Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce v Office for Mac 2011

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud si chcete zobrazit konkrétní instrukce pro kontrolu pravopisu a gramatiky v jiném jazyce v Office 2011, klikněte na aplikaci, kterou používáte.

Poznámky : 

 • Všechny vlastního slovníku, který je změnit v jedné Office for Mac aplikace ovlivní všechny ostatní aplikace. Například v aplikaci Word nastavení vlastního slovníku, uvidíte změny při příštím otevření aplikace PowerPoint nebo Excel.

 • Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Microsoft Office for Mac 2011 obsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou slovníky a gramatická pravidla, pro více než jeden jazyk. Pokud se chcete podívat, jaké jazyky se dodávají s Microsoft Office for Mac 2011, přečtěte si téma o nástrojích kontroly pravopisu dostupných pro jednotlivé jazyky.

Udělejte některou z těchto věcí:

Kontrola pravopisu pro jiný jazyk

Pokud vytvoříte dokument, který obsahuje text v různých jazycích, budete chtít pro kontrolu každého z použitých jazyků použít příslušný slovník. K tomu je nutné jazyk v textu označit tak, aby se po spuštění kontroly pravopisu použil správný jazyk slovníku.

 1. Vyberte text napsaný v jiném jazyce.

 2. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Language (Jazyk).

 3. V poli Mark selected text as (Označit vybraný text jako) vyberte jazyk, který chcete použít, a klikněte na OK.

 4. Až text označíte, zkontrolujte pravopis dokumentu.

  Ve chvíli, kdy kontrola pravopisu dojde k označenému textu, použije pro jeho kontrolu slovník zadaného jazyka. Pak se kontrola pravopisu vrátí k výchozímu jazyku slovníku, aby mohla zkontrolovat zbytek dokumentu.

Změna výchozího jazyka pro kontrolu pravopisu

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Language (Jazyk).

 2. V poli Mark selected text as (Označit vybraný text jako) vyberte jazyk, který chcete použít, klikněte na Default (Výchozí) a pak klikněte na Ano.

  Poznámka : Změna výchozího jazyka ovlivní ostatní nastavení jazyka, jako je třeba formátování používané pro kalendářní data, čísla a měny.

Nastavení jazykových pravidel pro kontrolu pravopisu

Když se přepnete na jiný jazyk nebo změníte výchozí jazyk slovníku kontroly pravopisu, můžete pro určité jazyky nastavit další pravidla.

 1. Ujistěte se, že je otevřený nějaký dokument.

  Pokud není žádný dokument otevřený, následující krok nebude fungovat.

 2. V nabídce Word klikněte na Předvolby.

 3. V části Authoring and Proofing Tools (Vytváření obsahu a nástroje kontroly pravopisu) klikněte na Spelling and Grammar (Pravopis a gramatika).

 4. V části Spelling (Pravopis) udělejte některý z těchto kroků:

Funkce

Akce

Pravopis před jazykovou reformou (tradiční) v brazilštině

V místní nabídce Brazilian Modes (Režimy brazilštiny) klikněte na Pre-reform (Pravopis před jazykovou reformou).

Ověřená a doporučovaná budou jen slova, jejichž pravopis se bral jako správný před jazykovou reformou.

Pravopis po jazykové reformě (nový) v brazilštině

V místní nabídce Brazilian Modes (Režimy brazilštiny) klikněte na Post-reform (Pravopis po jazykové reformě).

Kontrolovat a navrhovat se budou jenom slova, jejichž pravopis se bere jako správný po jazykové reformě. Varianty používané před reformou se označí příznakem. Toto je výchozí nastavení.

Pravopis v brazilštině před jazykovou reformou a po ní

V místní nabídce Brazilian Modes (Režimy brazilštiny) klikněte na Both (Obojí).

Ověřené a doporučované jsou obě varianty pravopisu platné před jazykovou reformou a po ní.

Velká písmena s diakritikou ve francouzštině

Zaškrtněte políčko Enforce accented uppercase in French (Vynutit velká písmena s akcenty ve francouzštině).

Slova, která by se měla psát s velkými písmeny s diakritikou, se označí příznakem, pokud se velká písmena s diakritikou vynechají. Navrhovat se budou jenom varianty s velkými písmeny s diakritikou.

Tradiční pravopis ve francouzštině

V místní nabídce French Modes (Režimy francouzštiny) klikněte na Traditional spelling (Tradiční pravopis).

Ověřená a doporučovaná budou jen slova, jejichž pravopis se bral jako správný před jazykovou reformou.

Nový pravopis ve francouzštině

V místní nabídce French Modes (Režimy francouzštiny) klikněte na New spelling (Nový pravopis).

Kontrolovat a navrhovat se budou jenom slova, jejichž pravopis se bere jako správný po jazykové reformě. Varianty používané před reformou se označí příznakem.

Tradiční a nový pravopis ve francouzštině

V místní nabídce French Modes (Režimy francouzštiny) klikněte na Traditional and new spelling (Tradiční a nový pravopis).

Ověřují a navrhují se obě varianty pravopisu platné před jazykovou reformou a po ní. Toto je výchozí nastavení.

Pravidla pravopisu po jazykové reformě (nového) v němčině

Zaškrtněte políčko Use German post-reform rules (Pravidla platící v němčině po jazykové reformě).

