Kontrola pravopisu a gramatiky

Při psaní zprávy Lync pro Mac označuje chybně napsaná slova červeným tečkovaným podtržením. Pokud chcete, aby Lync přestal označovat slovo jako chybné – třeba jméno přítele – můžete slovo přidat do slovníku kontroly pravopisu.

Lync používá kontrolu pravopisu a gramatiky, která je integrovaná v systému Mac OS X.

Udělejte jednu z těchto věcí:

Kontrola pravopisu jednoho slova

  1. Podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na podtržené slovo.

  2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Co chcete udělat

Postup

Ignorování chybně napsaného slova pro zbytek konverzace

Klikněte na Přeskočit slovo.

Přidání slova do slovníku kontroly pravopisu

Klikněte na Přidat do slovníku.

Výběr z navrhovaných oprav pravopisu

Klikněte na pravopis, který chcete.

Poznámka : Pokud chcete označit chybně napsaná slova červeným tečkovaným podtržením, otevřete okno konverzace a potom v nabídce Úpravy najeďte myší na Pravopis. Ujistěte se, že je vedle položky Kontrolovat pravopis při psaní značka zaškrtnutí.

Kontrola pravopisu a gramatiky ve zprávě

Před tím, než klepnete na Odeslat, můžete v okně konverzace zkontrolovat pravopis a gramatiku zprávy.

  1. V nabídce Úpravy najeďte myší na Pravopis a potom klikněte na Zobrazit kontrolu pravopisu a gramatiky.

  2. Pokud chcete povolit kontrolu gramatiky, zaškrtněte políčko Kontrolovat gramatiku.

  3. U každého slova zvýrazněného v okně Pravopis a gramatika udělejte jednu z těchto věcí:

Co chcete udělat

Postup

Přeskočení návrhu pravopisu nebo gramatiky

Klikněte na Přeskočit.

Přidání slova do slovníku kontroly pravopisu

Klikněte na Přidat do slovníku.

Použití jednoho z návrhů na opravu

Klikněte na navrhovanou opravu, kterou chcete, a potom klikněte na Změnit.

Vypnutí kontroly pravopisu při psaní

Pokud nechcete, aby se při psaní označovala červeným tečkovaným podtržením chybně napsaná slova, můžete kontrolu pravopisu vypnout.

  • V nabídce Úpravy najeďte myší na Pravopis a potom zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Kontrolovat pravopis při psaní.

Viz taky

Formátování písma ve zprávách

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×