Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Každá jazyková verze systému Microsoft Office obsahuje nástroje kontroly pravopisu, například slovníky a gramatická pravidla, pro několik jazyků. Informace o tom, které jazyky jsou zahrnuty v jednotlivých verzích systému Microsoft Office 2010, naleznete v tématu Sady systému Office 2010 – lokalizované verze. Pokud vaše verze systému Microsoft Office nezahrnuje jazyk, který chcete použít, zřejmě bude nutné získat jazykovou sadu pro systém Microsoft Office. Další informace naleznete v tématu Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Poznámky   

Co chcete udělat?

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Jestliže jste vytvořili dokument, který obsahuje text v jiných jazycích, budete chtít použít příslušné slovníky ke kontrole pravopisu každého použitého jazyka. Abyste toho dosáhli, je nejprve nutné určit jazyk textu, aby se po spuštění kontroly pravopisu použil správný jazyk slovníku.

Kterou aplikaci systému Office 2010 používáte?

Access

Nastavení jazyka slovníku

Kontrola pravopisu

Excel

Nastavení jazyka slovníku

Kontrola pravopisu

OneNote

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Kontrola pravopisu

Outlook

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Kontrola pravopisu a gramatiky

PowerPoint

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Kontrola pravopisu

Project

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Kontrola pravopisu

Publisher

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Kontrola pravopisu

SharePoint Workspace

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Visio

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Kontrola pravopisu

Word

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Kontrola pravopisu a gramatiky

Přidání dalších jazyků slovníků

Další informace

Access

  Jazyk slovníku se použije pro celou databázi; nelze jej definovat pro jednotlivé záznamy nebo pole. Jestliže vaše databáze obsahuje slova ve více jazycích, je nutné zkontrolovat pravopis v jednom jazyce a potom postup opakovat pro každý další jazyk v databázi.

Nastavení jazyka slovníku

Chcete-li při kontrole pravopisu změnit jazyk slovníku pro databázi, postupujte následovně:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na tlačítko Pravopis.

  Pás karet aplikace Access s příkazem Pravopis na kartě Domů

 2. V seznamu Jazyk slovníku potvrďte, zda je vybrán správný jazyk slovníku. Není-li tomu tak, klikněte na požadovaný jazyk slovníku a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky   

  • Seznam Jazyk slovníku se zobrazí, jen když kontrola pravopisu nerozpozná slovo.

  • Jestliže změníte jazyk slovníku, bude nutné zavřít dialogové okno Pravopis a potom znovu spustit kontrolu pravopisu.

 3. Chcete-li po výběru jazyka slovníku zahájit kontrolu pravopisu, kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete kontrolu pravopisu a dalším kliknutím na položku Pravopis ji spusťte.

  Poznámky   

  • Pokaždé, když změníte jazyk slovníku a spustíte kontrolu pravopisu, jsou všechna slova, která nejsou nalezena ve vybraném jazyku slovníku, označena jako nesprávná. Proto je třeba si pamatovat, které jazyky jste již kontrolovali.

  • Není-li jazyk slovníku, který chcete použít, uveden v seznamu, bude zřejmě nutné získat jazykovou sadu nebo sadu pro kontrolu pravopisu. Další informace naleznete v tématu Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Kontrola pravopisu

Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na tlačítko Pravopis.

Poznámka   Příkaz Pravopis nemusí být k dispozici ve všech zobrazeních. Není-li příkaz Pravopis dostupný, zahájíte kontrolu pravopisu stisknutím klávesy F7.

Zpět na seznam aplikací systému Office

Excel

Nastavení jazyka slovníku

  Jazyk slovníku bude použit pro celý sešit; nelze jej použít pouze pro jednotlivé listy nebo buňky. Jestliže váš sešit obsahuje slova ve více jazycích, je nutné zkontrolovat pravopis v jednom jazyce a potom postup opakovat pro každý další jazyk v sešitu.

Chcete-li změnit jazyk slovníku pro sešit a zkontrolovat pravopis, postupujte následovně:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Pravopis.

  Pás karet aplikace Excel s tlačítkem Pravopis na kartě Revize

 2. V seznamu Jazyk slovníku potvrďte, zda je vybrán správný jazyk slovníku. Není-li tomu tak, klikněte na požadovaný jazyk slovníku a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky   

  • Seznam Jazyk slovníku se zobrazí, jen když kontrola pravopisu nerozezná slovo.

