Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce v Office 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Každá jazyková verze Office 2007 obsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou slovníky a gramatická pravidla, pro víc než jeden jazyk. Když jsou příslušné jazyky nástrojů kontroly pravopisu k dispozici a nainstalované, můžete změnit jazyk slovníku, abyste mohli zkontrolovat pravopis slova nebo dokumentu napsaného v jiném jazyce.

Poznámky : 

Klikněte na produkt Office, který používáte, abyste zjistili, jak nastavit jazyk ke kontrole pravopisu.

Když chcete nastavit jazyk v Accessu, stačí psát v jazyce, který chcete používat.

Nebo pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte požadovaný text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis.

Změna jazyka slovníku u celé databáze:

 1. Otevřete accessovou databázi, ve které chcete změnit jazyk slovníku.

 2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  Tlačítko Možnosti aplikace Access

 3. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. V rozevíracím seznamu Jazyk slovníku klikněte na jazyk slovníku, který chcete použít, a potom na tlačítko OK.

 5. Když chcete zkontrolovat pravopis, vyberte záznamy nebo pole, která chcete zkontrolovat, a potom klikněte na kartě Domů na Pravopis Obrázek tlačítka .

  Poznámky : 

  • Kontrola pravopisu použije slovník vybraného jazyka ke kontrole pravopisu v databázi. Jestliže chcete zkontrolovat pravopis ve vícejazyčné databázi, je třeba vždy změnit jazyk slovníku a zkontrolovat pravopis postupně pro každý jazyk použitý v databázi.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky pro požadovaný jazyk, je třeba nainstalovat sadu Language Pack. Více informací najdete v článku Potřebuju jazykovou sadu, sadu Language Accessory Pack (LAP) nebo Language Interface Pack (LIP)?

Když chcete nastavit jazyk v Excelu, stačí pást v jazyce, který chcete používat.

Nebo pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte požadovaný text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis.

Změna jazyka slovníku u celého sešitu:

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  Tlačítko Možnosti aplikace Excel

 2. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. V rozevíracím seznamu Jazyk slovníku klikněte na jazyk slovníku, který chcete použít, a potom na tlačítko OK.

 4. Kontrolu pravopisu v sešitě spustíte tak, že kliknete na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Pravopis Obrázek tlačítka .

  Poznámky : 

  • Jestliže chcete zkontrolovat pravopis ve vícejazyčném sešitě, je třeba vždy změnit jazyk slovníku a zkontrolovat pravopis postupně pro každý jazyk použitý v jednotlivých sešitech nebo buňkách.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky pro požadovaný jazyk, je třeba nainstalovat sadu Language Pack. Více informací najdete v článku Potřebuju jazykovou sadu, sadu Language Accessory Pack (LAP) nebo Language Interface Pack (LIP)?

Když chcete nastavit jazyk v aplikaci InfoPath, stačí psát v jazyce, který chcete používat.

Nebo pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte požadovaný text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis.

Změna jazyka slovníku u celé šablony nebo celého formuláře InfoPath:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na jazyk, který chcete použít.

 3. Začněte psát v novém jazyce.

 4. Pokud chcete přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky číslo 1 až 2. V kroku číslo 2 vyberte jazyk, který chcete použít.

 5. Kontrolu pravopisu ve formuláři spustíte tak, že kliknete na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Pravopis Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky pro požadovaný jazyk, je třeba nainstalovat sadu Language Pack. Více informací najdete v článku Potřebuju jazykovou sadu, sadu Language Accessory Pack (LAP) nebo Language Interface Pack (LIP)?

Když chcete nastavit jazyk v OneNotu, stačí psát v jazyce, který chcete používat.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte požadovaný text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v podokně úloh Kontrola pravopisu.

Nastavení jazyka slovníku u poznámky:

 1. Vyberte poznámku, u které chcete nastavit požadovaný jazyk, nebo umístěte kurzor na místo, na kterém chcete začít novou poznámku.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 3. V podokně úloh Nastavit jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

 4. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky číslo 1 až 3. V kroku číslo 3 vyberte jazyk, který chcete použít.

 5. Pravopis můžete zkontrolovat, když v nabídce Nástroje přejdete na příkaz Pravopis a pak kliknete na Možnosti kontroly pravopisu Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky pro požadovaný jazyk, je třeba nainstalovat sadu Language Pack. Více informací najdete v článku Potřebuju jazykovou sadu, sadu Language Accessory Pack (LAP) nebo Language Interface Pack (LIP)?

Když chcete nastavit jazyk v Outlooku, stačí psát v jazyce, který chcete používat.

Nebo pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte požadovaný text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a gramatika.

