.    Jestliže jste na vytváření prezentace spolupracovali s ostatními uživateli, může prezentace obsahovat položky jako jsou komentáře nebo rukopisné poznámky. Tyto informace mohou ostatním uživatelům zpřístupnit jména osob, které pracovaly na prezentaci, komentáře recenzentů a změny provedené u prezentace.

 • Vlastnosti dokumentu a osobní informace.    Vlastnosti dokumentu, nazývané také Metadata, obsahují podrobnosti o prezentaci, například jméno tvůrce, předmět a název. Patří sem také informace, které aplikace sady Office spravují automaticky, například jméno osoby, která naposledy uložila dokument, nebo datum vytvoření dokumentu. Jestliže jste použili specifické funkce, může dokument také obsahovat další druhy Identifikovatelné osobní údaje jako jsou záhlaví e-mailů, údaje o odeslání na revizi, směrovací adresy nebo informace o cestě k souboru pro publikování webových stránek.

 • Neviditelný obsah nacházející se ve snímcích.    Prezentace může obsahovat objekty, které nejsou viditelné, protože jsou formátovány jako neviditelné.

 • Obsah nacházející se mimo snímky.    Prezentace aplikace PowerPoint mohou obsahovat objekty, které nejsou na první pohled viditelné, protože byly přetaženy mimo oblast snímku. Součástí takového obsahu nacházejícího se mimo snímky mohou být textová pole, kliparty, obrázky a tabulky.

 • Poznámky k prezentaci.    Část Poznámky v prezentaci aplikace PowerPoint může obsahovat text, který nechcete sdílet veřejně, zvláště pokud se jedná o poznámky psané výhradně pro osobu, jež prezentaci předvádí.

 • Vlastnosti serverů s dokumenty.    Jestliže byla prezentace uložena na serveru správy dokumentů, například na webu Pracovní prostor dokumentů nebo do knihovny založené na službě Microsoft Windows SharePoint Services, může prezentace obsahovat další vlastnosti dokumentu nebo informace související s tímto umístěním na serveru.

 • Vlastní data XML.    Prezentace mohou obsahovat vlastní data XML, která nejsou v samotném dokumentu zobrazena. Pomocí funkce Kontrola metadat můžete tato data XML vyhledat a odstranit.

Začátek stránky

Jaké informace může funkce Kontrola metadat vyhledat a odstranit z prezentací?

V aplikaci Office PowerPoint 2007 zobrazuje funkce Kontrola metadat několik různých kontrol, které umožňují vyhledat a odstranit skrytá data a osobní informace specifické pro prezentace aplikace PowerPoint. Seznam typů skrytých dat a osobních informací, které může funkce Kontrola metadat vyhledat a odstranit z prezentací, naleznete v tabulce níže.

Poznámka : Pokud vaše společnost upravila funkci Kontrola metadat přidáním modulů kontroly, můžete zkontrolovat prezentace, zda neobsahují další typy informací.

Office PowerPoint 2007

Název kontroly

Vyhledané a odstraněné informace

Komentáře a poznámky

 • Komentáře

 • Rukopisné poznámky

Vlastnosti dokumentu a osobní informace

 • Vlastnosti dokumentu včetně informací z karet Souhrn, Statistika a Vlastní v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu

 • Záhlaví e-mailu

 • Směrovací adresy

 • Informace o odeslání na revizi

 • Vlastnosti serveru dokumentů

 • Informace o zásadách správy dokumentů

 • Informace o typu obsahu

 • Cesta k souboru pro publikování webových stránek

Neviditelný obsah nacházející se na snímcích

 • Objekty, které jsou neviditelné, protože jsou formátovány jako neviditelné

  Poznámka : Tato kontrola nezjistí objekty, které jsou překryty jinými objekty.

Obsah nacházející se mimo snímky

 • Obsah nebo objekty, které nejsou v prezentaci na první pohled viditelné, protože jsou umístěny mimo oblast snímku, včetně těchto objektů:

  • kliparty,

  • textová pole,

  • grafika,

  • tabulky.

   Poznámka : Funkce Kontrola metadat nevyhledá a neodstraní objekty s efekty animace, které se nacházejí mimo snímky.

Poznámky k prezentaci

 • Text přidaný do prezentace do části Poznámky

Poznámka : Funkce Kontrola metadat neodebírá obrázky přidané do části Poznámky v prezentaci.

Vlastní data XML

 • Vlastní data XML, která mohou být uložena v prezentaci

Začátek stránky

Jak vyhledat a odstranit skrytá data a osobní informace z prezentací?

Pomocí funkce Kontrola metadat můžete vyhledat a odstranit skrytá data a osobní informace z prezentací aplikace PowerPoint, které byly vytvořeny v aplikaci Office PowerPoint 2007 a dřívějších verzích. Před sdílením elektronické kopie prezentace, například jako e-mailové přílohy nebo publikováním prezentace na webu, je vhodné použít funkci Kontrola metadat.

 1. Otevřete prezentaci, u které chcete zkontrolovat, zda neobsahuje skrytá data nebo osobní informace.

 2. Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka klepněte na příkaz Uložit jako, potom zadejte název do pole Název souboru a uložte kopii původní prezentace.

  Důležité : Funkci Kontrola metadat je vhodné použít u kopie dokumentu, protože nemusí být vždy možné obnovit data, která tato funkce odstraní.

 3. V kopii původní prezentace klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a klepněte na položku Kontrolovat metadata.

 4. V dialogovém okně Kontrola metadat zaškrtněte políčka u typů skrytého obsahu, který chcete zkontrolovat. Další informace o jednotlivých kontrolách naleznete v tématu Jaké informace může funkce Kontrola metadat vyhledat a odstranit z prezentací?

 5. Klepněte na tlačítko Zkontrolovat.

 6. Výsledky kontroly jsou zobrazeny v dialogovém okně Kontrola metadat.

 7. Klepněte na položku Odebrat vše vedle výsledků kontroly typů skrytého obsahu, který chcete odstranit z dokumentu.

  Poznámka : Pokud odstraníte skrytý obsah z prezentace, může se stát, že nebude možné obnovit jej klepnutím na položku Zpět.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×