  • Jestliže změníte jazyk slovníku, bude nutné zavřít dialogové okno Pravopis a potom znovu spustit kontrolu pravopisu.

 3. Chcete-li po výběru jazyka slovníku zahájit kontrolu pravopisu, kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete kontrolu pravopisu a dalším kliknutím na položku Pravopis ji spusťte.

Kontrola pravopisu

 • Pokud chcete zkontrolovat pravopis jednotlivé buňky nebo kolekce buněk, vyberte buňky, které chcete zkontrolovat, a potom klikněte na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Pravopis.

 • Kontrolu pravopisu celého sešitu spustíte tak, že na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu kliknete na tlačítko Pravopis . Nevybírejte buňku nebo kolekci buněk.

Poznámka   Ke kontrole pravopisu vybraných buněk nebo listu se použije určený jazyk slovníku, pokud je k dispozici. Není-li příkaz Pravopis dostupný, zahájíte kontrolu pravopisu stisknutím klávesy F7.

Zpět na seznam aplikací systému Office

OneNote

  U textu, který je na stejné stránce napsán v několika jazycích, lze zkontrolovat pravopis najednou, ale jen za předpokladu, že jste pro každou část textu v jiném jazyce, než který obvykle používáte, vybrali jazyk kontroly pravopisu.

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Chcete-li nastavit jazyk kontroly pravopisu pro text, postupujte takto:

 1. Vyberte text, pro který chcete nastavit jazyk.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na položku Jazyk a potom klikněte na možnost Nastavit jazyk kontroly pravopisu Pás karet aplikace OneNote s položkou Jazyk na kartě Revize.

 3. V podokně Nastavit jazyk kontroly pravopisu ověřte, zda je k textu přidružen správný jazyk. Pokud tomu tak není, bude nutné vybrat jazyk slovníku, který chcete použít.

 4. Kliknutím na poznámku zavřete podokno slovníku.

 5. Kroky 1 až 4 opakujte pro každou část textu, kterou chcete zkontrolovat.

Kontrola pravopisu

Na kartě Revize klikněte na položku Pravopis.

Poznámka   Není-li příkaz Pravopis dostupný, zahájíte kontrolu pravopisu stisknutím klávesy F7.

Zpět na seznam aplikací systému Office

Outlook

  Pokud používáte aplikaci Outlook Express 6.0 a po instalaci systému Office 2010 se jediným dostupným jazykem pro kontrolu pravopisu stala francouzština, je třeba použít nástroj kontroly pravopisu pro další jazyky od jiného výrobce. Další informace naleznete v tématu Problémy s kontrolou pravopisu v aplikaci Outlook Express 6.0.

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Chcete-li nastavit jazyk pro kontrolu pravopisu, postupujte takto:

 1. V nové e-mailové zprávě vyberte text, který chcete zkontrolovat.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na šipku pod tlačítkem Jazyk a potom klikněte na možnost Nastavit jazyk kontroly pravopisu. Karta Revize s tlačítkem Jazyk na pásu karet zprávy aplikace Outlook

 3. V dialogovém okně Jazyk ověřte, zda je k textu přidružen správný jazyk. Pokud tomu tak není, vyberte jazyk, který chcete použít pro slovník a ostatní nástroje kontroly pravopisu. Není-li požadovaný jazyk zobrazen, posuňte se na konec seznamu.

  Poznámka   Pokud je před požadovaným jazykem zobrazena ikona Pravopis a gramatika, znamená to, že nástroje kontroly pravopisu, jako je slovník a kontrola pravopisu, jsou pro daný jazyk nainstalovány. Není-li před požadovaným jazykem zobrazena ikona Pravopis a gramatika, nejsou nástroje pro kontrolu pravopisu daného jazyka k dispozici, a není tedy možné kontrolovat v tomto jazyce pravopis a gramatiku.

Tip   Chcete-li nastavit jazyk slovníku pro novou zprávu ještě předtím, než začnete psát text, umístěte kurzor do textu nové zprávy, proveďte kroky 2 a 3, napište e-mailovou zprávu a potom zkontrolujte pravopis podle návodu v následující části Kontrola pravopisu a gramatiky v aplikaci Outlook.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu a mluvnice na položku Pravopis a gramatika.