Změna jazyka slovníku u celé zprávy:

 1. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na šipku pod ikonou Pravopis a potom na příkaz Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

  Pokud je před názvem jazyka zobrazena ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka , znamená to, že pro daný jazyk jsou nainstalovány nástroje kontroly pravopisu, jako je například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky či tezaurus. Pokud před názvem jazyka ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka zobrazena není, můžete psát i upravovat text v požadovaném jazyce, ale nemůžete kontrolovat pravopis ani gramatiku nebo používat tezaurus.

 3. Pokud chcete přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky číslo 1 až 3. V kroku číslo 3 vyberte jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis zprávy, klikněte na kartě Zpráva na Pravopis Obrázek tlačítka .

  Poznámky : 

  • Pokud po provedení těchto kroků neidentifikuje nástroj pro kontrolu pravopisu správně pravopisné chyby, zkuste v dialogovém okně Jazyk zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk (krok 2).

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky pro požadovaný jazyk, je třeba nainstalovat sadu Language Pack. Více informací najdete v článku Potřebuju jazykovou sadu, sadu Language Accessory Pack (LAP) nebo Language Interface Pack (LIP)?

Když chcete nastavit jazyk v PowerPointu, stačí psát v jazyce, který chcete používat.

Nebo pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte požadovaný text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a gramatika.

Změna jazyka slovníku u celého snímku:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

  Pokud je před názvem jazyka zobrazena ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka , znamená to, že pro daný jazyk jsou nainstalovány nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky či tezaurus. Pokud před názvem jazyka ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka zobrazena není, můžete psát i upravovat text v požadovaném jazyce, ale nemůžete kontrolovat pravopis ani gramatiku nebo používat tezaurus.

 3. Když chcete přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky číslo 1 až 2. V kroku číslo 2 vyberte jazyk, který chcete použít.

 4. Pravopis snímku zkontrolujete kliknutím na Pravopis Obrázek tlačítka na kartě Revize.

  Poznámky : 

Když chcete nastavit jazyk v Publisheru, stačí psát v jazyce, který chcete používat.

Nebo pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte požadovaný text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis.

Změna jazyka slovníku u celé publikace:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Jazyk a potom na položku Nastavit jazyk.

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 3. Pokud chcete přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky číslo 1 až 3. V kroku číslo 3 vyberte jazyk, který chcete použít.

 4. Pravopis můžete zkontrolovat, když v nabídce Nástroje přejdete na příkaz Pravopis a pak kliknete na Možnosti kontroly pravopisu Obrázek tlačítka .

  • Když chcete zkontrolovat pravopis všech stránek vícestránkové publikace, zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Zkontrolovat všechny texty v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky pro požadovaný jazyk, je třeba nainstalovat sadu Language Pack. Více informací najdete v článku Potřebuju jazykovou sadu, sadu Language Accessory Pack (LAP) nebo Language Interface Pack (LIP)?

Když chcete nastavit jazyk ve Visiu, stačí psát v jazyce, který chcete používat.

Změna jazyka slovníku u konkrétního textu ve Visiu:

 1. Vyberte existující část textu nebo napište nový text v jazyce, který chcete použít, a potom ho vyberte.

 2. V nabídce Formát klikněte na příkaz Text a potom na kartu Písmo.

 3. V seznamu Jazyk klikněte na jazyk, který chcete použít.

  Poznámka : Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky pro požadovaný jazyk, je třeba nainstalovat sadu Language Pack. Více informací najdete v článku Potřebuju jazykovou sadu, sadu Language Accessory Pack (LAP) nebo Language Interface Pack (LIP)?

 1. Umístěte kurzor do místa v dokumentu, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Nebo pokud chcete změnit jazyk textu, který je již napsaný, vyberte požadovaný text.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu a mluvnice na položku Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

  Pokud je před názvem jazyka zobrazena ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka , znamená to, že pro daný jazyk jsou nainstalovány nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky či tezaurus. Pokud před názvem jazyka ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka zobrazena není, můžete psát i upravovat text v požadovaném jazyce, ale nemůžete kontrolovat pravopis ani gramatiku nebo používat tezaurus.

 4. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky číslo 1 až 3. V kroku číslo 3 vyberte jazyk, který chcete použít.

  Poznámky : 

  • Pokud po provedení těchto kroků neidentifikuje nástroj pro kontrolu pravopisu správně pravopisné chyby, zkuste v dialogovém okně Jazyk zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk (krok 3).

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou například funkce kontroly pravopisu nebo gramatiky pro požadovaný jazyk, je třeba nainstalovat sadu Language Pack. Více informací najdete v článku Potřebuju jazykovou sadu, sadu Language Accessory Pack (LAP) nebo Language Interface Pack (LIP)?

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Potřebuju jazykovou sadu, sadu Language Accessory Pack (LAP) nebo Language Interface Pack (LIP)?

Povolení používání jiných jazyků v aplikacích Office

Vkládání znaků a symbolů ASCII nebo Unicode založených na latince

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×