Kontrola kompatibility s webem: chyby relací a vyhledávání

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku jsou uvedeny chyby relací a vyhledávání, se kterými se můžete setkat při spuštění kontroly kompatibility, a informace, které vám mohou pomoci tyto problémy vyřešit.

Obecné informace o chybách kontroly kompatibility najdete v článku Kontrola kompatibility s webem: Obecné chyby.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Text chyby:    Datový typ sloupce není kompatibilní s vyhledáváním na webu.

Význam:    Datový typ uvedeného vyhledávacího pole není podporován na webu.

Akce:    Vyhledávací pole musí mít jeden z následujících podporovaných datových typů:

  • Jeden řádek textu

  • Datum a čas

  • Číslo

  • Vypočítané pole, které vrací jeden řádek textu

Začátek stránky

ACCWeb105001

Text chyby:    Vyhledávací vázaný sloupec musí z důvodu zajištění kompatibility s webem představovat primární klíč.

Význam:    Vázaný sloupec uvedeného vyhledávacího pole není primární klíč cílové vyhledávací tabulky.

Akce:    Pomocí průvodce vyhledáváním vytvořte znovu vyhledávací pole. Jako vázaný sloupec zadejte sloupec primárního klíče cílové vyhledávací tabulky.

Začátek stránky

ACCWeb105002

Text chyby:    Zdroje řádků vyhledávání musí být úplné příkazy SQL s jednou tabulkou a zadanými poli tabulky, která jsou kompatibilní s webem.

Význam:    Je splněna jedna nebo obě následující podmínky:

  • Dotaz pro uvedené vyhledávání používá jako zdroj dat více než jednu tabulku nebo dotaz.

  • Sloupce použité v dotazu nejsou explicitně vybrány.

Akce:    Vytvořte vyhledávání znovu a zajistěte, aby byly splněny následující podmínky:

  • Vyhledávání používá jako zdroj dat jednu tabulku, která je kompatibilní s webem.

    Tip: Pro každou tabulku, která není kompatibilní s webem, musí být při spuštění kontroly kompatibility vytvořen v tabulce problémů s kompatibilitou s webem řádek.

  • Vyhledávací dotaz určuje explicitně každé pole (nepoužívejte proto příkaz SELECT *).

Začátek stránky

ACCWeb105003

Text chyby:    Vyhledávání s více sloupci a s typem zdroje řádku seznamu hodnot musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem vázána ke sloupci 1.

Význam:    Uvedené vyhledávání ve více sloupcích není vázáno na Sloupec1.

Akce:    Pomocí průvodce vyhledáváním vytvořte znovu vyhledávací pole. Je nutné vytvořit vazbu se Sloupcem1 vyhledávání hodnoty.

Začátek stránky

ACCWeb105004

Text chyby:    Vyhledávání využívající seznam hodnot musí z důvodu zajištění kompatibility s webem obsahovat nejméně jeden řádek dat.

Význam:    Seznam hodnot pro uvedené vyhledávání je prázdný, a proto není kompatibilní s webem.

Akce:    Zadejte v seznamu hodnot pro vyhledávací pole alespoň jeden řádek dat.

Začátek stránky

ACCWeb105005

Text chyby:    Seznamy hodnot s prázdnými hodnotami nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    K tomu dochází, když v jednom řádku vyhledávání chybí hodnoty sloupců, což není kompatibilní s webem.

Akce:    Ujistěte se, že jsou v jednom řádku seznamu hodnot zadána pole. K nastavení tohoto zdroje řádků použijte buď návrhové zobrazení, nebo Průvodce vyhledáváním. (Na kartě Pole klikněte ve skupině Vlastnosti na položku Změnit vyhledávání.)

Začátek stránky

ACCWeb105006

Text chyby:    Nelze najít tabulku zdroje řádků vyhledávání.

Význam:    Tabulka zadaná jako zdroj řádků uvedeného vyhledávání neexistuje.

Akce:    Zadejte pro vyhledávání platný zdroj řádků. K opětovnému vytvoření vyhledávání můžete použít Průvodce vyhledáváním.


Text chyby:    Příkazy SQL obsahující sloupce s vypočítaným výsledkem pro zdroje řádků vyhledávání nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedené vyhledávací pole obsahuje ve zdroji řádků výraz, což není kompatibilní s webem. Například následující příkaz není platný zdroj řádků pro vyhledávací pole pro web: SELECT ([Jméno] & " " & [Příjmení]) FROM Kontakty;

Akce:    Zvažte vytvoření vypočítaného sloupce v podkladové tabulce a potom opětovné vytvoření vyhledávacího pole.