Poznámka   Ke kontrole pravopisu a gramatiky vybraného textu nebo položky aplikace Outlook se použije určený jazyk slovníku – pokud je k dispozici. Není-li příkaz Pravopis a gramatika dostupný, zahájíte kontrolu pravopisu stisknutím klávesy F7.

Zpět na seznam aplikací systému Office

PowerPoint

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Chcete-li nastavit jazyk kontroly pravopisu pro text v prezentaci, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte text, který chcete zkontrolovat.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na položku Jazyk a potom klikněte na možnost Nastavit jazyk kontroly pravopisu Pás karet aplikace PowerPoint s položkou Nastavit jazyk na kartě Revize.

 3. V dialogovém okně Jazyk ověřte, zda je k textu přidružen správný jazyk. Jestliže tomu tak není, vyberte jazyk slovníku, který chcete použít.

  Poznámka   Pokud je před jazykem zobrazena ikona Pravopis a gramatika, znamená to, že pro daný jazyk je nainstalován slovník a kontrola pravopisu. Není-li před jazykem zobrazena ikona Pravopis a gramatika, není slovník pro tento jazyk k dispozici, a není tedy možné v tomto jazyku kontrolovat pravopis.

 4. Kroky 1 až 3 opakujte pro každou část textu, kterou chcete zkontrolovat.

Kontrola pravopisu

Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Pravopis.

Poznámka   Není-li příkaz Pravopis dostupný, zahájíte kontrolu pravopisu stisknutím klávesy F7.

Zpět na seznam aplikací systému Office

Project

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Chcete-li nastavit jazyk kontroly pravopisu pro text a zkontrolovat pravopis na stránce projektu, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Projekt klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Pravopis Tlačítko Pravopis na pásu karet aplikace Project.

 2. V seznamu Jazyk slovníku potvrďte, zda je vybrán správný jazyk slovníku. Není-li tomu tak, klikněte na požadovaný jazyk slovníku a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky   

  • Seznam Jazyk slovníku se zobrazí, jen když kontrola pravopisu nerozezná slovo.

  • Jestliže změníte jazyk slovníku, bude nutné zavřít dialogové okno Pravopis a potom znovu spustit kontrolu pravopisu.

 3. Chcete-li po výběru jazyka slovníku zahájit kontrolu pravopisu, kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete kontrolu pravopisu a dalším kliknutím na příkaz Pravopis ji spusťte.

Kontrola pravopisu

Na kartě Projekt klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Pravopis .

Poznámka   Není-li příkaz Pravopis dostupný, zahájíte kontrolu pravopisu stisknutím klávesy F7.

Zpět na seznam aplikací systému Office

Publisher

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Chcete-li nastavit jazyk kontroly pravopisu pro text, postupujte takto:

 1. Vyberte text, pro který chcete nastavit jazyk.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na šipku pod tlačítkem Jazyk a potom klikněte na možnost Nastavit jazyk kontroly pravopisu Tlačítko Jazyk na pásu karet aplikace Publisher.

 3. V dialogovém okně Jazyk ověřte, zda je k textu přidružen správný jazyk. Pokud tomu tak není, vyberte jazyk, který chcete použít pro slovník a ostatní nástroje kontroly pravopisu. Jestliže nevidíte požadovaný jazyk, pokračujte v posunování seznamu, dokud jej nenajdete.

 4. Kroky 1 až 3 opakujte pro každou část textu, kterou chcete zkontrolovat.

Kontrola pravopisu

Na kartě Domů klikněte na položku Pravopis.

Poznámka   Není-li příkaz Pravopis dostupný, zahájíte kontrolu pravopisu stisknutím klávesy F7.

Zpět na seznam aplikací systému Office

SharePoint Workspace

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Chcete-li nastavit jazyk kontroly pravopisu v aplikaci SharePoint Workspace, je třeba nejprve spustit kontrolu pravopisu.

 1. Otevřete položku v nástroji pracovního prostoru pro úpravy a klikněte do pole s formátovaným textem.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Pravopis nebo stiskněte klávesu F7.

 3. Pokud program nalezne pravopisné chyby, otevře se dialogové okno Pravopis.

  Pokud program žádné pravopisné chyby nenajde, přimějete ho k otevření dialogového okna Pravopis tím, že před spuštěním kontroly pravopisu přidáte do textového pole s formátovaným textem chybně napsané slovo.

