Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Pokud vytváříte dokumenty v jazycích používajících latinskou abecedu, jako je angličtina, francouzština, španělština a němčina, a nepotřebujete měnit jazyk rozložení kláves, můžete u textu nastavit jazyk kontroly pravopisu tak, aby se v jednom dokumentu kontroloval pravopis různých jazyků.

Poznámka : Pokud chcete psát v jazyce, který nepoužívá latinku, třeba v arabštině nebo čínštině, můžete přepnout rozložení klávesnice pomocí panelu jazyků. Když změníte rozložení klávesnice, Office automaticky změní jazyk kontroly pravopisu a gramatiky. Další informace najdete v článku Povolení nebo změna jazyka rozložení klávesnice.

Pokud chcete psát mezinárodní znaky, jako třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç), nebo nějaký symbol, jako třeba značku zaškrtnutí, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Použijte galerii symbolů. Další informace najdete v článku Vložení symbolů.

 • Pokud znáte kódy ASCII speciálních znaků, které nejsou v rozložení klávesnice, můžete požadovaný znak nebo symbol napsat zadáním kódu ASCII.

Pokud chcete zjistit, jak nastavit jazyk kontroly pravopisu, klikněte na produkt Office, který používáte.

 1. V dokumentu dejte kurzor na místo, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Pokud jste text už napsali, vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Jazyk a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  Nastavit jazyk kontroly pravopisu

 3. V dialogovém okně Jazyk nebo v podokně Jazyk kontroly pravopisu se posuňte k požadovanému jazyku a podívejte se, jestli je před jazykem zobrazená ikona Kontrolovat pravopis a gramatiku. Ikona Kontrolovat pravopis a gramatiku ve Wordu 2013

  Pokud je ikona zobrazená, znamená to, že pro tento jazyk máte nainstalované nástroje kontroly pravopisu. Pokud ikonu nevidíte, je to v pořádku – přečtěte si poznámky v kroku 6.

 4. Začněte zadávat text.

 5. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.

 6. Až budete příště kontrolovat pravopis, můžete v podokně nebo dialogovém okně Kontrola pravopisu změnit jazyk slovníku a zkontrolovat dokument pro každý použitý jazyk. Tento krok opakujte pro každý jazyk použitý v dokumentu.

  Poznámky : 

  • Pokud se nic nestane nebo se zobrazí chybová zpráva, možná nemáte pro tento jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu. Přidejte jazyk podle pokynů ve zprávě nebo se podívejte na článek Přidání jazyka nebo nastavení jazykových předvoleb v Office, ve kterém se dozvíte, jak přidat potřebný jazyk.

  • Pokud po provedení těchto kroků neidentifikuje nástroj pro kontrolu pravopisu správně chyby, zkuste v dialogovém okně Jazyk zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk.

Když kontrolujete pravopis databáze nebo sešitu a chcete změnit jazyk, změňte jazyk slovníku v průběhu procesu kontroly pravopisu:

 1. Na kartě Revize v Excelu nebo na kartě Domů v Accessu klikněte na Pravopis.

 2. V podokně nebo dialogovém okně Pravopis zvolte požadovaný jazyk v seznamu Jazyk slovníku.

Pokud není požadovaný jazyk k dispozici, možná potřebujete sadu Office Language Pack. Další informace najdete v článcích Potřebuju jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack pro Office 2013? a Sada Language Accessory Pack pro Office 2016.

Pokud chcete změnit výchozí jazyk pro úpravy pro kontrolu pravopisu, podívejte se na článek Přidání jazyka nebo nastavení jazykových předvoleb v Office.

V InfoPath Designeru platí Nastavení jazyka kontroly pravopisu pro aktuální formulářové zobrazení. Formuláře s několika zobrazeními můžou mít pro každé zobrazení jiný jazyk kontroly pravopisu. V InfoPath Editoru platí Nastavení jazyka kontroly pravopisu pro celý formulář. Jazyk kontroly pravopisu platí pro celé zobrazení. Celý text je v zobrazení označený jako stejný jazyk.

Změna jazyka formuláře:

 1. Na kartě Domů klikněte na šipku pod tlačítkem Pravopis a pak klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na požadovaný jazyk.

 3. Začněte psát nebo zkontrolujte pravopis.

Nastavení jazyka kontroly pravopisu při vytváření nového dokumentu

 1. V novém dokumentu klikněte na místo, kde chcete začít psát v jiném jazyce.

 2. Na kartě Revize klikněte na Pravopis a potom na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  Na kartě Revize klikněte na Pravopis > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 3. Posuňte se v seznamu, vyberte požadovaný jazyk a klikněte na OK.

  Obrázek seznamu Nastavit jazyk kontroly pravopisu ve Word Web Appu

 4. Začněte psát v jazyce, který jste vybrali.

 5. Když budete chtít přepnout zpátky na původní jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Nastavení jazyka kontroly pravopisu při upravování existujícího dokumentu

 1. Otevřete existující dokument, pro který chcete změnit jazyk.

 2. Klikněte na Upravit dokument a potom klikněte na Word Online.

  Upravit ve Wordu Online

 3. Vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a pak klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  Kliknutí pravým tlačítkem a kliknutí na Nastavit jazyk kontroly pravopisu

 4. Posuňte se v seznamu, vyberte požadovaný jazyk a klikněte na OK.

  Obrázek seznamu Nastavit jazyk kontroly pravopisu ve Word Web Appu

 5. Začněte psát v jazyce, který jste vybrali.

 6. Když budete chtít přepnout zpátky na původní jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Viz taky

Poznámky : 

Pokud chcete zjistit, jak nastavit jazyk kontroly pravopisu, klikněte na produkt Office, který používáte.