Začátek stránky

ACCWeb105007

Text chyby:    Zdroje řádků vyhledávání mohou z důvodu zajištění kompatibility s webem odkazovat pouze na jednu tabulku.

Význam:    Zdroj řádku pro uvedené vyhledávací pole obsahuje více tabulek.

Akce:    K opětovnému vytvoření vyhledávání použijte průvodce vyhledáváním, aby odkaz ukazoval pouze na jednu tabulku. Je možné, že bude nutné změnit datový model.

Začátek stránky

ACCWeb105008

Text chyby:    Parametr Povolit referenční integritu musí být nastaven na hodnotu False (Nepravda), pokud je u parametru Povolit více hodnot nastavena pro vyhledávání hodnota True (Pravda).

Význam:    Uvedené vyhledávací pole umožňuje více hodnot, ale modelovaná relace vynucuje referenční integritu, která vyžaduje pro vyhledávání jednu hodnotu.

Akce:    Odeberte u relace referenční integritu nebo vytvořte znovu vyhledávací pole bez povolení více hodnot.

Začátek stránky

ACCWeb105009

Text chyby:    Parametr Omezit na seznam musí mít hodnotu Pravda, pokud má parametr Povolit více hodnot hodnotu Pravda.

Význam:    Vlastnost vyhledávání Omezit na seznam je pro uvedené pole nastavena na hodnotu Nepravda, ale Povolit více hodnot na hodnotu Pravda.

Akce:    Nastavte vlastnost Omezit na seznam pro vyhledávací pole na hodnotu Pravda nebo nastavte vlastnost Povolit více hodnot na hodnotu Nepravda.

Začátek stránky

ACCWeb105010

Text chyby:    Vyhledávání vyžadují, aby byla přidružená relace kompatibilní s webem.

Význam:    K uvedenému vyhledávacímu poli není přidružena relace.

Akce:    Vytvořte relaci mezi vyhledávacím polem a polem, na které odkazuje.

Začátek stránky

ACCWeb105011

Text chyby:    Příkaz SQL zdroje řádků vyhledávání musí zahrnovat pole primárního klíče tabulky zdroje a dané pole musí představovat vázaný sloupec.

Význam:    Dotaz pro uvedené vyhledávací pole neobsahuje primární klíč zdrojové tabulky, a proto není kompatibilní s webem.

Akce:    Pomocí Průvodce vyhledáváním znovu vytvořte vyhledávací pole.

Začátek stránky

ACCWeb105012

Text chyby:    Příkaz SQL pro zdroj řádků vyhledávání není kompatibilní s webem.

Význam:    Příkaz SQL pro zdroj řádku uvedeného vyhledávacího pole nebyl správně vytvořený nebo není z různých důvodů kompatibilní s webem, například protože obsahuje nepodporovaný operátor SQL.

Akce:    Pomocí Průvodce vyhledáváním znovu vytvořte vyhledávací pole.

Začátek stránky

ACCWeb105014

Text chyby:    Tabulky s vyhledávacími sloupci musí zahrnovat primární klíč s datovým typem Dlouhé celé číslo.

Význam:    Cizí klíč vyhledávání u cílové tabulky nebo primární klíč u zdrojové tabulky není dlouhé celé číslo.

Akce:    Zdrojové i cílové pole vyhledávání musí být dlouhá celá čísla. Bude vhodné pro tento účel vytvořit nová pole.

Začátek stránky

ACCWeb105015

Text chyby:    Vyhledávání musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem definováno jako typ |0 nebo |1.

Význam:    Uvedené vyhledávací pole odkazuje na seznam polí jako zdroj řádku.

Akce:    Pomocí Průvodce vyhledáváním znovu vytvořte vyhledávací pole. Je možné, že budete muset změnit datový model.

Začátek stránky

ACCWeb105016

Text chyby:    Relace, které nejsou přidruženy k platnému vyhledávacímu poli, nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    Relace není podporována vyhledávacím polem, a není proto kompatibilní s webovou databází.

Akce:    Vytvořte mezi souvisejícími tabulkami vyhledávací pole. K vytvoření vyhledávání použijte Průvodce vyhledáváním.

Začátek stránky

ACCWeb105017

Text chyby:    U výsledků vypočítaného sloupce musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem nastaven pro vyhledávání datový typ Text.

Význam:    První zobrazený sloupec v uvedeném vyhledávacím poli je vypočítaný sloupec s jiným datovým typem než Text.

Akce:    Změňte datový typ vypočítaného pole na Text nebo vytvořte znovu vyhledávací pole a zvolte jiný první zobrazený sloupec.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×