Kontrola pravopisu a gramatiky v sadě Office for Mac 2011

Pokud se chcete naučit, jak se používají funkce kontroly pravopisu v Office 2011 for Mac, klikněte na název programu, který používáte:

Udělejte některou z těchto věcí:

Kontrola pravopisu v celém dokumentu

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Spelling and Grammar (Pravopis a gramatika).

  Poznámka : Dialogové okno Spelling and Grammar se neotevře, pokud nejsou zjištěné žádné chyby pravopisu nebo gramatiky nebo pokud slovo, které se pokoušíte přidat, už ve slovníku existuje.

 2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Změna slova

V části Suggestions (Návrhy) klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change (Změnit).

Změna všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu

V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change All (Změnit vše).

Přeskočení tohoto slova a přechod na další chybně napsané slovo

Klikněte na Ignore (Přeskočit).

Přeskočení všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu a přechod na další chybně napsané slovo

Klikněte na Ignore All (Přeskakovat).

Kontrola gramatiky v celém dokumentu

Gramatika se dá zkontrolovat v celém dokumentu najednou.

Poznámka : Kontrola gramatiky nemusí být ve vašem jazyce dostupná.

 1. V nabídce Tools klikněte na Spelling and Grammar.

  Poznámka : Dialogové okno Spelling and Grammar se neotevře, pokud nejsou zjištěné žádné chyby pravopisu nebo gramatiky nebo pokud slovo, které se pokoušíte přidat, už ve slovníku existuje.

 2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Oprava gramatické chyby použitím jednoho z návrhů

V části Suggestions klikněte na opravu, kterou chcete použít, a potom klikněte na Change.

Oprava gramatické chyby použitím vlastní změny textu

Klikněte do dokumentu, upravte text tak, abyste opravili zjištěnou gramatickou chybu, a potom v dialogovém okně Spelling and Grammar klikněte na Resume (Obnovit).

Ponechání aktuální věty beze změny s přeskočením případných dalších gramatických chyb, které v ní jsou

Klikněte na Next Sentence (Další věta).

Automatická kontrola pravopisu při psaní

Pravopisné chyby se dají kontrolovat při psaní dokumentu, takže si jich hned všimnete a můžete je průběžně opravovat.

 1. Pokud chcete začít kontrolovat pravopisné chyby, stačí, když začnete psát do svého dokumentu.

  Office pro Mac označuje možné pravopisné chyby podtržením červenou vlnovkou.

 2. Pokud chcete opravit pravopisnou chybu, podržte CONTROL a klikněte na slovo podtržené červenou vlnovkou. V místní nabídce klikněte v seznamu navržených oprav na slovo, které chcete použít.

  Tip : Ve výchozím nastavení je automatická kontrola pravopisu i gramatiky zapnutá. Pokud chcete vypnout automatickou kontrolu gramatiky a kontrolovat jenom pravopis, klikněte v nabídce Word na Preferences (Předvolby). V části Authoring and Proofing Tools (Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisu) klikněte na Spelling and Grammar a potom v části Grammar (Gramatika) zrušte zaškrtnutí políčka Check grammar as you type (Automatická kontrola gramatiky).

Automatická kontrola gramatiky při psaní

Gramatické chyby se dají kontrolovat při psaní dokumentu, takže si jich hned všimnete a můžete je průběžně opravovat.

Poznámka : Kontrola gramatiky nemusí být ve vašem jazyce dostupná.

 1. Pokud chcete začít kontrolovat gramatické chyby, stačí, když začnete psát do svého dokumentu.

  Word označuje možné gramatické chyby podtržením zelenou vlnovkou.

 2. Pokud chcete opravit gramatickou chybu, podržte CONTROL a klikněte na slovo podtržené zelenou vlnovkou. V místní nabídce klikněte na opravu, kterou chcete použít.

  Tip : Ve výchozím nastavení je automatická kontrola pravopisu i gramatiky zapnutá. Pokud chcete vypnout automatickou kontrolu pravopisu a kontrolovat jenom gramatiku, klikněte v nabídce Word na Preferences. V části Authoring and Proofing Tools klikněte na Spelling and Grammar a potom v části Spelling (Pravopis) zrušte zaškrtnutí políčka Check spelling as you type (Kontrolovat pravopis při psaní).

Pokud chcete použít funkce kontroly pravopisu v Outlooku for Mac, proveďte některý z následujících kroků:

Automatická kontrola pravopisu při psaní

Ve výchozím nastavení aplikace Outlook kontroluje pravopisné chyb při psaní. Aplikace Outlook používá přerušované červené podtržením označující možné pravopisné chyby.

 1. Až uvidíte slovo s přerušovaným červeným podtržením, podržte stisknutou klávesu CTRL a pak klikněte na slovo.

 2. V nabídce zkratek proveďte jednu z těchto věcí:

Co uděláte

Akce

Vyberte ze seznamu navrhovaných oprav

Klikněte na některý z pokusů v horní části místní nabídky.

Odeberte přerušované červené podtržení pro konkrétní instanci slova

Klikněte na Ignore Spelling (Přeskočit slovo).

Přidání slova do slovníku kontroly pravopisu

Klikněte na Learn Spelling (Přidat do slovníku).

Poznámky : 

 • Chcete-li vypnout automatickou kontrolu pravopisu, v nabídce Edit (Úpravy) najeďte myší na Spelling and Grammar a potom zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Check Spelling While Typing (Kontrolovat pravopis při psaní).

Opravovat pravopis automaticky

Pokud chcete, může aplikace Outlook automaticky opravovat některá běžně chybně napsaná slova. Pokud zadáte třeba přýtel, změní aplikace Outlook termín na přítel.

Poznámka : Tato funkce je dostupná pouze v systému Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) nebo novějším.

 • V nabídce Edit najeďte myší na položku Spelling and Grammar a pak klikněte na položku Correct Spelling Automatically (Automaticky opravovat pravopis).

S pravopisem kontrolovat i gramatiku

Aplikace Outlook dokáže zkontrolovat gramatické chyby při psaní. Aplikace Outlook používá přerušované zelené podtržení pro označení možných gramatických chyb.

 • V nabídce Edit najeďte myší na položku Spelling and Grammar a pak klikněte na položku Check Grammar With Spelling (S pravopisem kontrolovat gramatiku).

Kontrolovat pravopis a gramatiku najednou

Všechny problémy s pravopisem a gramatikou můžete opravit zároveň, jakmile budete hotovi s psaním zprávy nebo jiné Položky.

 1. V nabídce Edit najeďte myší na Spelling and Grammar a pak klikněte na položku Show Spelling and Grammar (Zobrazit kontrolu pravopisu a gramatiky).

 2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Zapněte kontrolu gramatiky

Zaškrtněte políčko Check grammar (Kontrolovat gramatiku).

Opravte chybně napsané slovo

V seznamu návrhů klikněte na slovo, které chcete použít, a pak klikněte na tlačítko Change.

Přeskočení tohoto slova a přechod na další chybně napsané slovo

Klikněte na Ignore.

Přidání slova do slovníku kontroly pravopisu

Klikněte na Learn (Přidat do slovníku).

Tip : Klávesová zkratka pro přeskočení na další pravopisnou nebo gramatickou chybu je PŘÍKAZ +;.

V PowerPointu můžete kontrolovat pravopis, ale ne gramatiku.

Udělejte některou z těchto věcí:

Kontrola pravopisu v celém dokumentu

 1. V nabídce Tools klikněte na Spelling.

  Poznámka : Dialogové okno Pravopis se neotevře, pokud nejsou zjištěné žádné chyby pravopisu nebo gramatiky nebo pokud slovo, které se pokoušíte přidat, už ve slovníku existuje.

 2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Změna slova

V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change.

Změna všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu

V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change All.

Přeskočení tohoto slova a přechod na další chybně napsané slovo

Klikněte na Ignore.

Přeskočení všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu a přechod na další chybně napsané slovo

Klikněte na Ignore All.

Automatická kontrola pravopisu při psaní

Pravopisné chyby se dají kontrolovat při psaní dokumentu, takže si jich hned všimnete a můžete je průběžně opravovat.

 1. Pokud chcete začít kontrolovat pravopisné chyby, stačí, když začnete psát do svého dokumentu.

  Office pro Mac označuje možné pravopisné chyby podtržením červenou vlnovkou.

 2. Pokud chcete opravit pravopisnou chybu, podržte CONTROL a klikněte na slovo podtržené červenou vlnovkou. V místní nabídce klikněte v seznamu navržených oprav na slovo, které chcete použít.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení se při psaní pravopis kontroluje automaticky. Pokud chcete tuto kontrolu vypnout, v nabídce PowerPoint klikněte na Preferences, klikněte na kartu Spelling a potom zrušte zaškrtnutí políčka Check spelling as you type.

V Excelu můžete kontrolovat pravopis, ale ne gramatiku.

Udělejte některou z těchto věcí:

Kontrola pravopisu v celém dokumentu

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Proofing (Kontrola pravopisu a mluvnice) na Spelling.

  mac_Pod_XL_Review_Proofing

  Poznámka : Dialogové okno Pravopis se neotevře, pokud nejsou zjištěné žádné chyby pravopisu nebo gramatiky nebo pokud slovo, které se pokoušíte přidat, už ve slovníku existuje.

 2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Změna slova

V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change.

Změna všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu

V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change All.

Přeskočení tohoto slova a přechod na další chybně napsané slovo

Klikněte na Ignore.

Přeskočení všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu a přechod na další chybně napsané slovo

Klikněte na Ignore All.

Viz taky

Ve Wordu for Mac 2011 nefunguje kontrola pravopisu

Použití vlastního slovníku

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Nástroje kontroly pravopisu dostupné pro každý z jazyků

Kontrola pravopisu před odesláním e-mailu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×