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 5. Klikněte na rozevírací seznam Jazyk slovníku a poté klikněte na jazyk, který chcete nastavit jako jazyk kontroly pravopisu.

  Není-li jazyk, který chcete nastavit jako jazyk kontroly pravopisu, zobrazen, bude možné jej nainstalovat podle popisu v tématu Nastavení jazyka pro úpravy, zobrazení a nápovědu.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Zpět na seznam aplikací systému Office

Visio

Kontrola pravopisu používá slovník jazyka, který odpovídá jazyku přidruženému ke každému bloku textu. Pokud diagram obsahuje bloky textu v různých jazycích, je nutné nastavit příslušný jazyk pro každý blok textu.

Pokud například stránka obsahuje text ve francouzštině a španělštině a chcete zkontrolovat pravopis pomocí příslušných slovníků, je třeba nastavit francouzský text jako francouzštinu a španělský text jako španělštinu. Jestliže vaše verze systému Office 2010 neobsahuje slovník požadovaného jazyka, přečtěte si téma Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Chcete-li nastavit jazyk kontroly pravopisu pro text a zkontrolovat pravopis publikace, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte blok textu, který chcete zkontrolovat.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Jazyk a potom klikněte na možnost Nastavit jazyk kontroly pravopisu Tlačítko Jazyk na pásu karet aplikace Visio.

 3. V poli Jazyk ověřte, zda je k bloku textu přidružen správný jazyk. Není-li tomu tak, vyberte požadovaný jazyk slovníku.

 4. Kroky 1 až 3 opakujte pro každý blok textu, který chcete zkontrolovat.

Kontrola pravopisu

Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Pravopis.

Poznámka   Ke kontrole pravopisu každého bloku textu se použije příslušný určený jazyk slovníku – pokud je k dispozici.

Zpět na seznam aplikací systému Office

Word

Nastavení jazyka kontroly pravopisu

Chcete-li nastavit jazyk kontroly pravopisu pro text a zkontrolovat pravopis dokumentu, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte text, který chcete zkontrolovat.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Jazyk a potom klikněte na možnost Nastavit jazyk kontroly pravopisu Tlačítko Jazyk na pásu karet aplikace Word.

 3. V dialogovém okně Jazyk ověřte, zda je k textu přidružen správný jazyk. Jestliže tomu tak není, vyberte jazyk, který chcete použít pro slovník a ostatní nástroje kontroly pravopisu.

  Pokud je před jazykem zobrazena ikona Pravopis a gramatika, znamená to, že nástroje kontroly pravopisu, jako je kontrola pravopisu, jsou pro daný jazyk nainstalovány. Není-li před jazykem zobrazena ikona Pravopis a gramatika, není slovník pro tento jazyk k dispozici, a není tedy možné kontrolovat v tomto jazyce pravopis a gramatiku.

 4. Kroky 1 až 3 opakujte pro každou část textu, která je v jiném jazyce.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Na kartě Revize klikněte na tlačítko Pravopis a gramatika.

Poznámka   Ke kontrole pravopisu každé části textu se použije příslušný určený jazyk slovníku – pokud je k dispozici.

Zpět na seznam aplikací systému Office

Začátek stránky

Přidání dalších jazyků slovníků

To, které jazyky slovníků jsou zahrnuty v nástrojích kontroly pravopisu, záleží na jazycích, které obsahuje vaše jazyková verze systému Office 2010. Není-li požadovaný jazyk uveden v dialogovém okně Jazyk se zobrazenou ikonou Obrázek tlačítka před svým názvem, není tento slovník dostupný. Zřejmě bude nutné opatřit si jazykovou sadu nebo sadu LIP. Další informace naleznete v tématu Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Pokud chcete zjistit, které jazyky nástrojů pro kontrolu pravopisu jsou součástí vaší verze systému Office 2010, vyhledejte informace v tématu Sady systému Office 2010 – lokalizované verze.

Začátek stránky

Další informace

Začátek stránky

Použít na: Project Standard 2010, InfoPath 2010, Access 2010, Excel 2010, Groove 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010, Visio 2010, Office 2010, OneNote 2010, Visio Standard 2010, PowerPoint 2010, Visio Premium 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk