Kontrola podepsaného dokumentu

Funkce popsaná v tomto tématu nápovědy je k dispozici pouze v případě, že jsou nainstalovány některé z následujících verzí serveru Office SharePoint Server 2007 a sady Microsoft Office Enterprise 2007: čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), japonština nebo korejština.

Pokud jste dokument schválili:

  • Pokud jste dokument schválili jako předběžný schvalovatel.     Proces schvalování souborů, které jste schválili, můžete nadále sledovat, nebyl-li proces schvalování dokončen schválením konečného schvalovatele nebo jestliže tyto soubory nebyly zamítnuty v dalších krocích schvalování. Soubor můžete otevřít v režimu úprav klepnutím na odkaz na soubor zobrazený na stránce Schváleno mnou. Můžete buď přímo ověřit razítka na zobrazeném dokumentu, nebo klepnutím na tlačítko Zobrazit podpis na panelu Podpis, který je zobrazen v horní části obrazovky, zobrazit další i předchozí schvalovatele v postupném pořadí. Stav můžete sledovat, aniž byste otevřeli soubor, pomocí pole zobrazeného na stránce Schváleno mnou nebo přechodem na stránku, na které jsou uvedeny vlastnosti souboru. Chcete-li přejít na stránku s vlastnostmi souboru, vyberte soubor na stránce Schváleno mnou, klepněte na šipku, která se zobrazí, a pak klepněte na příkaz Zobrazit vlastnosti.

  • Pokud jste dokument schválili jako konečný schvalovatel.     Ihned po schválení bude soubor přesunut a uložen ve složce Týmových složek odpovídající oddělení, do kterého patří odesílatel. Podle potřeby můžete také uložit další kopii do složky jiného oddělení. Další informace získáte od správce. Před původní název souboru bude přidáno číslo dokumentu. Další informace o způsobu vyhledání souborů uložených v Týmových složkách získáte v tématu Uložení schválených souborů.

Pokud jste dokument zamítli:

  • Pokud jste dokument zamítli jako všeobecný schvalovatel v kroku postupného schvalování.     Ihned po zamítnutí dokumentu, ať již předběžným nebo konečným schvalovatelem, je proces schvalování tohoto dokumentu dokončen. Dokument je přesunut do složky Zamítnuto pro mne odesílatele a další kroky procesu schválení jsou zrušeny. Je-li dokument zamítnut, je všem účastníkům procesu schvalování zaslána e-mailová zpráva se shrnutím procesu schvalování.

  • Pokud jste dokument zamítli jako spolupracující spolupodepisující osoba v paralelním procesu schvalování.     Ihned po zamítnutí soubor zmizí ze složky Ke schválení i ze složky Schváleno mnou. Proces schvalování však pokračuje, pokud dokument nezamítnou všechny spolupodepisující osoby ve stejném paralelním kroku. Dokument proto až do dokončení procesu schvalování zůstane ve složce Navrženo mnou, nikoli ve složce Zamítnuto pro mne odesílatele. E-mailová zpráva se shrnutím procesu schvalování nebude odeslána, protože proces schvalování dosud není dokončen. Jestliže dokument zamítnete poté, co jej zamítly i ostatní spolupodepisující osoby, je celý aktuální krok považován za zamítnutý a celý proces schvalování je ukončen. Dokument je přesunut do složky Zamítnuto pro mne odesílatele a všem účastníkům procesu schvalování je zaslána e-mailová zpráva se shrnutím procesu schvalování.

  • Pokud jste dokument zamítli jako spoluschvalující konsignant.     Proces schvalování dokumentu je ukončen jako zamítnutý bez ohledu na rozhodnutí ostatních schvalovatelů ve stejném paralelním kroku. Dokument je přesunut do složky Zamítnuto pro mne odesílatele a další kroky schvalování jsou zrušeny. Je-li dokument zamítnut, je všem účastníkům procesu schvalování zaslána e-mailová zpráva se shrnutím procesu schvalování.

Pokud jste dokument podepsali jako člen skupiny:

  • Pokud jste dokument zablokovali.     Dokument zůstane ve složce Ke schválení aktuálního schvalovatele k pozdějšímu schválení, aniž by byl přesunut do dalšího kroku. Pole Stav se změní na Blokováno. Odesílatel také uvidí, že stav dokumentu je Blokováno, ve složce Navrženo mnou. Jestliže dokument zablokujete jako jedna ze spolupodepisujících osob v paralelním scénáři, ostatní spolupodepisující osoby ve stejném kroku mohou stále pokračovat ve schvalování.

  • Pokud jste dokončili schvalování z vlastní pravomoci.     Předběžný schvalovatel může dokončit schvalování z vlastní pravomoci, jestliže na něj byla delegována konečná schvalující autorita. Rozhodnete-li se dokončit schvalování z vlastní pravomoci a dokument schválíte, proces schvalování je dokončen. Všechny požadavky na schválení pro další schvalovatele jsou zrušeny a soubor je odeslán do příslušné složky Týmových složek. Všem osobám uvedeným jako další schvalovatelé a všem účastníkům procesu schvalování včetně odesílatele je zaslána e-mailová zpráva se shrnutím procesu schvalování. Vzhledem k tomu, že spolupodepisující osoby v paralelním pracovním postupu schvalování nejsou oprávněny dokončit schvalování samostatně, je tato možnost zakázána.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×