Kontrolovat a navrhovat se budou jenom slova, jejichž pravopis se bere jako správný po jazykové reformě. Varianty používané před reformou se označí příznakem. Toto je výchozí nastavení.

Pravopis před jazykovou reformou (tradiční) v portugalštině

V místní nabídce Portuguese Modes (Režimy portugalštiny) klikněte na Pre-reform (Pravopis před jazykovou reformou).

Ověřená a doporučovaná budou jen slova, jejichž pravopis se bral jako správný před jazykovou reformou.

Pravopis po jazykové reformě (nový) v portugalštině

V místní nabídce Portuguese Modes (Režimy portugalštiny) klikněte na Post-reform (Pravopis po jazykové reformě).

Kontrolovat a navrhovat se budou jenom slova, jejichž pravopis se bere jako správný po jazykové reformě. Varianty používané před reformou se označí příznakem. Toto je výchozí nastavení.

Pravopis v portugalštině před jazykovou reformou a po ní

V místní nabídce Portuguese Modes (Režimy portugalštiny) klikněte na Both (Obojí).

Ověřené a doporučované jsou obě varianty pravopisu platné před jazykovou reformou a po ní.

Striktní vynucení ë v ruštině

Zaškrtněte políčko Russian: Enforce strict ë (Ruština: Striktně vynucovat ë).

Slova, která by se měla psát se znakem ë, se v případě vynechání diakritiky označí a navrhovat se budou jenom varianty s ë.

Jenom tvary sloves pro tuteo ve španělštině

V místní nabídce Spanish Modes (Režimy španělštiny) klikněte na Tuteo verb forms only (Pouze tvary sloves pro tuteo).

Slova, která by se měla psát s tvary sloves pro tuteo, se označí příznakem, pokud se nepoužije tvar sloves pro tuteo. Navrhovat se budou jenom varianty s tvary sloves pro tuteo. Toto je výchozí nastavení.

Jenom tvary sloves pro voseo ve španělštině

V místní nabídce Spanish Modes (Režimy španělštiny) klikněte na Voseo verb forms only (Pouze tvary sloves pro voseo).

Slova, která by se měla psát s tvary sloves pro voseo, se označí příznakem, pokud se nepoužije tvar sloves pro voseo. Navrhovat se budou jenom varianty s tvary sloves pro voseo.

Tvary sloves pro tuteo a voseo ve španělštině

V místní nabídce Spanish Modes (Režimy španělštiny) klikněte na Tuteo and Voseo verb forms (Tvary sloves pro tuteo a voseo).

Budou se ověřovat a navrhovat tvary sloves jak pro tuteo, tak pro voseo.

Microsoft Office for Mac 2011 obsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou slovníky a gramatická pravidla, pro více než jeden jazyk. Pokud se chcete podívat, jaké jazyky se dodávají s Microsoft Office for Mac 2011, přečtěte si téma o nástrojích kontroly pravopisu dostupných pro jednotlivé jazyky.

Udělejte některou z těchto věcí:

Kontrola pravopisu pro jiný jazyk

Pokud vytvoříte dokument, který obsahuje text v různých jazycích, budete chtít pro kontrolu každého z použitých jazyků použít příslušný slovník. K tomu je nutné jazyk v textu označit tak, aby se po spuštění kontroly pravopisu použil správný jazyk slovníku.

 1. Vyberte text napsaný v jiném jazyce.

 2. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Language (Jazyk).

 3. V poli Mark selected text as (Označit vybraný text jako) vyberte jazyk, který chcete použít, a klikněte na OK.

 4. Až text označíte, zkontrolujte pravopis dokumentu.

  Ve chvíli, kdy kontrola pravopisu dojde k označenému textu, použije pro jeho kontrolu slovník zadaného jazyka. Pak se kontrola pravopisu vrátí k výchozímu jazyku slovníku, aby mohla zkontrolovat zbytek dokumentu.

Změna výchozího jazyka pro kontrolu pravopisu

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Language (Jazyk).

 2. V poli Mark selected text as (Označit vybraný text jako) vyberte jazyk, který chcete použít, klikněte na Default (Výchozí) a pak klikněte na Ano.

  Poznámka : Změna výchozího jazyka ovlivní ostatní nastavení jazyka, jako je třeba formátování používané pro kalendářní data, čísla a měny.

Microsoft Office for Mac 2011 obsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako jsou slovníky a gramatická pravidla, pro více než jeden jazyk. Pokud se chcete podívat, jaké jazyky se dodávají s Microsoft Office for Mac 2011, přečtěte si téma o nástrojích kontroly pravopisu dostupných pro jednotlivé jazyky. Pokud chcete zkontrolovat pravopis v jiném jazyce, je nutné změnit výchozí jazyk kontroly pravopisu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna výchozího jazyka pro kontrolu pravopisu

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Language (Jazyk).

 2. Vyberte jazyk, který chcete použít.

  Poznámka : Změna výchozího jazyka ovlivní ostatní nastavení jazyka, jako je třeba formátování používané pro kalendářní data, čísla a měny.

Viz taky

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce v Office 2016 pro Mac

Překlad obsahu do jiného jazyka

Informace o vícejazyčných funkcích v Office

Použití vlastního slovníku

Nástroje kontroly pravopisu, které jsou dostupné pro všechny jazyky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×