Kontrola pravopisu ve formuláři

Při vyplňování formuláře v aplikaci Microsoft Office InfoPath můžete zkontrolovat, zda se v zadaném textu nevyskytují pravopisné chyby, podobně jako v libovolném jiném dokumentu sady Microsoft Office.

Poznámka : To, na kterých místech ve formuláři lze provést kontrolu pravopisu, určuje osoba, která navrhla formulář, jenž právě vyplňujete. Možnost kontroly pravopisu může být například povolena u textových polí, ale zakázána u seznamů s odrážkami.

Co chcete udělat?

Zapnutí automatické kontroly pravopisu

Automatická kontrola pravopisu při zadávání textu

Kontrola pravopisu ve veškerém zadaném textu najednou

Skrytí podtržení vlnovkou

Zapnutí automatické kontroly pravopisu

Chcete-li automaticky kontrolovat pravopis při zadávání textu, je třeba povolit automatickou kontrolu pravopisu (pokud zatím není povolena).

  1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Pravopis a klepněte na příkaz Možnosti kontroly pravopisu.

  2. V části Při kontrole pravopisu v aplikaci InfoPath zaškrtněte políčko Kontrolovat pravopis při psaní.

Začátek stránky

Automatická kontrola pravopisu při zadávání textu

  1. Zadejte text do formuláře.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednotlivá slova, která jsou podtržena červenou vlnovkou, a pak v místní nabídce klepněte na požadovaný příkaz nebo alternativní pravopisný návrh.

Začátek stránky

Kontrola pravopisu ve veškerém zadaném textu najednou

  1. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Pravopis Obrázek tlačítka .

  2. V podokně úloh Pravopis klepněte na tlačítko Najít další.

  3. Pokud aplikace InfoPath nalezne slovo, které pravděpodobně obsahuje pravopisnou chybu, klepněte na příslušné příkazové tlačítko nebo alternativní pravopisný návrh.

  4. Chcete-li pokračovat v kontrole formuláře, klepněte na tlačítko Najít další.

Začátek stránky

Skrytí podtržení vlnovkou

  1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Pravopis a klepněte na příkaz Možnosti kontroly pravopisu.

  2. V části Při kontrole pravopisu v aplikaci InfoPath zaškrtněte políčko Skrýt pravopisné chyby.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×