Pokud chcete nastavit jazyk v Accessu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celou databázi:

 1. Otevřete accessovou databázi, pro kterou chcete změnit jazyk slovníku.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Access.

  Tlačítko Možnosti aplikace Access

 3. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. V seznamu Jazyk slovníku klikněte na jazyk slovníku, který chcete použít, a potom klikněte na OK.

 5. Pokud chcete zkontrolovat pravopis, vyberte záznamy nebo pole, které chcete zkontrolovat, a potom klikněte na Pravopis Button image na kartě Domů.

  Poznámky : 

  • Kontrola pravopisu používá ke kontrole pravopisu v databázi jazyk vybraného slovníku. Pokud chcete zkontrolovat pravopis v databázi s více jazyky, musíte změnit jazyk slovníku a zkontrolovat pravopis pro každý jazyk v databázi zvlášť.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, můžete potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v Excelu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celý sešit:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

  Tlačítko Možnosti aplikace Excel

 2. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. V seznamu Jazyk slovníku klikněte na jazyk slovníku, který chcete použít, a potom klikněte na OK.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis na listu, klikněte na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na Pravopis Button image .

  Poznámky : 

  • Pokud chcete zkontrolovat pravopis v sešitu s více jazyky, musíte změnit jazyk slovníku a zkontrolovat pravopis pro každý jazyk v sešitu nebo buňce zvlášť.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v InfoPathu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celou šablonu nebo formulář v InfoPathu:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na jazyk, který chcete použít.

 3. Začněte psát v novém jazyce.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–2. V kroku 2 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 5. Pokud chcete zkontrolovat pravopis ve formuláři, klikněte na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na Pravopis Button image .

  Poznámka : Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk ve OneNotu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v podokně úloh Kontrola pravopisu.

Nastavení jazyka slovníku poznámky:

 1. Vyberte poznámku, pro kterou chcete nastavit jazyk, nebo dejte kurzor na místo, kde chcete začít novou poznámku.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 3. V podokně úloh Nastavit jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 5. Pravopis zkontrolujete tak, že v nabídce Nástroje přejdete na Pravopis a kliknete na Pravopis Button image .

  Poznámka : Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v Outlooku, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a gramatika.

Změna jazyka slovníku pro celou zprávu:

 1. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na šipku pod tlačítkem Pravopis a pak klikněte na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Button image , znamená to, že jsou pro daný jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a tezaurus. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika Button image není, můžete psát a upravovat text, ale nemůžete kontrolovat pravopis nebo gramatiku nebo použít pro daný jazyk tezaurus.

 3. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis ve zprávě, klikněte na Pravopis Button image na kartě Zprávy.

  Poznámky : 

  • Pokud po provedení těchto kroků neidentifikuje nástroj pro kontrolu pravopisu správně pravopisné chyby, zkuste v dialogovém okně Jazyk zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk (v kroku 2).

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v PowerPointu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a gramatika.

Změna jazyka slovníku pro celý snímek:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na Jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Button image , znamená to, že jsou pro daný jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a tezaurus. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika Button image není, můžete psát a upravovat text, ale nemůžete kontrolovat pravopis nebo gramatiku nebo použít pro daný jazyk tezaurus.

 3. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–2. V kroku 2 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis snímku, klikněte na Pravopis Button image na kartě Revize.

  Poznámky : 

  • V PowerPointu musíte použít kontrolu pravopisu pro každý snímek zvlášť.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, můžete potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v Publisheru, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celou publikaci:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Jazyk a potom na Nastavit jazyk.

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

 3. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 4. Pravopis zkontrolujete tak, že v nabídce Nástroje přejdete na Pravopis a kliknete na Pravopis Button image .

  • Pokud chcete zkontrolovat pravopis na všech stránkách vícestránkové publikace, musí být zaškrtnuté políčko Kontrolovat všechny texty v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, můžete potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk ve Visiu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Změna jazyka slovníku pro část textu ve Visiu:

 1. Vyberte část existujícího textu. Nebo zadejte nový text v jazyce, který chcete použít, a potom ho vyberte.

 2. V nabídce Formát klikněte na Text a pak klikněte na kartu Písmo.

 3. V seznamu Jazyk klikněte na jazyk, který chcete použít.

  Poznámka : Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

 1. Dejte kurzor na místo v dokumentu, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Nebo, pokud chcete změnit jazyk související s existující částí textu, vyberte příslušný text.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Button image , znamená to, že jsou pro daný jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a tezaurus. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika Button image není, můžete psát a upravovat text, ale nemůžete kontrolovat pravopis nebo gramatiku nebo použít pro daný jazyk tezaurus.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 zvolte nový jazyk, který chcete použít.

  Poznámky : 

  • Pokud po provedení těchto kroků neidentifikuje nástroj pro kontrolu pravopisu správně chyby, zkuste v dialogovém okně Jazyk zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk (v kroku 3).

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, můžete potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Viz také

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×